Savci.upol.cz Úvod | Redakce | Teorie | Systém | Galerie | Dotazy | Literatura Savci.upol.cz

Výkladový slovník - W

názvy, pojmy, jména, definice, zkratky

A | B | C | Č | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | Ú | V | W | X | Y | Z | Ž

W

W-chromozom (ang. W-chromosome)
Nepárový pohlavní chromozom (tzn. heterochromozom) u ptačího typu určení pohlaví. Vyskytuje se pouze v nepárové podobě a v kombinaci se Z-chromozomem určuje u ptáků samičí pohlaví.
wadí (ang. ...)
[čti: vádý], Viz "vádí".
Watt (ang. ....)
[čti: vat], základní jednotka SS pro výkon. Podle ČSN 01 1300 je definována jako "výkon, při němž se rovnoměrně vykoná práce jednoho joulu za jednu sekundu". Jednotka nese označení podle angl. fyzika J. Watta († 1819). SCS
Wallace (ang. Wallace)
[čti: volis], Alfred Russel Wallace (*8. 1. 1823 - †7. 11. 1913). Britský přírodovědec a cestovatel. Autor myšlenky o přírodním výběru jako metodě evoluce. S Charlesem R. Darwinem napsal práci o vzniku druhů, která byla přednesena 1858 v Londýně. Svým dílem The Geographical Distribution of Animals, které vyšlo 1876, se stal zakladatelem evoluční zoogeografie.
Wallacea (ang. Wallacea)
Zoogeograficky smíšené území mezi orientální a australskou oblastí.
Wallaceova linie (ang. .)
[čti: volisova]. Viz "linie - Wallaceova".
Wallaceovka (ang. ...)
[čti: walceofka], Edgar Wallace. Hovorové označení pro dobrodružný román anglického spisovatele Edgara Wallacea [čti: volise] (*1. 4. 1875 - †10. 2. 1932).
wandoo (ang. wandoo)
Typ blahovičníkového lesa v jihozápadní Austrálii s porosty hlavně Eucalyptus redunca, akácií a jednoletých bylin. Roční srážky 450-700 mm. Směrem do vnitrozemí přechází do typu lesa jarrah.
wapiti (ang. wapiti)
[čti: wapity]. Název americké formy jelena podruhu Cervus elaphus canadiensis odvozený z indiánského jazyka.
Washingtonská smlouva (ang. .)
Viz "smlouva - Washingtonská".
Weber (ang. Weber)
M. Weber (* 1852 - † 1937), německý zoogeograf.
Weberova linie (ang. .)
Viz "linie - Weberova".
whitecoat (ang. whitecoat)
[čti: vajtkout]. Anglické označení pro kůži nebo kožešinu mláďat tuleňů, která je bílá. Dříve se používala na dámské límce a pláště.
WHO (ang. WHO)
Zkratka pro World Health Organisation = Světová zdravotnická organizace (SZO). Mezinárodní federace (je agenturou OSN) pro celosvětovou spolupráci a koordinaci aktivit v oblasti zdravotnictví, medicínského výzkumu apod. Stálý sekretariát WHO sídlí v Ženevě. PSM
wholpin (ang. wholpin)
Kříženec samce kosatky dravé a samice delfína skákavého. Hybrid vykazoval znaky, jež jsou "průměrem" obou rodičovských druhů. Například v čelistech mu vyrostlo 66 zubů, což je průměr zubů obou rodičů (delfín 88 a kosatka 44). Samice wholpina přivedla na svět mláďata po připáření samcem delfína skákavého.
WIPO (ang. WIPO)
Zkratka pro World I P Organisation = Světová organizace duševního vlastnictví. ......
WWF (ang. WWF)
Zkratka World Wild Fund = Světový fond pro ochranu přírody.

X

X (ang. X)
(1) Označení pro X-chromozom.
(2) Matematická značka pro římskou číslici 10.
X-chromozom (ang. X-chromosome)
Jeden ze dvou savčích gonozomů. Označení je odvozeno podle tvaru chromozomu, který má podobu písmene "x". Srovnej "XX chromozomy" a "Y-chromozom".
xantorizmus (ang. xantorism)
....def......"..".
Xenobióza/xenobiosa (ang. .)
Ekologický vztah, kdy dochází k bydlení jednoho živočišného druhu v obydlí (např. hnízdě, noře) jiného druhu.
xeno- (ang. xeno-)
Předpona "cizo-".
Xenofóbní (ang. xenophobious)
Ekologické označení býložravého živočicha, který se živí výhradně rostlinami autochtonního původu a vyhýbá se druhům rostlin pocházející z jiných oblastí.
xenogenní (ang. xenogenous)
Starší označení pro "heterologní".
xenolit (ang. xenolite)
Úlomek cizorodé starší horniny začleněný do mladší a již utuhnuté horninové taveniny.
Xenoparazit (ang. .)
Cizopasník vyskytující se v neobvyklém hostiteli, např. zvířecí motolice u člověka.
xerotermní (ang. xerotherm)
Vázaný na značně suchá prostředí.
XX chromozomy (ang. XX)
Kombinace dvou X chromozomů v buňkách, která charakterizuje samičí (ženské) pohlaví.
XY chromozomy (ang. XY)
Kombinace dvou pohlavních chromozomů (X a Y) v buňkách, která charakterizuje samčí (mužské) pohlaví. Srovnej "XX chromozomy".
xylofágní (ang. xylophagous)
Živící se dřevem.
xylomykofágní (ang. xylomycophagous)
Živící se trouchnivým dřevem napadeným dřevokaznými houbami.

Y

Y (ang. Y)
Označení pro Y-chromozom.
Y-chromozom (ang. Y-chromosome)
Jeden ze dvou savčích gonozomů. Nepárový (tzn. heterochromozom) Y chromozom je v diploidním buněčném jádře odpovědný za vznik samčího (mužského) pohlaví u savčího typu určení pohlaví. Označení je odvozeno od jeho tvaru připomínajícího písmeno "y". Vyskytuje se vždy v nepárové dvojici s X-chromozomem. Srovnej "XX chromozomy".
Yak (ang. yak)
Viz "Jak".
Yetti (ang. yetti)
[čti: jety], sněžný člověk, sněžný muž. Domělý člověk žijící na jjz. vysokohorských svazích Himálaje.
Yzop (ang. .)
Rod dvouděložných rostlin z čeledi hluchavkovitých. Jde o aromatické byliny rodu Hyssopus, kterých je známo asi 15 druhů z mediteránní oblasti. Např. yzop lékařský (H. officinalis) se pěstuje jako koření nebo léčivá rostlina. Srovnej a nepleť s "Ezop".

Použitá literatura


A | B | C | Č | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | Ú | V | W | X | Y | Z | Ž

Copyright © Tomáš Matyáštík & Marek Bryl, 2001–2005 aktualizováno