Savci.upol.cz Úvod | Redakce | Teorie | Systém | Galerie | Dotazy | Literatura Savci.upol.cz

Obecná teorie

Kapitola teorie je zatím ve stádiu konceptu a její obsah je doplňován postupně. Naší snahou je vytvořit elektronickou podobu populárně naučné encyklopedie o savcích. Máte-li zájem o spolupráci na jednotlivých kapitolách, rádi uvítáme vaši pomoc. Své nabídky posílejte na .


výslovnost biologické latiny

stratigrafická tabulka (novější, jednodušší)
Stratigrafická tabulka geologického vývoje (naše starší)


Úvod

Mammaliologie

Použité symboly


Všeobecná část

Savec je, když...


Názvosloví a pojmenování

Morfologie savců

Anatomie savců Fylogeneze savců Taxonomie

Potrava a potravní chování
Rozmnožování


Ekologie savců

Zoogeografie

Potrava savců
Savci jako predátoři měkkýšů
Databáze savcích predátorů měkkýšů


Etologie

Sociální chování

Komunikace


Savci a člověk

Domestikovaní savci
Laboratorní savci
Názvosloví domestikovaných a laboratorních savců

Vyhubení savci
ZOO a savci


Závěr

Použitá a doporučená literatura

Výkladový slovník pojmů

Autoři


Testy (nejen) pro studenty

Vyzkoušejte si své přírodovědné znalosti. Na každou otázku připadá alespoň jedna správná odpověď. U některých otázek tak může být i více správných odpovědí. Správná řešení testů jsou skryta na konci zdrojového kódu příslušné stránky.

Test 1, Test 2, Test 3, Test 4, Test 5, Test 6, Test 7, Test 8, Test 9, Test 10

Copyright © Marek Bryl & Tomáš Matyáštík, 1999–2005 aktualizováno
založeno dne 8. 1. 1999