Hlavní stránka | Redakce | Teorie | Systém | Galerie | Dotazy | Literatura

dolů

Laboratorní savci

TEXT

 

Myš laboratorní (Mus musculus var. alba)

   Pro pokusné účely se používají zejména bílé myši chované speciálně k laboratorním účelům. Bílá myš je albinotická forma myši domácí, jež velmi špatně snášejí zajetí. Prvně ji chovali podomácku Číňané a Japonci, kteří z ní postupně získali stálý typ bílé myši. Proti jiným laboratorním zvířatům je poměrně plachá. Během dne střídavě spí, nebo zase rychle běhá a šplhá po stěnách klece nebo akvária (polyfázické zvíře). Tělo dospělé myši bývá asi 9 cm dlouhé, ocas je rovněž tak dlouhý. Hmotnost se pohybuje mezi 40 - 50 g. Pohlavně dospívají za 8 - 10 týdnů. Pohlavní cyklus má čtyři stádia, která lze z poševního výtěru mikroskopicky přesně od sebe odlišit: anoestrus (charakterizován jadernými epiteliálními buňkami a bílými krvinkami spojenými slizem), proestrus (bílé krvinky již nejsou), oestrus (jsou přítomné zrohovatělé epiteliální buňky) a metoestrus (opět se objevují bílé krvinky, jaderné zrohovatělé epiteliální buňky). Poševních výtěrů kastrovaných myších samic se užívá v praxi ke stanovení ženských pohlavních hormonů (oestrogenů). Březost myši trvá 20 dnů. V jednom vrhu bývá průměrně 10 - 12 mláďat, která jsou matkou kojena 3 - 4 týdny. Po narození jsou holá a slepá, vidí teprve 9. - 12. dan Do roka může vrhnout až 4 × mladé. Ve dvou letech je samice již neplodná. Dožívá se 3 - 4 roků. Myši se pro laboratorní účely chovají ve drátěných klecích. Jako podestýlka se používají piliny nebo hobliny, které se musí často vyměňovat. Myši jsou v chovech velmi citlivé na výkyvy teplot, proto jsou chovány v tzv. myšárnách s konstantní teplotou 21°C a relativní vlhkostí 50 - 60 %. K výživě se používá speciálních diet s přesně danými poměry a složením látek.

 

Potkan laboratorní (Rattus norvegicus var. alba)

   Laboratorní potkan (nesprávně označován někdy jako bílá krysa) je albinotická forma potkana (Rattus norvegicus ). V laboratořích používaná bílá rasa potkana se vyskytuje v několika formách: buď čistě bílá s červenýma očima, nebo černá či žlutavě bílá s černýma očima. Charakteristickým znakem laboratorních potkanů je jejich krotkost a malá biologická variabilita. Na rozdíl od myši je potkan odolnější proti infekci. Za dobrých životních podmínek se dožívá asi 3 let. Váha potkanů kolísá podle potravy. Dospělí jedinci dosahují váhy 250 g i více. Pohlavně dospívají za tři měsíce. Říje trvá 5 dnů a probíhá obdobně jako u myší. Po 25 - 30 dnech březosti rodí samice 3 - 4 × do roka průměrně 10 - 12 holých a po dobu 11 - 13 dnů nevidomých mláďat, která kojí 3 - 4 týdny. Jedna samice může mít 5 - 10 vrhů.
   Potkani se v pokusných chovech chovají za stejných podmínek jako myši. I složení jejich potravy je podobné.


Literatura:

    Naučný slovník zemědělský
    Nejedlý, K. (1965): Biologie a soustavná anatomie laboratorních zvířat. Praha, SPN, 636 s.

 

  Názvosloví laboratorních savců

nahoruHlavní stránka | Redakce | Teorie | Systém | Galerie | Dotazy | Literatura
Poslední aktualizace: 4. 9. 2001
Tomáš Matyáštík © 2001