Testové otázky (2. série) - pouze jedná správná odpověď

1. K nám introdukovaný jelen sika patří do:
a) přežvýkavců
b) mozolnatců
c) nepřežvýkavých
d) turovitých

2. Recentní živočišný druh znamená, že živočich je:
a) vyhynulý
b) dodnes žijící
c) dodnes žijící, ale vzácný
d) nezvěstný

3. Mládě králíka divokého je po narození:
a) nidokolní
b) nidifugní
c) difuzní
d) benigní

4. Úplný chrup je charakteristický pro řád:
a) hlodavci
b) šelmy
c) zajícovci
d) vejcorodí

5. Kromě prasatovitých patří mezi nepřežvýkavé také:
a) nosorožci
b) hroši
c) tapíři
d) tuři

6. Žaludkem přežvýkavých je:
a) bachor
b) slez
c) kniha
d) čepec

7. Který je náš největší hmyzožravec?
a) ježek
b) rejsek
c) ondatra
d) krtek

8. Mláďata netopýrů se po narození živí:
a) mechem
b) bezobratlými do 5 mm
c) mateřským mlékem
d) drobnými hlodavci

9. Který savec se narodí dvakrát?
a) vačice
b) ptakopysk
c) klokan
d) velryba

10. Z uvedených savců nemá končetiny:
a) vorvaň
b) tuleň
c) lachtan
d) netopýr

11. Umějí sloni plavat?
a) ano
b) dokonce se i potápějí
c) ne
d) pouze v období přívalových dešťů

12. Hlavní potravou krtka jsou:
a) stonožky a brouci
b) drobní savci velikosti rejska
c) zahrabané mršiny
d) žížaly

13. Zkracování vyčnívajících částí těla směrem
do chladnějších oblastí je označováno jako:
a) Glogerovo pravidlo
b) Allenovo pravidlo
c) Bergmanovo pravidlo
d) Stockerovo pravidlo

14. Nauka o savcích se nazývá
a) mamalogie
b) mammalologie
c) mammaliologie
d) mamologie

15. Kosti ptakopyska jsou inkrustovány:
a) oxidem křemičitým
b) uhličitanem vápenatým
c) fosforečnanem vápenatým
d) kolagenem

16. Oryctolagus cuniculus je odborný název: 
a) králíka divokého
b) norníka rudého
c) orangutana
d) zajíce habešského

17. Přípravky k hubení hlodavců se nazývají:
a) fungicidy
b) herbicidy
c) rodenticid
d) insekticidy

18. Nauka o chování živočichů se nazývá:
a) etiologie
b) ekobiologie
c) evoluční behavioralismus
d) etologie

19. Nejohroženějším savcem na světě je:
a) nosorožec jávský
b) zebra Grantova
c) panda velká
d) koala medvídkovitý

20. Nejvyspělejšími savci jsou: 
a) kytovci
b) šelmy
c) primáti
d) chobotnatci

21. První savci se vyvinuli z:
a) plazů
b) ptáků
c) vejcorodých
d) neznámých předků

22. Největším savcem světa je:
a) slon africký
b) plejtvák obrovský
c) velryba grónská
d) nosorožec sumaterský

23. Lvi se někdy přiživují na kořisti hyen:
a) ano, je to pravda
b) ne, je tomu naopak
c) každá skupina se živí vlastní kořistí
d) uvedené skupiny se ekologicky nestýkají

24. Kolik zubů má mravenečník?
a) žádné
b) 8
c) 32
d) 64

25. Panda velká žije v:
a) Tibetu a vých. Sečuánu
b) Japonsku a Číně
c) okolí Hong-Kongu
d) Mongolsku