Testové otázky (10. série) - pouze jedna správná odpověď

1. Nejbližším příbuzným vydry říční (Lutra lutra) je:
a) bobr
b) kalan
c) ondatra
d) tuleň

2. Slon africký (Loxodonta africana) se liší od slona indického (Elephas maximus) tím, že má:
a) větší uši a dva prstovité výrůstky na konci chobotu,
b) menší uši a dva prstovité výrůstky na konci chobotu,
c) větší uši a jeden prstovitý výrůstek na konci chobotu,
d) menší uši a chobot je bez prstovitého výrůstku.

3. Žaludeční šťáva má pH asi:
a) 1,0-1,5 
b) 2,0-2,5 
c) 3,0 
d) 4,5

4. Z uvedených druhů patří k ploskochodcům:
a) veverka 
b) kočka 
c) kosatka
d) jezevec

5. Centrum zraku člověka se nachází v koncovém mozku v laloku: 
a) spánkovém 
b) čelním 
c) týlním 
d) temenním

6. Českou binomickou nomenklaturu zavedli: 
a) J. E. Purkyně
b) J. S. Presl a K. B. Presl 
c) F. Grégr 
d) A. J. Jungmann

7. Dřeň nadledvin produkuje: 
a) adrenalin a noradrenalin
b) aldosteron 
c) kortikosteron 
d) dehydroepiandrosteron

8. Ježek se většinou živí: 
a) hmyzožravci, kořínky a ovocem
b) hmyzem, vejci a masem
c) ovocem
d) hlízami, plody a vejci.

9. Jaká musí být minimální hmotnost ježka, aby mmohl přirozeně přezimovat?
a) 100 g
b) 300 g
c) 500 g
d) 900 g

10. Z 90 % u nás vyhledává úkryt v lidských obydlích: 
a) netopýr velký
b) netopýr rezavý
c) netopýr hvízdavý 
d) netopýr domácí

11. AOPK je zkratka pro: 
a) absolutní ochranou primární karanténu,
b) Asociaci ochranců přírody a krajiny,
c) program akutní koordinace ochrany,
d) Agenturu ochrany přírody a krajiny.

12. Makak magot žijící na Gibraltaru pochází z: 
a) Afriky
b) Asie
c) umělého chovu
d) Ameriky

13. Díky homoiotermii mohou savci žít v: 
a) mořském prostředí,
b) chladných prostředích
c) zemi
d) horkých pouštích.

14. Kolik druhů savců se odhaduje, že žije na Zemi?
a) 1 000 - 3 300
b) cca 4 200
c) 5 000 - 5 500
d) více než 8 700

15. Nejtěžším z uvedených jihoamerických suchozemských savců je
a) lama
b) puma
c) mravenečník
d) tapír

16. Tahr jihoindický (Hemitragus hylocrius) z podčeledi koz a ovcí (Caprinae), který žije 
divoce v himálajské a indické oblasti se
a) nepáří s kozami ani s ovcemi, b) páří s ovcemi a plodí plodné potomstvo, c) páří s kozami a plodí neplodné potomstvo, d) páří a plodí potomstvo výhradně s příslušníky vlastního druhu. 17. Nosorožec indický používá při soubojích a) svůj roh b) výrazné řezáky c) silné kopance d) mávání ocasu 18. Antilopa losí (Taurotragus oryx) je největší antilopou světa. Samci váží až a) 400 kg b) 600 kg c) 800 kg d) 1 000 kg 19. Kolikrát je lehčí právě narozený klokan, než jeho matka? a) 500× b) 1 500× c) 30 000× d) 100 000× 20. Nejhojnějším druhem zeber a současně jediný dosud hojný druh čeledi koňovitých ve volné přírodě je: a) zebra Grévyho (Equus grevyi), b) zebra horská (E. zebra), c) zebra stepní (E. burchellii), d) kiang (E. kiang), 21. Maxilla je: a) dolní končetina luskounů b) lebeční část savcotvárných plazů c) horní čelist hlodavců d) penisová kůstka šelem 22. Netopýři jsou při odpočinku zavěšeni za: a) předloktí b) palec (první volný prst) předních končetin c) holeně zadních končetin d) prsty zadních končetin 23. Leviatan je a) plejtvák b) obecný název pro kytovce c) obecný název pro kosticovce d) netopýr 24. Mezi pozemní veverkovité hlodavce patří: a) veverka b) sysel c) plšík d) slepec 25. Šimpanz dovede roztloukat tvrdé ořechy. Kořeny stromů jim slouží jako kovadlina
a v ruce drží kámen jako kladivo. Je to pravda?
a) ano b) ne c) pro jedince ze zoo ne d) neplatí to pro jedince žijící solitérně