Testové otázky (3. série) - pouze jedna správná odpověď

1. Krční páteř žirafy je tvořena
a) 5 obratly
b) 7 obratly
c) 9 obratly
d) 12 obratly

2. Leopardus pardalis je odborný název pro:
a) rysa pardálového
b) ocelota velkého
c) levharta obláčkového
d) kočky horské

3. Lvi žijí:
a) ve stepích
b) na pouštích
c) v savanách
d) ve všech výše uvedených biotopech

4. Hřeben na prsní kosti mají:
a) šelmy
b) letouni
c) ploutvonožci
d) sudokopytníci

5. Krvinky savců jsou 
a) vždy bezjaderné
b) bezjaderné, jádro je zachováno jen v ranném stádiu vývoje
c) vždy jaderné
d) jaderné, ale jádro zaniká několik let před smrtí

6. Krevním barvivem (dýchacím pigmentem) savců je:
a) fukoxantin
b) hemocyanin
c) hemoglobin
d) hemerytrin

7. Vylučovacím systémem dospělých savců je:
a) mesonefros
b) metanefros
c) polynefros
d) protonefros

8. Kloaka savců má funkci:
a) pouze pohlavní
b) pouze vylučovácí
c) pouze dýchací
d) močopohlavní

9. Složené oko mají:
a) všichni savci
b) žádní savci
c) pouze netopýři
d) kytovci a sirény

10. Dělohu mají
a) všichni savci
b) všichni savci, kromě ptakořitných
c) všichni savci, kromě vačnatých
d) všichni savci, kromě placentálů

11. Dvě dělohy a dvě samostatné pochvy mají:
a) vejcorodí
b) vačnatí
c) hlodavci
d) letouni

12. Sviňucha obecná je zástupcem čeledi
a) delfínovití
b) sviňuchovití
c) hrochovití
d) prasatovití

13. V Africe žijí:
a) jaguár a puma
b) tygr a gepard
c) lev a tygr
d) gepard a lev

14. Černý panter je:
a) barevná forma levharta
b) barevná forma jihoamerického jaguára
c) vyhubený druh kočkovité čelmy
d) výmysl jihoamerických indiánů

15. Mládě tapírů má:
a) pruhování podobně jako selata divokého prasete
b) v kohoutku asi 12 cm vysoké tělo
c) na předních končetinách 2 rudimentární drápky
d) 2 rudimentární drápky na zadních končetinách

16. Jasně červené zbarvení tváří uakariho šarlatolícího (Cacajao calvus) je:
a) způsobeno opálením na plném slunci, které ve stínu bledne
b) vyjádřením samce připraveného ke kopulaci
c) dáno silným prokrvením tváří, kde je množství vlásečnic
d) výstražným signálem pro druhy, které jsou jeho kořistí

17. Savci jsou živočichové, kteří 
a) vždy rodí živá mláďata, žijí ve volné přírodě, mají zuby a srst
b) mají páteř, srst, mléčné žlázy a rodí živá mláďata nebo kladou vejce
c) jsou kojeni mlékem, mají srst nebo šupiny a rodí vždy živá mláďata
d) žijí ve volné přírodě i v zajetí, mají vždy zuby nebo kostice a srst.

18. Mezi hlodavce patří:
a) kojot, liška, plch, veverka
b) plch, rejsek, myš, bělozubka
c) burunduk, veverka, potkan, sysel
d) sysel, krysa, králík, myšice

19. Mohou savci aktivně létat?
a) Ano, např. letuchy nebo letouni.
b) Ne, létání jsou schopni pouze ptáci.
c) Ne, např. let letuch nebo vakoveverek není letem.
d) Ano, někteří savci jsou dokonce lepšími letci než někteří ptáci.

20. Nejkosmopolitnějším savcem je:
a) člověk
b) potkan obecný
c) myš domácí
d) kočka domácí

21. Jaký typ lebky měli plazí předci savců?
a) anapsidní
b) parapsidní
c) synapsidní
d) diapsidní

22. Která skupina savců klade vejce?
a) Metatheria
b) Monotremata
c) Eutheria
d) Prototheria

23. Vačnatí se vyskytují v:
a) Jižní Americe
b) Austrálii
c) Tasmánii
d) ve všech uvedených

24. Který z uvedených řádů nepatří mezi vačnaté?
a) bandikuti
b) vombati
c) letuchy
d) vačice

25. Nejprimitivnější skupinou placentálních savců jsou:
a) netopýři
b) kaloni
c) hmyzožravci
d) tany