Úvod | Redakce | Teorie | Systém | Galerie | Dotazy | Literatura
Jelikož je tato tabulka výsledkem kompilace několika různých zdrojů, nemohu ručit za správnost všech údajů. Pokud odhalíte nějaké nedostatky, budu velice vděčný, pokud na ně upozorníte. Rovněž zdůrazňuji, že tabulka není úplná a nezohledňuje poměrnou délku trvání jednotlivých dob.
EON ÉRA PERIODA EPOCHA STUPEŇ
VĚK
trvání stáří
hranice
Vývoj fauny
Vývoj flóry

F
A
N
E
R
O
Z
O
I
K
U
M
K

E

N

O

Z

O

I

K

U

M


K
V
A
R
T
E
R
  HOLOCEN 0,01 0,01 MA recentní fauna, moderní člověk recentní (současná) flóra
 P 
L
E
I
S
T
O
C
E
N
  svrchní würm
riss/würm
0,09 0,1 MA Coelodonta antiquitatis, Bos primigenius, Ursus arctos

Homo sapiens sapiens

  střední riss
mindel/riss
0,5 0,6 MA mamuti

Homo sapiens neanderthalensis

  spodní mindel
günz/mindel  
günz
donau/günz
donau
1,2 1,8 MA Equus
vymírání mastodontů
Allohippus

Homo sapiens
Homo erectus

  T  
E
R
C
I
E
R
 N 
E
O
G
E
N
  pliocen levant
dark
5,2 7 MA převládají velcí suchozemští masožravci
"šavlozubý" tygr
Paranthropus
Australopithecus
  miocen pannon
sarmat
baden
karpat
ottnang
egenburg
eger
19 26 MA Hipparion
rozvoj přežvýkavců
Merychippus
Parahippus

Ramapithecus
Hominidae
Dryopithecus

Acer, Rosa, Taxodium, tropická flóra, palmy, banánovníky, ...
 P 
A
L
E
O
G
E
N
  oligocen rupel
lattorf
12 38 MA Hominoidea vznik mastodontů, rozvoj opic
  eocen priabon
lutet
cuis
16 54 MA první koně - Eohippus
rozvoj masožravých šelem
vývoj chobotnatců, velbloudů, nososrožců
poloopice a opice
mangrovová flóra, rozšíření travin
  paleocen   ladin
dan
11 65 MA diverzifikace savců
Rodentia
Primates
Condylarthra
M

E

Z

O

Z

O

I

K

U

M


  K  
Ř
Í
D
A
  svrchní maastricht
campan
santon
coniak
turon
cenoman
35 100 MA vymírání dinosaurů, amonitů, belemnitů aj.

počátek Marsupialia

počátek Placentalia (především hmyzožravci)

nástup rozvoje hadů

bouřlivý rozvoj kvetoucích rostlin
  spodní alb
apt
barrem
hauteriv
valangin
berrias
36 136 MA rohatí dinosauři

létající plazi

vymírání dinosaurů

Angiospermae
vznik kvetoucích rostlin

  J  
U
R
A
  svrchní
  (MALM)
portland
kimmeridž
oxford
16 152 MA první ptáci
  střední
  (DOGGER)
callow
bathon
bajok
aalen
25 177 MA Pantotheria

rozvoj žab

  spodní
  (LIAS)
toark
pliensbach
sinemur
hettang
18 195 MA Urodella (ocasatí obojživelníci)
počátek Triconodonta
počátek Multituberculata
rozvoj dinosaurů
  T  
R
I
A
S
  svrchní rhaet
nor
carn
10 205 MA vymírání krytolebců
počátek dinosaurů
tisovité, jedlovité, cypřišovité aj. - rozvoj jehličnanů a cykasovitých
  střední ladin
anis
10 215 MA vznik savců
Ictidosauria
Tritilodontia
dominují veleještěři
cykasovité, benetitovité, rozvoj nahosemenných
  spodní werfen 10 225 MA Lystosaurus (první žáby)

Therapsida

P

A

L

E

O

Z

O

Z

O

I

K

U

M

  P  
E
R
M
  svrchní thuring
15 240 MA první savci

prudký rozvoj plazů
Theriodontia

nástup nahosemených
  spodní saxon
autun
40 280 MA vymírání trilobitů ústup tajnosnubných
  K  
A
R
B
O
N
  svrchní
  (SILES)
stefan
vestfal
namur
40 320 MA savcovití plazi

první plazi

rozvoj hmyzu

plavuně

přesličky

kapradiny
první uhlotvorné procesy

  spodní
  (DINANT)
vise
tournai
25 345 MA rozvoj krytolebců

  D  
E
V
O
N
  svrchní
famen
frasn
14 359 MA vznik prvních suchozemských obratlovců (obojživelníci a krytolebci

Ichthyostegalia

  střední
givet
eifel
11 370 MA rozvoj lalokoploutvých (Crossopterygii)

první hmyz (Collembola)

první pralesy
  spodní
toark
zlichov
prag
lochkov
25 395 MA hojně žraloci

vymírání štítoploutvých a graptolitů

rozvoj tajnosnubných

šíření vegetace

  S  
I
L
U
R
  svrchní
přidol
ludlow
50 445 MA Acanthodii

rozvoj opancéřovaných hlavonožců

Psilophytales

rostliny vystupují na souš

  spodní
wenlock
llandover
první štíři
Placodermi
první suchozemské rostliny (tajnosnubné)
  O  
R
D
O
V
I
K
  svrchní
ashgil
caradoc
55 500 MA primitivní ryby a korály pravděpodobný vznik suchozemských rostlin
  spodní
llandeil
llandvirn
arenig
tremadoc
obrovský rozvoj bezobratlých

diverzifikace mořských bezobratlých

Biophyton
  K  
A
M
B
R
I
U
M
  svrchní
 
15 515 MA vznik obratlovců (Agnatha)

graptoliti

řasy
  střední
 
25 540 MA Archaeocyatha Dasycladaceae
  spodní
botom
atdban
tommot
manikai
30 570 MA běžně se vyskytují trilobiti

rozvoj bezobratlých

první strunatci

Rhodophyta

P
R
E
K
A
M
B
R
I
U
M
P

R

O

T

E

R

O

Z

O

Z

O

I

K

U

M

  V  
E
N
D
(EPI-)
ediacara 1050 MA vývoj bezobratlých
  R  
I
F
E
J
(NEO-)
1750 MA vznik prvních prvoků
(MESO-)
1950 MA první Eucaryonta
(PALEO-)
                  
2600 MA vznik sinic, zelených "řas" a fotosyntézy
  A  

R

C

H

E

O

Z

O

Z

O

I

K

U

M

3200 MA nejstarší mikroorganizmy (Procaryonta)
4000 MA
K

A

T

A

R

C

H

A

I

K

U

M

4600 MA utváření zemské kůry

vznik zemského tělesa 4,6 mld

EON ÉRA PERIODA EPOCHA STUPEŇ
VĚK
trvání stáří
hranice
Vývoj fauny
Vývoj flóry© Savci.upol.cz 2000