Testové otázky (6. série) - pouze jedna správná odpověď

1. Je známo, že delfíni se živí drobnými rybami. Celkem mají delfíni:
a) 18 - 26 zubů
b) více než 50 zubů
c) 36 zubů
d) 0 zubů

2. Z levé síně (předsíně) srdce vychází:
a) levý oblouk aorty
b) pravý oblouk aorty
c) arteria communis sinistra
d) věnčité tepny

3. Erytrocyty savců měří asi:
a) 0,2 mm
b) 2 µm
c) 8 nm
d) 8 µm

4. Polyembryonie se vyskytuje u:
a) klokanovitých
b) zemních hlodavců
c) pásovců rodu Dasypus
d) většiny šelem

5. Početně nejhojnějším savcem České republiky je:
a) hraboš mokřadní
b) myš domácí
c) potkan
d) hraboš polní

6. Mul je:
a) křížencem koňského hřebce a oslice
b) plodný potomek oslice a koňského hřebce
c) kříženec osla a klisny
d) špatné označení pro "mula"

7. Mimické svalstvo je vyvinuto podobně jako u člověka u:
a) hlodavců
b) šimpanzů
c) chobotnatců
d) luskounů

8. Mláďata jedné skupiny savců se rodí s již prořezanými špičáky. Jsou to:
a) upíři
b) sloni
c) hyeny
d) mroži

9. Roh nosorožců je
a) ukotven pouze v kůži a na lebku ani nedosedá
b) rohovitý epidermální útvar
c) anatomicky shodný s rohy turovitých
d) bájným rohen jednorožce

10. Vzácným zástupcem hlodavců v našich horách je:
a) myška horská
b) myš tundrová
c) plch horský
d) myšivka horská

11. Za ektoparazity můžeme z třídy savců označit rod:
a) kaloň
b) vampýr
c) bazilišek
d) upír

12. Os coracoideum:
a) je zachována u všech savců s výjimkou šelem a ploutvonožců
b) není zachována žádného savce, mají ji jen ptáci
c) je zachována pouze u vačnatých
d) je přítomna u ptakopyska, ježur a paježury

13. Domestikovaná forma králíka divokého se označuje jako:
a) Oryctolagus cuniculus f. domesticus
b) Oryctolagus cuniculus var. edulis
c) Oryctolagus cuniculus f. pyrenaicus
d) Oryctolagus cuniculus europaeus

14. Uterus bipartitus je děloha:
a) dvouklanná
b) rozeklaná
c) dvourohá
d) dvojitá

15. Ostruhu s jedovou žlázou na zadních nohách mají:
a) samci ježur
b) samice ptakopysků
c) samice ježur
d) samci bandikutů

16. Přítomnost vedlejších kloubních artikulací je typický znak:
a) chudozubých
b) luskounů
c) velbloudovitých
d) kytovců

17. Psovité šelmy na rozdíl od kočkovitých zabíjejí kořist:
a) štvaním
b) drápy
c) štěkotem
d) skokem

18. Ocas sirén (Sirenia) je:
a) dlouhý a lysý
b) horizontálně zploštělý
c) vertikálně zploštělý
d) zakrnělý, u některých druhů zcela chybí

19. Končetiny damanů jsou zakončeny:
a) 5 prsty na předních a 3 na zadních
b) 3 prsty na předních a 4 na zadních
c) malými kopýtky na 5 prstých končetinách
d) malými kopýtky s přísavkami

20. Největšího rozvoje (kulminace) dosáhli chobotnatci v:
a) druhohorách
b) třetihorách
c) čtvrtohorách
d) recentu

21. Zadní končetiny kytovců (Cetacea)
a) během evoluce zcela vymizely
b) zůstaly zachovány pouze jako rudiment
c) mají při plavání funkci bočních kormidel
d) zůstaly zachovány jako rudimentární kůstky připojené k pánevní oblasti

22. Bison bonasus je:
a) vyhynulý druh severoamerického bizona
b) vyhubený druh v 17. století
c) již vyhynulý stepní příbuzný zubra evropského
d) evropský pralesní tur

23. Pakoně (rod Connochaetes) řadíme mezi:
a) koňovité
b) antilopy
c) tury
d) buvolce

24. Kančilovití (Tragulidae) jsou:
a) ekologickými vikarianty kapybar
b) příbuzní antilopám
c) příbuzní turovitým
d) přežvýkavci velikosti králíka bez parůžků

25. Papilární linie můžeme nalézt:
a) u všech primátů
b) na rukou a ocase některých druhů savců
c) pouze u člověka
d) na chápavých částech těla savců