Testové otázky (9. série) - pouze jedna správná odpověď


1. Oční víčka se začínají u lidského plodu otevírat:
a) ve 4. měsíci nitroděložního vývoje
b) v 5. měsíci nitroděložního vývoje
c) v 6. měsíci nitroděložního vývoje
d) v 7. měsíci nitroděložního vývoje

2. U přežvýkavců prochází potrava jednotlivými částmi trávicí trubice v tomto pořadí:
a) ústa -> kniha -> bachor -> ústa -> čepec -> slez -> střevo
b) ústa -> bachor -> ústa -> čepec -> kniha -> slez -> střevo
c) ústa -> slez -> čepec -> ústa -> kniha -> bachor -> střevo
d) ústa -> čepec -> ústa -> bachor -> kniha -> slez -> střevo

3. Samice ptakořitných mají:
a) pouze pravý vaječník
b) oba vaječníky
c) pouze levý vaječník
d) více (až 6) vaječníků

4. Epizoické řasy se vyskytují:
a) na kůži kytovců
b) v trávicím ústrojí býložravců
c) ve střevě turovitých
d) v srsti lenochodovitých

5. Vychucholové (Desmaninae) jsou příbuzní 
a) krtkům 
b) opicím 
c) velrybám 
d) kočkám 

6. Soubor jedinců jednoho druhu (v daném prostoru a čase) vytváří:
a) biogeocenózu
b) metapopulaci nebo populaci
c) společenstvo
d) ekosystém 

7. Mezi nejvíce ohrožené organismy patří:
a) kosmopolitní druhy
b) synantropní druhy
c) endemické druhy
d) lovené druhy

8. V potravním řetězci považujeme vydru říční (Lutra lutra) za:
a) primárního producenta
b) herbivora
c) predátora
d) destruenta

9. Puma (Puma concolor) se přirozeně vyskytuje v:
a) Jižní Americe
b) Asii
c) Africe
d) Indii

10. Při nepravé hibernaci (nepravém zimním spánku) savců:
a) klesá teplota těla pod 5 °C
b) může být nepravidelně přijímána potrava
c) je teplota těla v rozsahu asi +/- 30 °C a sleduje změnu teplot okolí
d) se živočich občas probudí, ale nikdy neopouští zimoviště

11. Mezi přežvýkavce patří:
a) žirafa
b) kůň
c) prase divoké
d) slon

12. Ondatra pižmová (Ondatra zibethicus) je:
a) původem evropský druh, který byl vysazen do Afriky, Ameriky a Austrálie 
b) původně americký druh, vysazen do Evropy bez velkého vlivu na původní faunu
c) vzácný evropský druh, ohrožený vyhynutím
d) původně asijský druh, který po vysazení do Evropy konkurenčně vytlačil bobra evropského

13. Rosomák (Gulo gulo) je šelma z čeledi:
a) medvědovití
b) lasicovití
c) promykovití
d) kočkovití

14. Na které dvě hlavní fylogenetické linie se dělí obratlovci?
a) Agnatha a Gnathostomata
b) Pteraspidomorphi a Cephalaspidomorphi
c) Saurischia a Ornithischia
d) Placentalia a Marsupialia

15. Smyslový orgán zvaný "postranní čára" mají:
a) všichni vodní savci, kromě aquatických šelem a ploutvonožců
b) mořští kytovci, sirény a mláďata ploutvonožců
c) ryby a larvy obojživelníků
d) sladkovodní kytovci, sirény a ryby

16. Binturong je 
a) psovitá šelma 
b) cibetkovitá šelma 
c) kočkovitá šelma 
d) lasicovitá šelma 

17. Outloň je 
a) opice čeledi malpovití
b) opice čeledi kočkodanovití
c) poloopice outloňovití
d) polopice čeledi lemurovití

18. Za semiakvatického hlodavce považujeme:
a) hrocha obojživelného
b) sviňuchu obecnou
c) lumíka norského
d) kapybaru

19. V jakém pořadí jsou uvedeny taxony - liška obecná, psovití, šelmy, liška?
a) druh, rod, čeleď, řád
b) druh, čeleď, rod, řád
c) rod, řád, druh, čeleď
d) druh, čeleď, řád, rod 

20. Ochotona pusilla je odborné označení pro: 
a) pišťuchu stepní
b) pišťuchu Pusilovu
c) králíka lávového
d) králíka bažinného

21. Dromedár je jednoznačně
a) zdomácnělým druhem
b) velbloud dvouhrbý
c) vyhynulým druhem
d) častou mutací velblouda jednohrbého

22. Takin (Budorcas taxicolor) je:
a) kultovním zvířetem středoamerických indiánů
b) občas chován jako velká vzácnost v zajetí
c) mýtickým buvolem náhorních planit
d) domácí druh kozy v jihovýchodní Asii

23. Nejmenším druhem luskouna je:
a) luskoun velký (Manis gigantea)
b) luskoun dlouhoocasý (Manis tetradactyla)
c) luskoun ostrovní (Manis javanica)
d) luskoun krátkoocasý (Manis pentadactyla)

24. Která kombinace následujících čeledí patří celá do dikobrazočelistných hlodavců (Hystricognathi)?
a) dikobrazovití, skalní krysy, morčatovití, pakaranovití, tukotukovití, korovití
b) řekomyšovití, rypošovití, morčatovití, hutiovití, nutriovití, slepcovití
c) dikobrazovití, řekomyšovití, agutiovití, hutiovití,  osmákovití, tarbíkovití
d) skalní krysy, rypošovití, pakaranovití, agutiovití, činčilovití, plchovití

25. Úzká nosní přepážka není jediným znakem úzkonosých opic. Dalšími jsou:
a) vždy vyvinutý a viditelný sagitální hřeben, rozvinutější mozek, prsty vždy kryté plochými nehty
b) prsty vždy kryté plochými nehty, palce na všech končetinách protistojné, chybění chápavého ocasu
c) palce na všech končetinách protistojné, výrazně rýhovaná kůra mozku, klenutější mozkovna
d) chybění chápavého ocasu, sedací mozoly (=hýžďové lysiny), zakrnělé boltce