Testové otázky (7. série) - pouze jedna správná odpověď

1. Vorvaň má:
a) heterodontní chrup
b) zuby jen na spodní čelisti
c) tukovou ploutvičku
d) hmotnost okolo 42 tun

2. Dospělí jedinci druhu okapi dorůstají velikosti srovnatelné s:
a) žirafou
b) jelenem
c) srncem
d) kozy

3. Rohy:
a) stejně jako parohy, dorůstají na bázi
b) stejně jako parohy, dorůstají na vrcholu
c) na rozdíl od parohů dorůstají na bázi
d) na rozdíl od parohů dorůstají na vrcholu

4. Oplození savců je:
a) vždy vnitřní
b) vnitřní, kromě vačnatých s kloakou
c) vnitřní, s výjimkou vejcorodých
d) u většiny druhů vnitřní

5. Z ploutvonožců podsunují zadní končetiny pod tělo:
a) korouni
b) mroži
c) tuleni
d) vorvani

6. Slon indický má chobot zakončen tzv. prstíky. Na rozdíl od slona afrického jich má:
a) jeden
b) dva
c) tři
d) samec 2 a samice 1

7. Sirény (Sirenia) mají vývojová přizpůsobení podobná s (konvergence):
a) kytovci
b) ploutvonožci
c) chobotnatci
d) kopytníky

8. Zornice kopytníků je:
a) bílá
b) svislá
c) okrouhlá
d) vodorovná

9. Na dýchání se nepodílí:
a) červené krvinky, bílé krvinky a alveolární sklípky
b) mezižeberní svaly a bránice
c) bránice
d) plíce a červené krvinky

10. Boltce nemají:
a) lachtani, na rozdíl od tuleňů
b) někteří vodní a podzemní savci
c) poloopice, které se orientují hlavně zrakem
d) všechny pod zemí žijící druhy savců

11. Kočkovité šelmy netvoří smečky.
a) Ano, s výjimkou hyen
b) Ne, s výjimkou hyen
c) Ano, kromě lvů
d) Ne, kromě lvů

12. Podřád nepřežvýkaví (Nonruminantia) se vyznačuje:
a) neúplným chrupem, nerozděleným žaludkem a přežvykáváním
b) nerozděleným žaludkem, přežvykováním a úplným chrupem
c) úplným chrupem, rozděleným žaludkem a přežvykováním
d) úplným chrupem, nerozděleným žaludkem a nepřežvykováním

13. Los:
a) pochází ze Středomoří, kde byl vyhuben a v poslední době opět migruje k jihu
b) je introdukovaným druhem naší fauny
c) je původním druhem naší fauny
d) byl vyhuben v celé Evropě, avšak díky záchrannému programu se jej podařilo vrátit do přírody

14. Parohy jelenovitých (Cervidae) dorůstají:
a) na bázi v místě tzv. pučnice
b) po celý život
c) na vrcholcích (koncích) tzv. výsad
d) od podzimu do léta

15. Končetiny žirafy jsou:
a) dvouprsté
b) tříprsté
c) zakončeny jedním kopytem
d) čtyřprsté, z nichž dva jsou paspárky

16. Horní řezáky a většinou i špičáky chybějí v chrupu:
a) koním
b) zebrám
c) všem nepřežvýkavým savcům
d) všem přežvýkavcům

17. Pratur (Bos primigenus):
a) byl domestikován začátkem čtvrtohor
b) byl vyhuben v 17. století
c) byl objeven v 17. století
d) žil ve stejné době jako mamuti

18. Nozdry kytovců se nacházejí na:
a) rostru, tj. protažené části obličeje dopředu
b) na horní čelisti
c) na vrchní straně hlavy v oblasti mezi očima
d) na temeni hlavy

19. Chrup savců můžeme rozdělit také na heterodontní a homodontní. S homodontním chrupem se můžeme setkat u:
a) šelem
b) damanů
c) ozubených kytovců
d) sudokopytníků

20. Papilární linie můžeme nalézt:
a) u všech primátů
b) na rukou a ocase některých druhů savců
c) pouze u člověka
d) na chápavých místech všech savců

21. Kočka domácí byla vyšlechtěna z:
a) kočky evropské (Felis silvestris ssp. silvestris)
b) kočky arabské (Felis silvestris ssp. gordoni)
c) kočky plavé (Felis silvestris ssp. lybica)
d) kočky stepní (Felis silvestris ssp. ornata)

22. Paengulata byli předkové:
a) damanů a hlodavců
b) pouze chobotnatců a sirén
c) damanů, sirén i chobotnatců
d) recentních kopytníků

23. Lamy řadíme mezi:
a) koňovité
b) kozy a ovce
c) velbloudovité
d) lamovité

24. Špičáky protažené v kly mají:
a) prasata a hroši
b) sloni a hroši
c) prasata a sloni
d) pouze prasata

25. Turovití se přirozeně nevyskytují v:
a) Severní Americe
b) Jižní Americe
c) Asii
d) Africe