Savci.upol.cz Úvod | Redakce | Teorie | Systém | Galerie | Dotazy | Literatura Savci.upol.cz

Stratigrafická tabulka
v poměrném znázornění jednotlivých období

 EON   ÉRA  PERIODA  EPOCHA   trvání 
(mil.)
P
H
A
N
E
R
O
Z
O
I
K
U
M
K
E
N
O
Z
O
I
K
U
M
T
E
R
C
I
E
R
NEOGEN pliocen 5,2
miocen 19
 PALEOGEN  oligocen 12
eocen 16
paleocen 11
M
E
Z
O
Z
O
I
K
U
M
KŘÍDA svrchní 35
spodní 36
JURA svrchní
(MALM)
16
střední
(DOGGER)
25
spodní
(LIAS)
18
TRIAS svrchní 10
střední 10
spodní 10
P
A
L
E
O
Z
O
Z
O
I
K
U
M
PERM svrchní 15
spodní 40
KARBON svrchní
(SILES)
40
spodní
(DINANT)
25
DEVON svrchní 14
střední 11
spodní 25
SILUR svrchní 50
spodní
ORDOVIK svrchní 55
spodní
KAMBRIUM svrchní 15
střední 25
spodní 30
P
R
E
K
A
M
B
R
I
U
M
P
R
O
T
E
R
O
Z
O
Z
O
I
K
U
M
  VEND

EPIPROTEROZOIKUM

480
RIFEJ

NEOPROTEROZOIKUM

700
MESOPROTEROZOIKUM 200
PALEOPROTEROZOIKUM 650
A
R
C
H
E
O
Z
O
Z
O
I
K
U
M
  600
  800
K
A
T
A
R
C
H
A
I
K
U
M
VZNIK ZEMSKÉHO TĚLESA 600


stáří
hranice
0 <- PLEISTOCEN
1,8   ZOOM ->>
7
26
38
54
65
100
136
152
177
195
205
215
225
240
280
320
345
359
370
395
445
500
515
540
570
1050
1750
1950
2600
3200
4000
4600
PERIODA  EPOCHA   trvání 
(mil.)
K
V
A
R
T
E
R
 PLEISTOCEN  svrchní 0,09
střední 0,5
spodní 1,2


stáří
hranice
0 <- HOLOCEN
10 tis. let
100 tis. let
0,6
1,8


© Savci.upol.cz 2004