Testové otázky (5. série) - pouze jedna správná odpověď

1. Panda červená (Ailurus fulgens) patří mezi:
a) primáty
b) medvědovité
c) všežravce
d) prstochodce

2. Své tělo nemohou při pohybu na souši podložit předními končetinami tito v mořích žijící savci:
a) tuleni
b) mroži
c) lachtani
d) čepcolové

3. Parohy nemají:
a) lososi
b) sobi
c) srnci
d) kančilové

4. Sudokopytníci našlapují na:
a) 2 prsty
b) 2. a 3. prst
c) 2. a 4. prst
d) 1. a 5. prst

5. První fosilní nálezy primátů pocházejí z období před:
a) 60 milióny let
b) 50 milióny let
c) 40 milióny let
d) 30 milióny let

6. Struktura, kterou delfíni používají k zesilování echolokace je umístěna:
a) v čelní krajině
b) v oblasti sluchových kůstek
c) ve spodní čelisti
d) v blízkosti nozder (choan)

7. Lichokopytníci mají:
a) tři prsty
b) jeden prst
c) jeden nebo tři prsty
d) tři prsty na předních končetinách a jeden na zadních

8. Kůže delfínů je velice citlivá a může se u nich snadno vytvořit modřiny. Jejich kůže je tvořena:
a) "živými" buňkami
b) "mrtvými" buňkami
c) "spícími" buňkami
d) v kůži buňky nejsou

9. Z mozku savců vycházejí:
a) vegetativní nervy
b) 12 párů mozkových nervů
c) generativní nervy
d) 12 mozkových nervů

10. Hlasové ústrojí savců se na rozdíl od ptáků nachází:
a) v hrtanu
b) na epiglotis
c) v jícnu
d) v hrtanu a některých hlavových kostech

11. Hraboše polního dnes řadíme do čeledi:
a) hrabošovití
b) myšovití
c) křečkovití
d) myšicovití

12. Ke vzniku koňovitých došlo v:
a) Jižní Americe
b) Severní Americe
c) Asii
d) Africe

13. Mýval severní (Procyon lotor) je:
a) býložravec
b) obojživelný
c) všežravec
d) vodní druh

14. Gonády savců jsou
a) párové
b) sterilní
c) haploidní
d) nepárové

15. V souvislosti se savci je hlemýžď:
a) součást labyrintu vnitřního ucha
b) právoplatný druh
c) české označení pro ductus cochlearis
d) sluchové ústrojí středního ucha

16. Novorozené mládě klokana rudého (Macropus rufus) váží:
a) 0,3 % hmotnosti matky
b) 0,03 % hmotnosti matky
c) 0,003 % hmotnosti matky
d) 0,0003 % hmotnosti matky

17. Roh nosorožců je
a) kostěný výrůstek nosní kosti
b) kostěný výrůstek čelní kosti
c) ukotven v kůži a na lebku pouze dosedá
d) útvar analogický k rohům turovitých

18. Kosman bělovousý (Callithrix jacchus je:
a) menší než veverka obecná
b) zástupce asijské fauny
c) jeden z mála masožravých primátů
d) větší než kočka

19. Brachiace označuje:
a) proces prodlužování končetin kopytníků
b) protažení končetin, zvláště předních v evolučním procesu
c) zvětšování mozkovny, které je typickým znakem vyšších primátů
d) běžný typ pohybu u gibonovitých

20. Krunýř pásovců je tvořen:
a) zesílenou kůží
b) rohovinou
c) s kostrou spojenou kostí
d) rohovinou a kořními kostmi

21. Řezáky hlodavců:
a) nemají zubní kořeny
b) rostou jen pokud jsou obrušovány
c) mají spodní (vnitřní) část tvořenu dentinem
d) funkčně zastupují stoličky

22. Mamut severní (Mammuthus primigenius):
a) žil v Evropě včetně ČR
b) žil v oligocénu
c) vyhynul dříve na Sibiři než v Evropě
d) vyhynul ve 3H, ale později než mastodont

23. Zajíci (Lagomorpha):
a) mají rozdílnou stavbu chrupu než mají králíci
b) byli dříve systematicky řazeni jako podřád dvojitozubci v rámci řádu hlodavci
c) jsou typickým příkladem divergentního vývoje hlodavců
d) mají stejnou stavbu chrupu jako hlodavci, ale odlišné předky (konvergentní vývoj)

24. Sudokopytníci jsou:
a) bez výjimky ploskochodci
b) převážně prstochodci
c) převážně ploskochodci
d) bez výjimky prstochodci

25. Králík divoký (Oryctolagus cuniculus):
a) pochází ze Sardínie
b) byl vyšlechtěn ze španělského zajíce a později zdivočel
c) je původně lesním druhem Španělska
d) byl na naše území introdukován