Testové otázky (8. série) - pouze jedna správná odpověď


1. Nejstarší (dosud známé) formy kytovců pocházejí z eocénu a vykazují příbuzenské vztahy s:
a) lachtany a jinými ploutvonožci
b) chobotnatci
c) kopytníky
d) šelmami, vyjma skupiny ploutvonožců

2. V zoologickém oddělení Národního muzea v Praze je vystavena kostra:
a) plejtváka obrovského
b) velryby grónské
c) plejtvákovce šedého
d) plejtváka myšoka

3. Toulec rohu turovitých savců je:
a) ektodermálního původu
b) entodermálního původu
c) epiduárního původu
d) epidermálního původu

4. Počet výsad paroží:
a) závisí na věku jedince
b) je určován mimo jiné i pohlavím
c) nezávisí na věku jedince
d) je u konkrétního druhu každoročně stabilní

5. Anosomatické druhy jsou ty, které:
a) nemají čich
b) mají menší stavbu těla než jejich blízcí příbuzní
c) mají málo čichových receptorů
d) nemají kosti vyztuženy lamelami

6. Panda velká (Ailuropoda melanoleuca) žije:
a) v Indii, Tibetu a Číně
b) v Japonsku
c) od roku 1965 pouze v zajetí
d) v Číně a Tibetu

7. Superfetace je:
a) jev, při kterém dochází k opětovnému oplodnění již gravidní samice
b) jev, při kterém se v děloze vyvíjejí plody různého stáří
c) oplození několika vajíček několika samci
d) onemocnění, při kterém dochází k velmi rychlému vývoji plodu

8. Přežvýkaví (Ruminantia) mají:
a) neúplný chrup a zpravidla rozdělený žaludek
b) úplný chrup a zpravidla nerozdělený žaludek
c) úplný chrup a zpravidla rozdělený žaludek
d) neúplný chrup a zpravidla nerozdělený žaludek

9. Hrochy řadíme mezi:
a) nepřežvýkavé
b) mozolnatce
c) tlustokožce
d) přežvýkavé

10. Maral je:
a) východoasijský druh jelena
b) polární poddruh jelena 
c) asijský poddruh jelena
d) vyhynulý poddruh jelena z afrického Atlasu

11. Růžky vidloroha:
a) zůstávají celý život na hlavě
b) mají každoročně obnovován toulec
c) jsou kostěné útvary
d) mají stejnou stavbu a tvar jako u kamzíka horského

12. Kostice savců jsou:
a) párové kosti vyztužující vaky
b) kostěné spony v čelistech mravenečníků
c) jednotlivé části krunýře pásovců
d) rohovité desky s třásnitým okrajem

13. na rozdíl od ostatních samic prasatovitých mají samice prasete bradavičnatého:
a) 4 struky
b) 5 struků
c) 6 struků
d) 7 struků

14. Ptakopysk má z uvedených tříd fylogeneticky nejblíže k:
a) ptákům
b) plazům
c) rybám
d) obojživelníkům

15. Slůňata jsou:
a) stejně jako ostatní kopytníci nidifugní
b) výlučně nidikolní
c) v prvních dnech po narození nidikolní a později nidifugní
d) na rozdíl od jiných kopytníků nidifugní

16. Z uvedených druhů savců produkují jed:
a) ptakopysk, rejsek krátkoocasý a z ježurovitých pouze paježura
b) štětinatec haitský, hryzec vodní a rejsek krátkoocasý
c) ptakopysk, všechny ježury a štětinatec haitský
d) žádný, produkce jedu je u strunatců výsadou plazů a ryb

17. Kůň Převalského (Equus przewalskii) je:
a) posledním žijícím divokým druhem čeledi koňovití (Equidae)
b) vyhubeným či vyhynulým druhem 20. století
c) domestikovaným koněm, převážně však dnes chovaným již jen v zoologických zahradách
d) koněm žijícím divoce ve zbytcích v jihozápadní části Mongolska na hranici s Čínou.

18. Kapustňák senegalský (Trichechus senegalensis)je rozšířen:
a) při pobřeží Atlantského oceánu od Senegalu po Angolu
b) při pobřeží Atlantského oceánu od Venezuely po Argentinu
c) v oblasti Mexického zálivu, Karibského moře a Bahamských ostrovů
d) v řekách a jezerech Jižní Ameriky

19. Rozdíl mezi řádem zajíci a řádem hlodavci spočívá:
a) v délce ušních boltců
b) přítomnosti malých druhých řezáků u zajíců
c) přítomnosti malých druhých řezáků u hlodavců
d) počtem prstů na zadních končetinách

20. Do ohrožených, příp. kriticky ohrožených druhů naší fauny patří (podle vyhl. 395/1992 Sb.):
a) všichni plchové (tj. rody Eliomys, Glis a Dryomys)
b) plši i plšík (tj. výše uvedené tři rody a navíc i druh Muscardinus avellanarius)
c) pouze plšík lískový (Muscardinus avellanarius)
d) výhradně plch lesní (Dryomys nitedula)

21. Z našich hmyzožravců mají na spodní straně ocasu hustý lem z brv (chlupů):
a) všechny bělozubky (Crocidura sp.)
b) krtek obecný (Talpa europaea)
c) rejsek malý (Sorex minutus)
d) rejsec vodní (Neomys fodiens)

22. Velikost lidského plodu v 6. měsíci nitroděložního vývoje dosahuje:
a) celkové délky těla 25 cm a hmotnosti 550 g
b) celkové délky těla 30 cm a hmotnosti 640 g
c) celkové délky těla 35 cm a hmotnosti 700 g
d) celkové délky těla 40 cm a hmotnosti 830 g

23. Druh bizon (Bison bison) je zástupcem: 
a) neotropické zoogeografické oblasti
b) palearktické zoogeografické oblasti
c) nearktické zoogeografické oblasti
d) holoarktické zoogeografické oblasti

24. Jak je dlouhý penis plejtváka obrovského (Balaenoptera musculus)?
a) 25 cm
b) 100 cm
c) 250 cm
d) 420 cm

25. Rohovitými deriváty savců jsou:
a) rohovka, šupiny, ostny a rohy
b) šupiny, mozoly a parohy
c) nehty, drápy, mozoly a srst 
d) parohy a rohy