Testové otázky (1. série) - pouze jediná správná odpověď

1. Základy binomické nomenklatury položil:
a) Konrad LORENZ
b) Carl von LINNÉ
c) Charles R. DARWIN
d) Ernest HAECKEL

2. Seřaďte systematické jednotky (taxony) živočišné 
říše od nejnižší (= druh) po nejvyšší.
a) rod, čeleď, nadřád, třída
b) rod, třída, čeleď, kmen
c) nadčeleď, podtřída, podkmen, nadkmen
d) podčeleď, podrod, třída, kmen

3. Který z uvedených řádů je monotypický?
a) letouni
b) luskouni
c) hrabáči
d) damani

4. Savci se vyznačují:
a) rozdělením hrudní a břišní dutiny svalnatou bránicí
b) trvalým tělesným růstem
c) proměnlivou tělesnou teplotou
d) vymizením propojení hemisfér koncového mozku

5. Srst všech savců je:
a) nesmáčivá
b) tvořena rohovitými chlupy
c) kostěného původu
d) sezonně barevně proměnlivá

6. Ptakořitní se vyznačují:
a) přítomností placenty
b) přítomností krkavčí kosti v lopatkovém pásmu předních kostí
c) dokonalou termoregulací
d) vysokou diverzitou

7. Vačnatci se vyznačují tím, že:
a) samic mají dvě vaginy
b) samci mají rozeklaný penis
c) mají dokonale vyvinutou placentu
d) nemají vakové kosti

8. Hlodavci mají:
a) špičáky přeměněné na hlodáky
b) v každé polovině čelistí jeden pár řezáků
c) podobnou délku březosti jako primáti
d) v oku tapetum lucidum 

9. Mezi hlodavce nepatří:
a) lumík norský
b) dikobraz obecný
c) křeček zlatý
d) zajíc polní

10. Lachtani a tuleni patří do řádu:
a) sirény
b) šelmy
c) kytovci
d) chudozubí

11. Primáti jsou:
a) masožravci
b) býložravci
c) býložravci a všežravci
d) hmyzožravci

12. Úzkonosé opice obývají:
a) Jižní Ameriku
b) Madagaskar
c) Střední a Jižní Ameriku
d) Asii a Afriku

13. Do řádu letounů nepatří:
a) netopýr
b) letucha
c) vrápenec
d) kaloň

14. Parohy jsou:
a) charakteristickým znakem všech přežvýkavců
b) kostěným útvarem na čelní kosti
c) rohovitým, každoročně obnovovaným útvarem
d) stále rostoucím kostěným útvarem 

15. Krční páteř většiny savců má:
a) 5 obratlů
b) 6 obratlů
c) 7 obratlů
d) 8 obratlů

16. Která část sluchového orgánu je společná rybám, ptákům a savcům?
a) boltec
b) zvukovod
c) Eustachova trubice
d) polokruhovité kanálky

17. Rozeznávání barev bylo potrvrzeno u:
a) psa
b) rejska
c) šimpanze
d) velryby

18. K savcům s pravým zimním spánkem patří:
a) jezevec lesní a ježek západní
b) ježek východní a medvěd hnědý
c) netopýr hvízdavý a krtek obecný
d) plšík lískový a sysel obecný

19. Echolokace je vyvinuta u:
a) netopýrů a delfínů
b) damanů a vrápenců
c) hrabošů a rejsků
d) kaloňů a slonů

20. Rozvoj savců nastal od:
a) siluru
b) třetihor
c) triasu
d) čtvrtohor

21. Výchozí vývojovou linií vedoucí ke vzniku 
placentálních savců byli:
a) hlodavci
b) hmyzožravci
c) plegiosauři
d) vačnatci

22. Vidloroh (Antilocapra americana) je endemitem:
a) Jižní Ameriky
b) Japonska
c) Severní Ameriky
d) ostrova Borneo

23. V australské zoogeografické oblasti žijí:
a) poloopice, klokani, koala a vačice
b) ježury, slepci, binturong a klokani
c) bandikuti, krysy, ptakopysk a vakokrtci
d) morčata, vakoveverky, kunovec a kusu

24. Vývoj primátů začal: 
a) v polovině triasu
b) ve svrchní juře
c) v mladším paleogénu
d) koncem pleistocénu

25. Australopitékus žil: 
a) ve starším pleistocénu
b) v australské oblasti kromě Tasmánie a Nového Zélandu
c) v pralesních biotopech
d) dříve než Homo habilis