Savci.upol.cz Úvod | Redakce | Teorie | Systém | Galerie | Dotazy | Literatura Savci.upol.cz

Výkladový slovník - G

názvy, pojmy, jména, definice, zkratky

A | B | C | Č | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | Ú | V | W | X | Y | Z | Ž

G

galeriový les (ang. gallery forest)
Viz "Les - galeriový".
Luxuriant forest lining the banks of waterways.
gameta (ang. gamete)
Reprodukční buňka (haploid), která se při oplodňování spojí s jinou haploidní gametou a vytváří zygotu, z niž vzniká nový jedinec (geneta). B-H-T
gamma diverzita (ang. diversity - gamma)
Viz "diverzita - gamma".
geep (ang. geep)
První mezidruhová savčí chiméra, která vznikla v anglické Cambridge v laboratoři dánského biologa Steena Willadsena koncem 70. let z embryí kozy a ovce. Jméno vzniklo spojením anglických názvů pro kozu (goat) a ovci (sheep). tato "kozoovce" měla část těla krytou ovčí vlnou a část porostlou kozí srstí. Stějně tak měla i orgány poskládané z ovčích a kozích buněk.
Gegenbauer (ang. .)
Německý anatom, ........"..".
gen/geny (ang. gene)
Jednotka dědičného materiálu - dědičný faktor
Každý gen je linaární segment (část) makromolekuly DNA molecule, který obasahuje specifickou sekvenci párů bazí. Geny jedné buňky jsou sdružovány do chromozomů, což jsou vpodstatě velké molekuly DNA. Každý gen je zodpovědný za jednotlivé dědičné vlastnosti nebo charakteristiky organizmu. Vyšší oprganizmy, jako např. mouchy nebo člověk mají 50 000 - 100 000 genů. Jednodušší organizmy, jako např. bakterie mají 2 000 - 3 000 genů.
- polymorfní (ang. polymorphic gene) - Geny, jejichž alely mají frekvenci výskytu menší než 0,95.
genitál (ang. .)
.."..".
generace (ang. generation)
Časový úsek živočišných druhů a/nebo populace, který může být vyjádřen jako:
  1. Průměrný věk rodičů v populaci. Toto kritériu je používáno pro kategorie v IUCN Red Data Lists z roku 1996.
  2. Průměrný věk prvního rozmnožování.
- diskrétní - viz "oddělené generace".
- oddělené - Řada generací, v níž, přísně vzato, každá generace skončí před nástupem generace další. Je však běžné, že raná stádia životních cyklů následující generace se překrývají s části závěrečného stadia generace předcházející. B-H-T
- ... - ....
generační čas (ang. generation time)
Viz "generace".
generační doba (ang. generation lenght)
Časový úsek, který se nerovná přesně průměrné délce období mezi narozením rodiče a narozením jeho potomstva. Skutečnost, že potomstvo produkuje své vlastní potomky ještě za života původního rodiče činí průměr, zjišťovaný po mnoho generací, nižším, než je hodnota generační doby statistické skupiny. B-H-T
Geneta (ang. genet)
Organizmus vyvinutý ze zygoty. Termín se užívá zejména v souvislosti s modulárními organizmy a členy klonu k označení "genetického jedince".
genetika (ang. ..)
Věda o dědičnosti a proměnlivosti organizmů.
- molekulární - odvětví genetiky, které studuje jakým způsobem dochází ke kopírování genů, jak vzniká mutace, jakým způsobem se aktivují a inaktivují geny v případě potřeby, jaké jsou chemické produkty vznikají činností genů a jaká je posloupnost nukleotidů (stavebních částic) v DNA.
genotyp (ang. genotype)
Soubor všech geneticky podmíněných vlastností, určující strukturu a funkci organizmu. B-H-T
geobiosféra (ang. .)
Oživená vrstva zemského povrchu.
geografie (ang. .)
..def...."..".
geolog (ang. .)
.."..".
germinace (ang. germination)
Viz "klíčení".
gestace (ang. gestation)
Viz "těhotenství".
glaciál (ang. .)
.."..". OP
glukóza/glukosa (ang. .)
Jednoduchý cukr se 6 uhlíky. Česky někdy označována jako hroznový cukr. Jde o základní zdroj energie pro živočišné orgány.
gonáda (ang. gonad)
Orgán živočicha produkující gamety.
Gondwana (ang. Gondwana)
"Země Gondů", nazvaná podle jednoho kmene z Přední Indie. V paleozoiku a počátkem mezozoika souvislý kontinent na jižní polokouli. Zahrnoval větší část Jižní Ameriky, Afriku, Arábii, Přední Indii, Madagaskar, Austrálii a Antarktidu. KZ
gonozom (ang. .)
.....def...."..".
gradient (ang. gradient)
...def. .."..".
Gran Chaco
"Gran Chaco" [čti: gran čako] je plochá planina v oblasti severní Argentiny, jihovýchodní Bolivie a západní Paraguaye. Vyznačuje se mozaikou vegetace, která zahrnuje trnité lesy, savany, močály a galeriové lesy.
gravidita (ang. gravidity)
Viz "těhotenství".
grit (ang. .)
křemičitá drť, nerozpustná žaludeční kyselinou, napomáhající mechanickému drcení potravy.
grooming (ang. grooming)
....def. ....."..".
gueréza (ang. guereza/colobus)
Označení tří rodů savců - Colobus, Procolobus, Pliocolobus. Africké opice žijící v tropických lesích a živící se takřka výhradně listy. Některé druhy gueréz (např. pro černobílou kožešinu lovená g. běloramenná) jsou dnes kriticky ohrožené.
gulární (ang. guttural)
Nacházející se v oblasti hrdla.

Použitá literatura


A | B | C | Č | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | Ú | V | W | X | Y | Z | Ž

Copyright © Tomáš Matyáštík & Marek Bryl, 2001–2005 aktualizováno