Savci.upol.cz Úvod | Redakce | Teorie | Systém | Galerie | Dotazy | Literatura Savci.upol.cz

Výkladový slovník - J

názvy, pojmy, jména, definice, zkratky

A | B | C | Č | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | Ú | V | W | X | Y | Z | Ž

J

jádro (ang. .)
.."..".
-buněčné - kulovitý až oválný kompaktní útvar v buňkách eukaryontních organismů, uložený obvykle v centrální oblasti buňky.
jak (ang. yak)
...def...."..".
Jakobsonův orgán (ang. Jacob´s organ)
Orgán umístěný v horním patře plazů, kterým jsou zvířata schopna pomocí jazyka, chemicky vyhodnocovat pachy v okolí.
jalovice (ang. heifer)
Mladá samice skotu, v období do prvního otelení.
jalovost (ang. .)
Dočasná neplodnost samic zvěře.
jarrah (ang. ....)
......"..".
jařmo (ang. ....)
...def......"..".
jazyk (ang. .)
.."..".
jedinec (ang. .)
.."..".
jehličnatý les (ang. coniferous forast)
Viz "les - jehličnatý".
jehně (ang. .)
Označení pro mláďata rodu ovce (Ovis).
jelen (ang. deer)
.."..".
jelenice (ang. .)
Kůže jelení zvěře.
jelenovití (ang. .)
.."..".
jeskyně (ang. cave, cavern)
...text definice....
ještěrka (ang. .)
.."..".
jezero (ang. .)
.."..".
jezevec (ang. badger)
.."..".
jícen (ang. oesophagus)
...def...."..".
jircha (ang. .)
Měkká bílá useň z jehňat, kůzlat i vysoké zvěře, vyčiněná hlinitými solemi. používá se např. k výrobě rukavic.
Jižní Amerika (ang. .)
Viz "Amerika - Jižní".
jjz. (ang. ...)
Zkratka pro označení směru světových stran, v tomto případě pro jihojihozápad (××× ° azimutu).
jméno (ang. name)
- binominální - Kombinace dvou jmen, z nichž první je rodové a druhé druhové jméno a obě společně vytvářejí vědecké označení (jméno) konkrétního druhu
- druhové - ......
- rodové - ......
- trinominální - Kombinace určitého rodového jména, druhového jména a poddruhového jména tvořící dohromady vědecké jméno poddruhu.
- vědecké - Vědecké jméno živočicha se skládá z kombinace názvů dvou úrovní jeho taxonomické klasifikace - rodu a druhu. Všdecká jména jsou odvozována z latiny, případně řečtiny (pozn. užívání pojmu "latinský název" pro označení některého z taxonů proto není zcela správné, i když je akceptovatelné). Obvykle se píší kurzívou a rodový název vždy s velkým počátečním písmenem. Vědecké (nebo také "odborné") jméno tygra je "Panthera (rod) tigris (druh)." Někdy je druh dělen na poddruhy. V takovém případě je jméno poddruhu součástí druhovévo názvu jako třetí jméno (tzv. trinomen). Vědecké jméno např. tygra sibiřského by pak mělo podobu "Panthera tigris altaica". Pokud již byl v textu název druhu zmíněn, je možné a obvykle se tak činí, že druhové jméno zkracujeme na první počáteční písmena, tzn., že vědecký název tygra sibiřského můžeme rovněž zapsat jako "P. t. altaica".
Joule (ang. joule)
[čti: džaul], jednotka práce a energie (a tedy i tepla), která je definována jako "práce stálé síly jednoho newtonu (N) po dráze jednoho metru ve směru síly". Označení jednotky je podle angl. fyzika J. P. Joula († 1889). SCS
juchta (ang. .)
Lehká useň, zejména hovězí, ale i ovčí, popř. koňská, silně mazaná, na rubu impregnovaná, a tím i vodotěsná.
juv. (ang. juv.)
Zkratka pro označení mláděte (juvenilního) jedince. Viz "juvenilní".
juvenilní (ang. juvenile)
Mladý, nedospělý jedinec.

Použitá literatura


A | B | C | Č | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | Ú | V | W | X | Y | Z | Ž

Copyright © Tomáš Matyáštík & Marek Bryl, 2001–2005 aktualizováno