Savci.upol.cz Úvod | Redakce | Teorie | Systém | Galerie | Dotazy | Literatura Savci.upol.cz

Výkladový slovník - F

názvy, pojmy, jména, definice, zkratky

A | B | C | Č | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | Ú | V | W | X | Y | Z | Ž

F

f. (ang. f.)
Zkratka užívaná pro označení formy. Někdy se ůžeme setkat se zápisem zkratky v podobě: "fa." Srovnej "varieta".
F (ang. F)
Zkratka označující samičí pohlaví. Odvozeno od prvního písmene ang. "female".
fa. (ang. fa.)
Viz "f.".
fakultativní (ang. facultative)
Volitelný.
faktor (ang. factor)
- ekologický - souhrn všech anorganických a organických činitelů působících na organismus.
fanerozoikum (ang. .)
Souborná název pro období od spodního kambria po dnešní dobu. KZ
fauna (ang. fauna)
S. lat. - živočišstvo, označení pro všechny živočichy světa
S. str. - soubor živočichů určitého území.
faunistický předěl (ang. faunistic divide)
Viz "předěl - faunistický".
fekundita (ang. fecundity)
Viz "plodnost".
femur (ang. .)
.."..".
fena (ang. .)
Označení pro samici psovité šelmy (lišky, psa, šakala apod.).
fenek (ang. fennec)
Rod savců z řádu šelem s charakterickýma dlouhýma ušima, které zlepšují termoregulaci. Rod je reprezentován jediným druhem Vulpes zerda = fenek berberský, který žije na po;uštích Afriky, Arabského poloostrova a Přední Asie.
ferální (ang. feral)
Zvíře z domestikované populace, které opět žije ve volnosti. Běžnými příklady jsou zdivočelé kočky a volně žijící koně.
feromón (ang. pheromone)
Chemická látka uvolňovaná živočichem, obvykle v nepatrných množstvích, a vnímaná jinými členy stejného druhu jako specifický signál. B-H-T Feromony mohou být registrovány i jinými druhy živočichů.
fertilita (ang. fertility)
.....def. ....."..".
Ferungulata (ang. Ferungulata)
Zastaralé společné označení pro šelmy (Carnivora) a kopytníky (Ungulata), kteří vnikli ze společné vývojové větve. KZ
fetus (ang. fetus)
Viz "plod".
filopatrický (ang. philopatric)
Živočich mající snahu se vracet nebo zůstávat v jeho "domovském okrsku" nebo se sem pravidelně vracet v období rozmnožování.
Fissipedia (ang. .)
Tzv. pozemní šelmy (Carnivora), které žijí, na rozdíl od ploutvonožců (Pinnipeda), na souši. KZ
fitness (ang. fitness)
Viz "Zdatnost".
flemování (ang. .)
Ohrnutí horního pysku a obnažení horní čelisti.
flóra (ang. flora)
.."..".
floristický předěl (ang. floristic divide)
Viz "předěl - floristický".
fobie (ang. .)
....def....."..".
forma (ang. form)
Termín označující infrasubspecifickou úroveň. Ti jedinci téhož druhu, kteří se specifickým způsobem liší od ostatních jedinců téhož druhu (např. larvální a dospělé formy, samčí a samičí forma, ekologické formy, sezonní formy). Nové jméno uveřejněné výslovně pro "varietu" nebo "formu" může být buď poddruhovým (bylo-li uveřejněno před r. 1960), nebo infrasubspecifickým (bylo-li uveřejněno po r. 1960).
formace (ang. .)
.."..". OP
fosfát (ang. .)
.....def....."..".
fosílie (ang. fosil)
Zkamenělina. Pozůstatky organizmů včetně jejich životních projevů (ichnofosilie). Existují různé druhy fisilií. Na rozdíl od životních projevů, např. stop nebo požerků, je vlastní fosilie tvořena uchovanými částmi organizmů. Jestliže je později substance organizmu rozpuštěna, pak často zůstává pouze jeho otisk. Obsahuje-li sama fosilie nějakou dutinu a do ní pronikne sediment a pak je pevněn, vzniká kamenné jádro, jehož vnější stěna kopíruje vnitřní stěnu dutiny. Dochází-li k rozpuštění těla fosilie v době, kdy je ještě hornina plastická, může se na povrchu kamenných jader vytvořit charakteristická skulptura původního vnějšího povrchu, takže vznikne tzv. skulpturní jádro. Nejstaší známé fosilie přísluší bakteriím a snad kvasinkám. Jsou nejméně 3,5 mld let staré. KZ
fosilizace (ang. fossilisation)
Všechny procesy probíhající od smrti organismu, které působí a vedou k tomu, aby se organismus stal součásti horniny.
fotoperioda (ang. photoperiod)
Délka doby denního světla za 24 hodin.
fotosyntéza (ang. )
...def.....
fratricid (ang. .)
Usmrcování sourozenců, obvykle menších, později narozených.
fretka (ang. .)
.."..".
fretkování (ang. .)
Osamělý druh lovu nebo hon na divoké králíky s malým počtem střelců a za pomoci fretky. OP
frontální (ang. .)
Viz "čelní".
fruktivorie (ang. frugivory)
Požírání ovoce, živočich konzumující ovoce a plody jako hlavní složku jeho potravy.
fylogenetický strom (ang. phylogenetic tree)
Viz "strom - fylogenetický".
fylogeneze (ang. phylogeny)
....def. ...."..".
fylogenetika (ang. phylogenology)
Vývojové teorie, nauka o vývoji (fylogenezi). KZ
fylogenie (ang. .)
.."..".
fynbos (ang. fynbos)
Unikátní biom zaujímající většinu rozlohy kapské floristické říše (fynbos, sukulentní a namské karoo, lesy a houštiny). Slovo fynbos začali používat nizozemští kolonisté v 17. století, kteří kolem mysu Dobré naděje hledali stavební dřevo. Místo něj však nalezli jen keře s drobnými listy, kterým říkali fijnbosch neboli „jemné keře“. V tomto biomu se rozlišuje deset různých vegetačních typů – pět z nich patří k fynbosu v užším slova smyslu, druhých pět pak ke společenstvu, označovanému jako renosterveld. Pro vlastní fynbos je typický společný výskyt rostlin tří čeledí: Restionaceae (rostliny vzdáleně podobné travám, jež se vyskytují především v oblastech s významnými zimními srážkami a na půdách chudých na živiny), Ericaceae (vřesovcovité) a Proteaceae (proteje). Ty jsou naopak díky svým často velkým a překrásně zbarveným květům nejnápadnější a staly se i určitými „erbovními“ rostlinami Jižní Afriky. Kromě uvedených skupin zde najdeme ještě rostliny dalších čeledí (hvězdnicovité, bobovité, vrabečnicovité, řešetlákovité apod.). Ve společenstvu renosterveld převažují hlavně nejrůznější hvězdnicovité rostliny (čeleď Asteraceae), podle jedné z nich, nazývané „renosterbos“ (Elytropappus rhinocerotis), dostalo společenstvo své jméno.
fytocenóza (ang. .)
Společenstvo rostlin.
fytofág (ang. .)
.. Srovnej "zoofág".
fytoplankton (ang. .)
Malé, převážně jednobuněčné rostliny (řasy) vznášející se v povrchové vrstvě oceánů nebo jezer. Stojí na počátku potravinového řetězce ve vodách.
fyziologie (ang. .)
.."..".

Použitá literatura


A | B | C | Č | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | Ú | V | W | X | Y | Z | Ž

Copyright © Tomáš Matyáštík & Marek Bryl, 2001–2005 aktualizováno