Savci.upol.cz Úvod | Redakce | Teorie | Systém | Galerie | Dotazy | Literatura Savci.upol.cz

Výkladový slovník - I

názvy, pojmy, jména, definice, zkratky

A | B | C | Č | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | Ú | V | W | X | Y | Z | Ž

I

ichnofosilie (ang. .)
Stopy po činnosti fosilních organizmů, tj. chodbičky, šlépěje, stavby, požerky apod. KZ
ichnotaxon (ang. ichnotaxon)
Taxon založený na fosilizované stopě po činnosti živočicha zahrnující i fosilizované stopy a vrtby vytvořené určitým živočichem.
ichtyofágní (ang. ichtyofagous)
Rybožravý. Živočich živící se zejména rybami. Ze savců např. delfíni.
imigrace (ang. imigration)
Pohyb (vstup) jedinců do populace nebo z nějaké oblasti do nové. Osídlení určité oblasti organizmy, které v ní dříve nežily. Srovnej "Emigrace".
immaturus (ang. .)
Nezralý nebo nevybarvený jedinec.
inbreeeding (ang. inbreeding)
Příbuzenská plemenitba.
inbrední deprese (ang. Ibreedeng depression)
Viz "Deprese - inbrední".
index (ang. index)
...def. ....
- diverzity (ang. diversity index) - matematický index diverzity druhu ve společenstvu. B-H-T
- množivosti (ang. ..) - koeficient určující průměrný počet potomstva z počtu samic v produktivním věku.
indický oceán (ang. Indian ocean)
Viz "Oceán - Indický".
indogenní
...def...
indukovaná ovulace
Viz "Ovulace - indukovaná".
inkubace (ang. .)
(1) Období mezi prvním stakem organizmu s původcem nákazy a prvními zjevnými přiznaky onemocnění.
(2) Vylíhnutí vajec teplem umělým, nebo přirozeným.
infanticid (ang. .)
Usmrcování mláďat vlastního druhu.
infekce (ang. .)
Nákaza. Proniknutí choroboplodných zárodků (baktérií, virů, chlamydií, ricketsií, plísní) do organizmu.
infekční (ang. .)
Nakažlivý, přenosný. Viz "infekce".
infradiánní (ang. .)
Děj trvající opakovaně v intervalu kratším než jeden den (24 hodin). Srovnej např. "cirkadiánní".
infratřída (ang. infraclass)
....def....."..".
infrazáření (ang. .)
....def...."..".
infrazvuk (ang. .)
Zvuk s kmitočtem nižším než 20 Hz.
insekticid (ang. insecticide)
...."..".
Insectivora (ang. .)
Hmyzožravci ....def řádu....."..".
insektivorie (ang. insectivore)
Viz "Hmyzožravost".
intenzita (ang. intensity)
.....def. ...
- infekce (ang. intensity of infection) - počet parazitů na počet hostitelů v populaci (srovnej "Prevalence - infekce").
- početnosti (ang. intensity of abundance) - počet jedinců na obyvatelné stanoviště společenstva
- ...............
interfáze (ang. .)
...def....."..".
interference (ang. interference)
.....def. ......"..".
irbis (ang. snow leopard)
Je známý také jako levhart sněžný. Zdržuje se vysoko v asijských horách.
iterace (ang. iteration)
Opětování, opakování. Např. neustálé větvení korálů.
incisivi (ang. incisivi)
Přední zuby. Viz "Řezáky".
introdukce (ang. introduction)
Vysazení (zavlečení) druhu člověkem do lokalit, kde se nikdy předtím nevyskytoval. Zavedení nepůvodního druhu do oblasti ze vzdálenějších oblastí.
IUCN (ang. IUCN)
Zkratka pro "Mezinárodní Unii pro Ochranu Přírody a Přírodních Zdrojů". IUCN ......"..".
izolace (ang. .)
Odloučení, přerušení spojení s okolním prostředím.
- biologická - izolace organizmů, která je v přírodě skoro vždy podmíněna geneticky.
- prostorová - izolace organizmů vyvolaná rozdělením prostoru různými překážkami.

Použitá literatura


A | B | C | Č | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | Ú | V | W | X | Y | Z | Ž

Copyright © Tomáš Matyáštík & Marek Bryl, 2001–2005 aktualizováno