Savci.upol.cz Úvod | Redakce | Teorie | Systém | Galerie | Dotazy | Literatura Savci.upol.cz

Výkladový slovník - N

názvy, pojmy, jména, definice, zkratky

A | B | C | Č | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | Ú | V | W | X | Y | Z | Ž

N

n-rozměrný nadprostor (ang. n-dimensional hypervolume)
Viz "nika".
nadčeleď (ang. .)
.."..".
náprsenka (ang. .)
Světlá skvrna na hrdle kuny.
nárt (ang. instep)
.....def. ....
narušení (ang. disturbation)
.....def. .....
Národní muzeum v Praze (ang. .)
.....def., popis...."..".
násadec (ang. .)
Čelní výrůstek kosti u kořene toulce.
natalita (ang. natality)
Množivost. Počet narozených jedinců v populaci za určitou časovou jednotku.
návyk (ang. .)
....def...."..".
nekróza (ang. .)
Místní odumření živé tkáně jako důsledek jejího rozsáhlejšího poškození nebo omezení krevního oběhu.
nektar (ang. .)
Sladká tekutina vylučovaná z tzv. nektárií v květech rostlin.
nemoc (ang. disease)
........."..".
- kesonová - ............
Neolit (ang. .....)
.....def. ...."..".
netopýr (ang. bat)
.."..".
neuron (ang. .)
Nervová buňka, zprostředkovávající přenos nervového vzruchu.
neutralizmus (ang. neutralism)
Nepřítomnost interakcí mezi dvěma organizmy (nebo druhy), takže se vzájemně neovlivňují. B-H-T. Srovnej např. "mutualizmus" nebo "konkurence".
nidifugní (ang. .)
.."..".
nidikolní (ang. .)
Viz "mládě - nidikolní".
nika (ang. niche)
Rozmezí všech důležitých vlastností prostředí, v nichž mohou jedinci daného druhu přežívat, růst a rozmnožovat se. Termín je užíván v několika významech, které nejsou vždy synonymy:
- ekologická (ang. ecological niche) - (1) "Zaměstnání" nebo "povolání" organizmu či druhu. (2) Rozsah podmínek prostředí, úroveň zdrojů a hustota jiných druhů, umožňující přežití, růst a reproduklci organizmu nebo druhu. (3) Je-li každá podmínka, zdroj nebo druh chápán jako rozměr, pak je nika n-rozměrný prostor.
- realizovaná (ang. realized niche) - část potenciální (základní) niky, obsazená druhem za přítomnosti konkurentů nebo predátorů.
nižší rostliny (ang. .)
Viz "rostlina - nižší".
nokturnální
Viz "aktivita - noční".
nomenklatura (ang. .)
.....def....."..".
- binérní - Viz "nomenkaltura - binomická".
- binomická - dvojslovné názvosloví zoologické a botanické taxonomie zavedené C. Linnéem.
nora (ang. den)
Přirozený nebo vybudovaný úkryt používaný živočichem k přespávání, porodu a výchově mláďat anebo jako úkrat během zimního období.
nořiště (ang. sett)
.."..".
nosorožcovití (ang. .)
Čeleď recentních lichokopytníků (Perissodactyla) s mohutnými rohy na nosní a čelní kosti. Od terciéru. KZ
nosorožec (ang. rhinoceros)
.."..".
Nová Guinea (ang. .)
.."..".
nozdra (ang. .)
.."..".
nekromasa (ang. necromass)
Mrtvá biomasa. Hmotnost mrtvých organizmů, vyjádřená obvykle na jednotku zamského povrchu nebo objemu vody. Termínu se někdy užívá také pro označení mrtvých částí živých organizmů, například kůry a jádrového dřeva stromů, chlupů a drápů živočichů. B-H-T
Neogén (ang. Neogene)
.....def......"..".
nepravý zimní spanek (ang. winter dormancy)
Viz "spánek - zimní - nepravý".
nepřežvýkavec (ang. non ruminant)
Sudokopytník z podřádu Nonruminantia, který má jednoduchý žaludek a velké špičáky, které stále dorůstají. Např. prase divoké.
noha (ang. leg, foot)
Viz "končetina".
Notoungulata (ang. .)
Řád výhradně jihoamerických primitivních kopytníků (Ungulata) velmi rozmanitých forem. Charakteristické je utváření sluchové krajiny a zadních stoliček (molárů). Notoungulata patří mezi nejstarší savce s placentou. Paleocénpleistocén. Rozkvět zvláště v oligocénu a miocénu. KZ
Novověk (ang. .......)
.."..".
Nový Zéland (ang. .)
.."..".
nucleus (ang. .)
Viz "jádro - buněčné".
nukleoprotein (ang. .....)
Chemická látka, která vzniká spojením nukleové kyseliny a bílkoviny (např. histonu). PSM
nukleová kyselina (ang. .)
Viz "kyselina - nukleová".

Použitá literatura


A | B | C | Č | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | Ú | V | W | X | Y | Z | Ž

Copyright © Tomáš Matyáštík & Marek Bryl, 2001–2005 aktualizováno