Savci.upol.cz Úvod | Redakce | Teorie | Systém | Galerie | Dotazy | Literatura Savci.upol.cz

Výkladový slovník - L

názvy, pojmy, jména, definice, zkratky

A | B | C | Č | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | Ú | V | W | X | Y | Z | Ž

L

labyrintodontní (ang. .)
Označení pro zuby se složitě zvrásněným dentinem. Labyrintodontní zuby mají vráskozubí (Labyrinthodontia) a mnozí primitivní čtyřnozí (Tetrapoda). KZ
laboratorní krysa (ang. .)
Nesprávné označení pro laboratorní potkana, který je chován obvykle v albinotické formě. Viz "potkan - laboratorní".
Labrador (ang. Labrador)
Poloostrov na východě Kanady mezi Hudsonovým zálivem, Atlantským oceánem a ústím řeky Sv. Vavřince.
Lagomorpha (ang. .)
Zajícovci. Řád savců, dříve řazený k hlodavcům. Všechny znaky ukazují na příbuzenské vztahy s primitivními kopytníky. Od paleocénu. KZ".
láje (ang. .)
Smečka psů používaná ke štvaní zvěře.
laktace (ang. .)
Období vylučování mléka z mléčné žlázy savců.
Lamarc (ang. Lamarc)
Jean Baptiste Lamarc (1744-1829) - francouzský přírodovědec. Jeho názory o vzniku a vývoji organizmů značně přispěly k rozvoji moderní paleontologie a k poznání významu zkamenělin. Zařadil všechny známé živočichy do zoologického systému, na jehož počátku stáli ti nejjednodušší a na vrcholu člověk. Lamarck se jako první postavil proti omylům dosavadních badatelů, kteří věřili, že život byl stvořen. Za svého života se nedočkal uznání.
lanýž (ang. pignut, truffle)
....def..."..".
larynx (ang. larynx)
latinské označení hrtanu. Viz "hrtan".
lasice (ang. .)
....def... kunovité šelmy...."..".
laterální (ang. lateral)
.."..".
lékařství (ang. medicine)
.....def... Viz "".
- humánní - Lékařství zabývající se léčením člověka.
- veterinární - Lékařství zabývající se léčením zvířat.
leporid (ang. .....)
Nepravděpodobný, domělý kříženec králíka se zajícem. Úspěšné křížení těchto skupin není možné ani umělou inseminací.
les (ang. forest, wood)
....def....
- boreální - ....
- deštný - Obvykle tropický les s intenzivními srážkami, vysokou vlhkostí a vysokými teplotami po celý rok.
- galeriový - ...
- horský - Typ lesního porostu v horských oblastech rostoucí na svazích hor, jež zahrnuje škálu dřevin od jehličnanů až např. po buky.
- jehličnatý - ...
- listnatý - ...
- mírného pásma - .......
- mlžný - Vlhký les zahalený téměř neustále mraky nebo mlžným oparem, především ve vysokých polohách.
- smíšený - .....
- tropický deštný - ......
- tvrdolistý - obecný termín pro lesní společenstvo tvořené z druhů jejichž listy jsou sklerotizovány, např. australské blahovičníkové lesy.
- ....... - ..... .........
letouni (ang. .)
....def... Řád savců .."..".
leviatan (ang. leviathan)
....def...."..".
liána (ang. liana)
Rostlina šplhající a opírající se po jiných rostlinách.
licousy (ang. .)
Prodloužená srst na lících rysa.
ligamentum (ang. ligamentum)
Viz "šlacha".
lichokopytník (ang. )
..... Srovnej "sudokopytník".
línání (ang. .)
Výměna srsti mezi dvěma teplotně odlišnými obdobími roku.
Linné (ang. .)
......C. Linné - názvosloví .."..".
linie (ang. .)
....def....
- Wallaceova - Zoogeografická linie pojmenovaná podle A. R. Wallacea ohraničující na západě smíšené území mezi orientální a australskou oblastí. Probíhá mezi ostrovy Bali a Lombok a mezi Borneem a Celebesem. Východní hranici tohoto území (zvaného Wallacea) tvoří Lydekkerova linie. Na západ od Wallaceovy linie se nevyskytují australské prvky.
- Weberova - Zoogeografická linie nazvaná podle M. Webera, která určuje střed tzv. Wallacey.
lipid (ang. .......)
Viz "tuk(y)".
lišejník (ang. lichen)
Rostlinný útvar, který je tvořen simbiózou specifických hub a specifickými řasami, které jsou funkčně a morfologicky propojeny. Lišejníky josu obvykle popisovány jako jeden druh i přesto, že je tvořen dvěma odlišnými organizmy. Rostou v chladných oblastech na pevném podkladě kamenů nebo skal.
liška (ang. .)
.."..".
lizák (ang. .)
mysl. Jazyk zvěře spárkaté a psů.
Llano (ang. Llano)
Polopouštní savana v Jižní Americe.
lodyha (ang. .)
bot. .."..".
zool. .."..".
lokomoce (ang. locomotion)
Pohyb. Mechanizmus nebo síla působící na pohyb z místa na místo.
lokomoční
Pohybový. Např. lokomočním útvarem ryb jsou ploutve, savců končetiny.
lokalita (ang. locality)
.. Srovnej "stanoviště".
loketní kost (ang. ......)
Viz "kost - loketní".
Lombok (ang. .)
.."..".
longitudinální (ang. longitudinal)
Rozšířený nebo šířící se ve směru zeměpisných délek.
lopatka (ang. .)
.."..".
lov (ang. .)
.."..".
lovec (ang. .)
...def.. . . Srovnej "myslivec".
luskoun (ang. pangolin)
Savec z řádu chudozubých. Tělo má pokryté překrývajícími se šupinami a živí se jen mravenci a všekazy.
luskouni (ang. .)
"Pholidota".
lýčí (ang. ....)
Silně prokrvená a citlivá, krátce osrstěná kůže s množstvím pachových žláz, vyživující rostoucí paroh.
Lydekkerova linie (ang. .)
........def......"..".
lymfa (ang. .)
Bezbarvá nebo nažloutlá tekutina podobného složení jako krevní tekutina.

Použitá literatura


A | B | C | Č | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | Ú | V | W | X | Y | Z | Ž

Copyright © Tomáš Matyáštík & Marek Bryl, 2001–2005 aktualizováno