Savci.upol.cz Úvod | Redakce | Teorie | Systém | Galerie | Dotazy | Literatura Savci.upol.cz

Výkladový slovník - H

názvy, pojmy, jména, definice, zkratky

A | B | C | Č | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | Ú | V | W | X | Y | Z | Ž

H

habitus (ang. .)
Celkový vzhled.
Haeckel (ang. .)
Ernst Haeckel (1834-1919) - německý biolog, který formuloval biogenetický zákon.
hájení (ang. .)
Období, kdy je zakázán odstřel a chytání zvěře.
hamité (hamitské národy) (ang. Hamite)
...def. ...."..".
haploid (ang. haploid)
Organizmus mající v jádře pouze jednu sadu chromozómů. Srovnej "diploid".
haploidní (ang. .)
Mající poloviční sadu chromozomů v jedné buňce.
haploidie (ang. haploidity)
Stav buněčného jádra, při kterém je přítomna pouze jediná (kompletní) sada chromozómů. Označuje se symbolem "n".
hárání (ang. rutting)
Označení říje psovitých šelem a ovcí. Feny psa se zpravidla hárají dvakrát do roka - na jaře a na podzim.
hauda (ang. hauda)
Malý lovecký altánek umístěný na hřbetě slona. Dříve se využíval k nošení vládců či lovců při lovu tygrů, dnes jej využívají zejména turisté k vyjížďkám do "pralesa".
herbicid (ang. herbicide)
.."..".
herbivor (ang. herbivor)
Viz "býložravec".
herbivorní (ang. .)
Býložravý. Viz "býložravec".
hermafrodit (ang. hermaphrodite)
Jedinec mající vyvinuty samčí i samičí reprodukční orgány.
hermafroditizmus (ang. hermaphroditism)
Přítomnost samičích i samčích pohlavních orgánů na jednom jedinci.
hermelín (ang. .)
Zimní bílá kožešina hranostaje.
herpetofágní (ang. herpetophagous)
Živící se plazy.
hertz (Hz) (ang. hertz)
Fyzikální jednotka používaná k měření a popisu frekvence zvuků. Jeden Hertz (Hz) odpovídá jednomu cyklu zvukové vlny za sekundu. Např. frekvence noty "A pod středním C" na piánu odpovídá 440 Hz. Rozpětí lidské schopnosti slyšení zvuků je průměrně mezi 16 až 20 000 Hz.
heterodontní chrup (ang. heterodontic teeth)
Viz "chrup - heterodontní".
heterologní (ang. xenogenous)
Vztah mezi druhy, který vyjadřuje jejich odlišnost. Např. při srovnání psa a člověka či myši a potkana.
heterospecifický (ang. heterospecific)
Náležející k jinému druhu, než k tomu, o kterém se hovoří. Srovnej "konspecifický".
heterotermie (ang. heterothermy)
Neschopnost udržovat stálou tělesnou teplotu organizmu. Srovnej "homeotermie".
heterozygot (ang. heterozygot)
Organizmus, který má odlišné alely genů v příslušných homologických chromozomech. Srovnej "homozygot".
hierarchie (ang. .)
.....pořadí, stupnice důležitosti mezi členy skupiny živočichů....
hibernace (ang. hibernation)
Pravý zimní spánek živočichů. Viz "spánek - zimní - pravý".
Himálaj (ang. Himalayas)
Pohoří. .."..".
histon (ang. .)
Chemická látka - malá bazická bílkovina vyskytující se zejména ve spojení s DNA v buněčném jádru. Působí jako nespecifické represory Srovnej "nukleoprotein".
histologie (ang. .)
Obor zabývající se studiem mikroskopické struktury ."..".
hlodání (ang. .)
.."..".
Hystricomorpha (ang. Hystricomorpha)
Dikobrazovci. Podřád hlodavců (Rodentia). Od miocénu.
hlen (ang. .)
Hustá přilnavá kapalina vylučovaná zvláštními žlázami sloužící k vytvoření ochranného obalu či krycí vrstvy na kůži.
hlezenní kloub (ang. ....)
Viz "kloub - hlezenní".
hlodák (= hlodavý zub) (ang. gnawing teeth)
Dlátovité řezáky hlodavců, kterým chybějí kořeny a dorůstají po celý život. Sklovina je jen na přední straně zubu, zadní část, tvořená pouze dentinem, se rychleji obrušuje.
hlodavec/hlodavci (ang. rodents)
.....def...."..".
hltan (ang. pharynx)
........."..".
hmatový vous (ang. ......)
Viz "Chlup - hmatový".
hmyzožravci (ang. insectivores)
Řád.....
hmyzožravec (ang. insectivore)
Živočich, který se živí hlavně hmyzem nebo pavouky.
hmyzožravost (ang. insectivory)
Konzumace hmyzu, ale i pavouků jako hlavní složky potravy.
Holarktis (ang. .)
.."..". OP
holina (ang. .)
Viz "useň".
holocén (ang. .)
...def...."..".
holotyp (ang. holotype)
Konkrétní exemplář, podle něhož byl popsán nový taxon (druh, poddruh).
home range (ang. home range)
Viz "domovský okrsek".
homeotermie (syn. homoiotermie) (ang. homeothermy)
Schopnost udržovat stálou (víceméně konstatní) tělesnou teplotu, která bývá obvykle vyšší než teplota okolního prostředí. Srovnej "heterotermie".
Hominidae (ang. Hominidae)
Hominidi. Čeleď primátů, která zahrnuje jak fosilního, tak i současného člověka. K Hominidům patří mj. následující skupiny: (1) australopitékové (rod Australopithecus) a (2) příslušníci různých druhů rodu Homo. KZ
Hominoidea (ang. Hominoidea)
Hominoidi. Nejdůležitější nadčeleď infrařádu primátů Catarrhini (úzkonosí) ze Starého světa. Patří k nim čeledi pliopitekovitých (Pliopitheciadae) a hominidů (Hominidae). KZ
homogenní (ang. homogenous)
.....definice.....
homologický orgán (ang. .)
Viz "orgán - homologický".
homozygot (ang. homozygote)
Organizmus vyznačující se totožnými alelami v příslušných místech na homologických chromozomech. Srovnej "heterozygot".
hon (ang. .)
.."..".
honcování (ang. .)
.."..".
hormon (ang. hormone)
Chemické látka sloužící k přenosu informací při koordinovaném řízení růstu, vývoje a vztahů organismu ke svému okolí.
- pohlavní (××××) - ......
hornina (ang. rock)
..def.."..".
horský les (ang. .)
Viz "les - horský".
hostitel (ang. host)
Živočich hosticí ve svém těle nebo na povrchu těla cizopasníky. Organizmus, který je využíván parazitem.
Hotentot (ang. Hottentot)
Název jednoho z černošských kmenů v jižní a jihozápadní Africe. Označení "hotentot" má pejorativní (hanlivý) význam. Oficiální označení kmene je Khoinové.
houba/houby (ang. Fungi)
.....def....."..".
hrad (ang. .)
typ obydlí živočichů, které dosahuje značných rozměrů. "Hradem" se např. označují bobří kupy nebo podzemní jezevčí komplexy nor (tzv. nořiště).
hřadovat (ang. .)
......def.....Lze užít i pro savce, kteří sedí na větvích stromů, např. kuny."..".
hranice lesa (ang. .)
Zeměpisná šířka nebo nadmořská výška, nad níž panují tak drsné klimatické podmínky, že stromy mohou růst jen v chráněných lokalitách.
hrdlo (ang. .)
....def.."..".
hrozba (ang. threat)
...........).
hroznový cukr (ang. .)
Viz "glukóza".
hratan (ang. larynx)
..........."..".
hruď (ang. .)
.."..".
hrudník (ang. thorax)
.... "...".
humánní (ang. .)
Lidský."..".
humánní medicína (ang. .)
Viz "medicína - humánní".
humerus (ang. .)
.."..".
humidita (ang. humidity)
Vlhkost (ovzduší, prostředí).
humidní (ang. humid)
Vlhký. Srovnej "aridní".
hustota (ang. density)
.......def.......
- ekologická (= druhová) - počet jedinců (nebo biomasa) vztažený na jednotku plochy biotopu (dostupná oblast či kapacita, která může být populací osídlena)
- populace (ang. population density) - Počet jedinců v populaci na jednotku plochy, případně na jakoukoliv jinou jednotku (objem, list).
hustotní závislost (ang. frequency dependence)
Termín označující snahu predátora vybírat si nepoměrně větší množství běžnějších druhů kořisti.
hybrid (ang. hybrid)
Viz "kříženec".
hyperfalangie (ang. hyperphalangy)
.."..".
hopodermóza (ang. .)
Choroba způsobovaná podkožními střečky.
hypofýza (ang. .)
Podvěsek mozkový (glandula pituitaria). Drobná orgán na spodní straně mozku, je součástí diencefala.

Použitá literatura


A | B | C | Č | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | Ú | V | W | X | Y | Z | Ž

Copyright © Tomáš Matyáštík & Marek Bryl, 2001–2005 aktualizováno