Savci.upol.cz Úvod | Redakce | Teorie | Systém | Galerie | Dotazy | Literatura Savci.upol.cz

Výkladový slovník - S

názvy, pojmy, jména, definice, zkratky

A | B | C | Č | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | Ú | V | W | X | Y | Z | Ž

S

sad. (ang. sad.)
Zkratka pro nedospělého (subadultního) živočicha. Viz "subadult".
safián (ang. .)
Jemná useň z koziny, teletiny nebo skopovice, vyčištná a barvená do pestrobarevných odstínů.
sahel (ang. sahel)
Ekoklimatická oblast, která sousedí na jihu se Saharskou pouští Sahel se táhne v délce 6000 km a šířce 500 km přes celou Afriku od Atlantského oceánu až po Rudé moře. Průměrné roční srážky se pohybují mezi 100 mm - 600 mm. Název "Sahel" pochází z arabského výrazu pro "okraj".
sacharid (ang. .....)
...def. ..."..".
samec (ang. male)
....def......"..".
samice (ang. female)
....def ....."..".
samooplození (ang. .)
Znovuspojení dvou jader vzniklých dělením z jednoho výchozího jádra (např. u některých výtrusovců).
sání (ang. .)
....def....."..".
saprofág (ang. saprophage)
Živočich, který se živí mrtvými živočichy a jinými hnijícími látkami
Sargassum (ang. .)
Rod hnědých tropických řas, které se ve velkém nacházejí v Sargasovém moři v severní části Atlantského oceánu.
Saurischia (ang. Saurischia)
.."..".
savana (ang. savanna)
(1) Souhrnný výraz pro všechny přirozené travnaté plochy v tropech.
(2) Ekologický typ travního společenstva s rozptýlenými stromy nebo skupinami stromů. Jde o přechodné společenstvo mezi travnatými a lesními ekosystémy.
savec (ang. mammal)
....def. ....."..".
- placentální (ang. placental mammal) - savec, jehož zárodek je během prenatálního vývoje vyživován prostřednictvím placenty, tj. všichni savci, kromě vačnatých a ptakořitných.
- ptakořitný (ang. monotreme mammal) - primitivní savec, náležející do jedné ze tří živočišných savčích podříd. Samice kladou vejce, mají srdce a vylučují mateřské mléko. B-H-T
- vačnatý (ang. marsupial mammal) - ....def. .....
Sbírka zákonů (ang. .)
....def...."..".
sčítání (ang. census)
Snaha o co nejpřesnější sečtení všech jedinců v populaci.
scrotum (ang. scrotum)
Viz "Šourek".
sebevražda
Dobrovolné ukončení života v důsledku psychických poruch, zejména depresivního charakteru, při nichž se obyčejně uplatňuje tzv. zkratové nebo demonstrativní chování.
selekce (ang. .)
Výběr. V biologii znamená volbu optimálních forem rostlin, živočichů a mikroorganizmů, jejichž znaky odpovídají potřebám a požadavkům, jichž chceme dosáhnout u potomků. Výběr potomků může být přírodní nebo umělý.
semeno (ang. seed)
....def. rostlinných semen .....Syn. se sperma..... Srovnej "Sperma".
Semité (semitské národy) (ang. ....)
...."..".
semiakvatický (ang. semiaquatic)
Polovodní. Živočich žijící jak ve vodě, tak na souši. Většinou se rozmnožuje na souši, potravu hledá ve vodním prostředí.
semiplantigrádní (ang. semiplantigradous)
.........."..".
seral
Relating to a series of ecological communities that succeed one another in the biological development of an area.
sérum (ang. .)
Nažloutlá tekutina, která vzniká po sražení krve. Je podobné plazmě, ale neobsahuje některé bílkoviny, které jsou nutné ke vzniku sraženiny a které se při její tvorbě spotřebovaly.
Severní Amerika (ang. .)
Viz "Amerika - Severní".
schema (ang. .)
.."..".
- stavby končetiny - Končetina se dělí v několik oddílů: 1. zonopodium, 2. stylopodium, 3. zeugopodium, 4. autopodium.
Sibiř (ang. .)
......"..".
sierra
A range of mountains, especially with a serrated or irregular outline.
sinice (ang. .)
....def....."..".
sika (ang. sika deer)
Asijský druh jelena, který je skvrnitý i v dospělosti. Chová se často vna farmách pro maso, protože má malé paroží.
silur (ang. silurian)
Geologické období, které trvalo přibližně před 438 - 408 milióny lety.
sítnice (ang. .)
Vrstva smyslových buněk na očním pozadí, kde se tvoří obraz."..".
skalnice (ang. .)
Myslivecké pojmenování kuny skalní.
skléra (ang. .)
Viz "bělima".
skopec (ang. wether)
Vykastrovaný samec ovce domácí.
skořepa (ang. .)
Stočené chrupavčité a zkostnatělé ploténky v nosní dutině obratlovců, pokryté sliznicí. Velmi dobře jsou vyvinuty zejména u savců, kteří mají citlivý čich (např. šelmy, kopytníci).
skot (ang. bovines)
...def...."..".
skupinový výběr (ang. group selection)
Viz "Výběr - skupinový".
slabina/slabiny (ang. .)
....def...."..".
slepé střevo (ang. caecum)
Viz "Střevo - slepé".
sléz (ang. .....)
.....
slinivka (ang. .)
- břišní - ....def......"..".
slintavka a kulhavka (ang. foot-and-mooth-desease)
.....def....."..".
sliznatky (ang. hagfish)
.."..".
sliznice (ang. .)
.....def....."..".
sluchové kůstky (ang. .)
Viz "Kost - sluchová".
Slunce (ang. .)
....def..."..".
slzníky (ang. .)
Šikmé jamky pod očima zvěře jelení a daňčí, v nichž se usazují oční výměšky.
smečka (ang. pack
...........
smíšený les (ang. Mixed forest)
Viz "Les - smíšený".
smlouva (ang. .)
....def.....
- Washingtonská - ....def...."..".
souhvězdí (ang. .)
...def...."..".
souostroví (ang. archipelago)
Seskupení více ostrovů.
spánek (ang. sleep)
..def. ....
- letní (tzv. estivace) - klidový stav, v němž živočichové přečkávají spánkem suché a horké období roku (většinou léto), kdy je potrava vzácná. Např. u tarbíků či jiných pouštních živočichů.
- zimní - ......
- - nepravý - stav, v němž přečkávají zimu někteří savci a během tohoto období tráví (získávají energii) přeměnou podkožního tuku, spí, ale na rozdíl od pravých zimních spáčů (= hibernantů) nesnižují srdeční tep a tělesnou teplotu. Např. u medvědů nebo jezevců v zimě.
- - pravý (tzv. hibernace) - Neaktivní období života živočicha, nejčastěji v zimě, kdy dochází ke snížení fyziologické aktivity, tj. snížení srdečního tepu a tělesné teploty. Jde o zcela normální stav změny aktivity organizmu, který pomáchá šetřit energii v době snížené dostupnosti potravních (= energetických) zdrojů. Např. u ježků nebo plchů v zimě.
spánková jáma (ang. .)
Spánkové otvory, apsidy. Otvory v zadní části lebečního krytu mnoha plazů a savců. Poče a poloha spánkové jámy má velký taxonomický význam. Z hlediska spánkových jam se rozlišují následující typy lebek: (1) anapsidní - bez spánkových jam; (2) synapsidní - s jednou spodní spánkovou jámou; (3) euryapsidní - s jednou horní spánkovou jámou, která je dole ohraničena obloukovitým jhem z postorbitálních kostí a kostí squamatum; (4) parapsidní - jediný horní spánkový otvor, který je nasodu ohraničen jařmovým obloukem z postfrontale a kostí šupinovou (squamatum); (5) diapsidní - dvě spánkové jámy, které jsou od sebe odděleny jařmovým obloukem.
KZ
spárkatá zvěř (ang. .)
Viz "zvěř - spárkatá".
spárky (ang. .)
Rohovitá kopýtka, jimiž končí prsty zvěře jelení, daňčí, muflonů, kamzíků a divočáků.
spásač (ang. grazer)
Býložravec, který se živí na pastvinách; konzumuje rostlinnou potravu převážně ze země (trávu a rostliny). Srovnej "Okusovač.").
specifická hustota (ang. specific density)
Druhová hustota. Viz "ekologická hustota".
sperma (ang. sperm, semen, seed)
...def. ......"..".
spermie (ang. sperm, seed)
......def. ......"..".
společenstvo (ang. society)
.....def. ....."..".
- azonální - Společenstvo organizmů, které se může opakovat v různých zónách (např. společenstvo louky, okolí rybníku atd.).
spp. (ang. spp.)
Zkratka, která se používá pro označení všech druhů patřících do vyššího taxonu. Vyjadřuje vlastně množné číslo pomnožného slova "species".
srdce (ang. .)
.."..".
srdeční komora (ang. .)
Viz "komora - srdeční".
srst
.....def....
SS (ang. SS)
Zkratka pro ... = mezinárodní soustava jednotek.
ssp. (ang. ssp.)
Zkratka, která je odvozena ze slova "subspecies". Používá se pro označení poddruhu a zapisuje se nekurzívou mezi druhovým a poddruhovým jménem.
stabilita (ang. stability)
....def......
- lokální (ang. local stability) -
Tendence společenstva vracet se po malém narušení do původního stavu.
stádo (ang. .)
.."..".
stádovitý (ang. gregarious)
Mající vztah ke sdružování s ostatními jedinci vlastního druhu; obvykle žijící s ostatními jedinci.
stanoviště (ang. habitat)
Viz "Biotop".
starověk (ang. .....)
.."..".
Starý svět (ang. .)
.....def..."..".
step (ang. steppe)
Ekosystém pastvin mírných šířek , především v pásmech s horkými, suchými léty a chladnými zimami. Otevřená travnatá krajina v temperátní zóně, která je charakterizována nízkými a sporadickými srážkami a širokým ročním rozpětím teplot.
sternum (ang. sternum)
.........."..".
stochastický (ang. stochastic)
Náhodný; projevující variabilitu následkem náhodných jevů.
stolička(y) (ang. molar, grinder)
...............
stopa (ang. .)
.."..".
strategie (ang. strategy)
.."..".
- evolučně stabilní (ESS) (ang. evolutionary stable strategy) - Strategie, kterou přijme většina populace, nemůže být vylepšena jinou strategií a patrně ji potvrdí přirozený výběr.
Středověk (ang. .....)
...def. ..."..".
Středozemní moře (ang. Mediterranean see)
Viz "moře - Středozemní".
střevo (ang. intestine)
....def. .....
- slepé (ang. caecum) - Slepě ukončená vychlípenina na spojce mezi "tenkým" a "tlustým" střevem.
- tenké (ang. small intestine) - ......
- tlusté (ang. large intestine) - ......
strom (ang. tree)
.."..".
- fylogenetický - ...def...
- vývojový - Liniové zobrazení vypracované s cílem ukázat evoluční historii vztahů mezi skupinami organizmů.
B-H-T
struk (ang. teat)
Vyústění mléčných žláz samice. Struky mohou být po jednom nebo ve více párech na hrudi (primáti, sloni) nebo na břiše (prasatovití), případně v tříslech neboli slabinách (kopytníci). Struky mají všichni vačnatí a většina placentálů. Ptakořitní mají pouze mléčné políčko bez struků.
struktura (ang. structure)
.....def. .....
- homologická (ang. homologous structure) - podobná struktura o nichž se soudí, že pocházejí od společných předků. Např. křídla ptáků a přední končetiny savců. B-H-T
- ... - ......"..".
Strunatci (ang. ××××)
.....def. ..... Srovnej "Obratlovci".
stupeň endemizmu (ang. ...)
Hodnota vyjadřující procentuálně vyjádřený podíl endemických taxonů konkrétní oblasti vůči všem taxonům tohoto území. Stupeň endemizmu savčích čeledí Etiopské zoogeografické oblasti vypočteme podle vztahu: 16×100/44, kde hodnota 16 je počet endemických čeledí a hodnota 44 počet všech čeledí vyskytujících se v této oblasti.
stydký pysk (ang. ......)
Viz "Pysk - stydký".
stylopodium (ang. .)
Částo končetiny zahrnující humerus a femur. Viz "schema stavby končetiny"OP
subadult (ang. subadult)
Subadultní jedinec. Jedinec, který již není mládětem, ale ještě nedosáhl pohlavní zralosti.
sudokopytník (ang. artiodactyl)
Živočich, jehož končetiny jsou zakončeny jedním až čtyřmi kopyty. Např. koně, prasata, přežvýkavci aj. Srovnej "Lichokopytník".
suchozemský (ang. terrestrial)
Viz "Terestrický".
Sulawesi (ang. Sulawesi)
.....def..."..".
superfekundace (ang. )
Viz "přeoplození".
superfetace (ang. )
Viz "přeoplodnění".
sval (ang. ....)
Orgán, respektive jedna z hlavních tkání těla (svalová tkáň), který má schopnost kontrakce (stažení). Stažení je zdrojem pohybu a síly. Svaly zabezpečují pohyb organizmu a jeho postavení, vyvolávají pohyb vnitřních orgánů, vyvíjejí tlaky a napětí, vytvářejí teplo.
- hladký - .....
- kosterní - Označovaný také jako "příčně pruhovaný"......
- srdeční - .....
světlo (ang. light)
...text....
svírák (ang. .)
Huba zvěře spárkaté.
svírka (ang. .)
Vnější samičí ústrojí spárkaté zvěře.
symbióza (ang. symbiosis)
The intimate living together of two dissimilar organisms, frequently (but not always) in a mutually beneficial relationship.
symetrie (ang. symmetry)
....def....
- bilaterální - Dvoustranná souměrnost. Vlastnost těla, které lze proložením jedné roviny rozdělit na dvě zrcadlově shodné strany.
sympatrický (ang. sympatric)
Viz "Výskyt - sympatrický". Srovnej Alopatrický.
sympozium (ang. symposium)
Odborná porada; zasedání vědeckých pracovníků.
syn. (ang. syn.)
Viz "Synonymum".
synapsidní (ang. synapsid)
....def. ....."..".
synekologie (ang. .)
Ekologie společenstev organizmů.
synergisté (ang. .)
dva nebo více svalů, jejichž síla působí stejným směrem. Srovnej "antagonisté". OP
synonymum (ang. synonym)
Každé ze dvou nebo více vědeckých jmen stejné úrovně užitých k označení téhož taxonu.
- mladší - Ze dvou synonym to, které bylo stanoveno později.
- starší - Ze dvou synonym to, které bylo stanoveno první.
- objektivní - Každé ze dvou či více synonym, která jsou založena na stejném názvovém typu.
- subjektivní - Každé ze dvou či více synonym, která jsou založena na odlišných názvových typech.
syntéza (ang. .)
....def....."..".
systém (ang. system)
.."..".
- zoologický (ang. zoological system) - .....
systematika (ang. taxonomy)
Vědní disciplína, která se zabývá poznáváním, popisováním a hierarchickou klasifikací organizmů do logických skupin (tj. rodů a druhů), které sdílejí společné znaky a mají společného předka. Je založena na detailním fylogenetickém, ontologickém, binomickém a ekologickém srovnání znaků.

Š

šelma (ang. .)
.."..".
šelmy (ang. .)
.."..".
šíje (ang. ......)
....def. ...."..".
škára (ang. .)
mysl. Kůže divočáka a jezevce.
šlacha (ang. tendon, ligament)
Pevné a pružné vazivo upínající u obratlovců sval na kost.
šlechtění (ang. .)
....def...."..".
šourek (ang. scrotum)
.."..".
špičák (ang. canine)
...text....
šupina (ang. scute)
....def...."..".

Použitá literatura


A | B | C | Č | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | Ú | V | W | X | Y | Z | Ž

Copyright © Tomáš Matyáštík & Marek Bryl, 2001–2005 aktualizováno