Savci.upol.cz Úvod | Redakce | Teorie | Systém | Galerie | Dotazy | Literatura Savci.upol.cz

Výkladový slovník - O

názvy, pojmy, jména, definice, zkratky

A | B | C | Č | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | Ú | V | W | X | Y | Z | Ž

O

oblast (ang. .)
.."..".
- Australská - zoogeografická oblast zahrnující Austrálii, Tasmanii, Nový Zéland, východní část Sundského souostroví na západ až po Celebes a Lombok včetně, dále Moluky, Oceánii a Havajské ostrovy.
- bederní - .........
- chráněná krajinná - .........
- zoogeografická - velký územní celek Země, výrazně se od sebe lišící faunou.
obligátní (ang. obligate)
Požadovaný.
......def. .....
oblouk (ang. arc)
....def. oblouku....
- jařmový - několik kostí na lebce savců překlenujících laterálně očnici a spánkovou jámu. Je tvořen jařmovým výběžkem kosti spánkové, spánkovým výběžkem kosti jařmové a jařmovým výběžkem horní čelisti. Slouží k upínání žvýkacích svalů.
- zubní - ......
- ...... - .... ....
obratel (ang. .....)
.....def...."..".
obratlovci (ang. vertebrate)
Živočichové s páteří, tj. kruhoústí, paryby, ryby, obojživelníci, plazi, ptáci a savci. Srovnej "strunatci".
obrok (ang. .)
Jadrné krmivo pro koně obecně. Nejčastějí jde o oves. Původní název znamenal celoroční dávku ovsa pro koně.
obřitek (ang. .)
.."..".
ocas (ang. tail)
........"..".
- ovíjivý - pohyblivý ocas, kterým se někteří živočichové (ze savců např. luskouni nebo někteří primáti či vačnatí) mohou přidržovat větví.
oceán (ang. ocean)
.....definice oceánů.......
- Atlantský - Vznikl od Jury oddálením Jižní Ameriky a Afriky od Severní Ameriky, Grónska a Evropy. K rozpínání oceánského dna dochází i v současné době a je možné stále registrovat pohyb zmíněných pevnin.
- Indický -
- Severní ledový -
- Tichý -
očkování (ang. inoculation)
Zavedení choroboplodného organizmu nebo vakcíny, obvykle záměrně vytvořenou rankou. B-H-T
oddělení (ang. .)
Jednotka třetího řádu chronostratigrafické stupnice (stratigrafický systém). Útvary se dělí na dvě nebo tři oddělení, např. devon na spodní, střední a svrchní. Některá oddělení mají svá vlastní jména, např. pro spodní perm v kontinentálním vývoji se pode staré německé hornické terminologie používá název "červená jalovina". Časově odpovídá oddělení epoše. KZ
odprysk (ang. .)
Okousané a na zem spadlé letorosty smrků či mladé smrkové větvičky, které zanechávají veverky. Může jít i o zbytky ohlodaných šišek.
odstav (ang. weaning)
Období, kdy savčí mládě přestává pít mateřské mléko a začíná přijímat i jinou potravu.
odstavení (ang. weaning)
Viz "odstav".
ohanbí (ang. ...)
....def. ....."..".
ochechule (ang. .)
Starší český název pro velké vodní savce z řádu Sirenia (česky správně Sirény). Sirény jsou příbuzné kopytníkům a na hrudi mají mezi předními končetinami 2 mléčné bradavky (odtud staré námořnické pojmenování "mořská panna". Samice rodí jen jedno mládě.
ochočení (ang. .....)
Proces přizpůsobování individuálního zvířete potřebám člověka. Srovnej "zajetí".
ochod (ang. ....)
České označení pojmu "vulva".
okcipitální (ang. .)
Týlový.
oko (ang. .)
...def...."..".
okus (ang. .)
Způsob přijímání potravy u některých býložravců živících se jen listím a větvičkami stromů nebo keřů.
okusovač (ang. browser)
Býložravec, který se, na rozdíl od spásačů, živí výhonky a listím stromů a/nebo keřů; sbírá rostlinnou potravu nad zemí. Srovnej "Spásač".
oligocén (ang. oligocen)
....def. ....."..".
oligofágie (ang. oligophagy)
Konzumace úzkého výběru typů potravy. Srovnej "polyfágie" nebo "monofagie".
oligopeptid (ang. .)
Peptidová sloučenina, která obsahuje deset a méně aminokyselin.
omnivorie (ang. omnivory)
Viz "všežravost".
ondatra (ang. .)
.."..".
onomatopoický (ang. onomatopoic)
(1) Zvukomalebný.
(2) Onomatopoeia je v lingvistice či poezii užívána pro imitaci/vyjádření zvuku (např. rána - prásk, syčet - ssss, utišit - pššš) nebo pro napodobení hlasu zvířat (kočka - mňau, kráva - bů, prase - kvik, ovce - bé).
ontogeneze (ang. ontogeny)
Vývoj konkrétního jednoho jedince.
oosféra (ang. .)
Viz "buňka - vaječná".
oportunista (ang. opportunist)
Viz "druh - oportunní".
oplození (ang. .....)
.."..".
- vnější - ke splynutí spermie a vajíčka dochází mimotělně (např. vypuštěním do vody). Vyskytuje se převážně u vodních živočichů.
- vnitřní - splynutí spermie a vajíčka se odehrává v těle samice, nejčastěji ve vejcovodu.
optický klam (ang. optical illusion)
...............
orangutan (ang. orangutan, orang-utan)
Rod savců z řádu primátů. Rod zahrnuje jediný druh Pongo pygmaeus, který žije v lesích Sumatry a Bornea. Je pokryt rezavou srstí. Má kratší pánevní končetiny, dlouhé hrudní končetiny a nápadný hrdelní vak. Živí se plody, listy a doplňkově hmyzem.
OTTO
orgán (ang. .)
.."..".
- analogický - orgány, které mají navzájem podobný vzhled a stejnou funkci, ale vyvinuly se odlišným způsobem z nestejných základů. Srovnej "orgán - homologický". OP
- homologický - orgány, které se vyvinuly z původně stejných základů, ale v souvislosti s odlišnými funkcemi nabyly různého vzhledu. Např. lidská paže je homologická s přední nohou koně, křídlem ptáka nebo prsní ploutví ryby. Srovnej "orgán - analogický". OP
organela (ang. .)
Buněčná struktura plnící specializované funkce.
organický (ang. .)
Vztahující se k živé přírodě, k organizmu či orgánu. Opak pojmu "anorganický".
organizmus (ang. organism)
.."..".
- endotermní (ang. endotherm) - je sám schopen vytvářet teplo, pomocí něhož výrazně zvyšuje tělesnou teplotu. Viz též "homeotermie".
- heterozygotní (ang. heterozygote) - Viz "heterozygot".
- homozygotní (ang. homozygote) - Viz "homozygot".
- modulární (ang. modular organism) - organizmus, který roste tak, že opakovaně tvoří části, např. u rostlinlisty, stonky a větve, u korálů nebo mechovců polypy. Jejich růst se projevuje neurčenou iterací strukturních jednotek (modulů). Modulární organizmy jsou téměř vždy větvené, ačkoliv spojení mezi větvemi se mohou oddělit nebo zničit a oddělené části se pak v mnoha případech stanou fyziologicky nezávislými. Např. i druhů rodu Hydra a Lemna. B-H-T Srovnej "organizmus - unitární".
- motilní (ang. motile) - schopný spontánního pohybu.
- unitární (ang. unitary organism) - organizmus, který v dospělé formě prochází pevně regulovaným vývojem, např. všichni členovci a obratlovci. B-H-T Srovnej "organizmus - modulární".
- vyhubený (ang. ...) - organizmus, který již v přírodě nežije. Většinou pod tímto pojmem chápeme druhy vyhubené činností člověka.
Ornithischia (ang. Ornithischia)
.."..".
ortoevoluce (ang. .)
Vývoj fylogenetických linií probíhající pouze jedním určitým směrem, který nemá být určován přírodním výběrem. Metafyzická teorie.
os (ang. .)
.."..".
- penis - Viz "kost - penisová".
- Priapi - Starší latinské označení penisové kosti. Viz "kost - penisová".
osifikace (ang. ossification)
Proces tvorby kosti.
OSN (ang. OSN)
....def..."..".
osrdečník (ang. .)
Vazivový vak, v němž je uloženo srdce.
otelení (ang. .)
....def......"..".
ovoviviparní (ang. .)
Vejcoživorodý. Samice kladou vejce, ze kterých se okamžitě líhnou mláďata. Vývoj plodu ve vajíčku probíhá v těle matky.
ovulace (ang. ovulation)
...def. ....
- indukovaná - ovulace, která je spouštěna aktem páření (kopulací).
- .... - ....

Použitá literatura


A | B | C | Č | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | Ú | V | W | X | Y | Z | Ž

Copyright © Tomáš Matyáštík & Marek Bryl, 2001–2005 aktualizováno