Savci.upol.cz « Kunovci | Redakce | Teorie | Systém | Galerie | Dotazy | Literatura | Bandikuti » Savci.upol.cz

Notoryctemorphia - Vakokrti - Marsupial Moles

(2 druhy, 1 čeleď)
   Vakokrti jsou až překvapivě podobní čeledi zlatokrtovití (Chrysochloridae). Shodný mají tvar těla, velikost, zbarvení srsti. Srst je dlouhá, jemná a zlatově lesklá. Vakokrti mají zakrnělé oči (zůstal zachován pouze zrakový nerv) a nemají ušní boltce. Se zlatokrty mají podobný i krátký tlustý ocas. Čenich vakokrtů je chráněný rohovitým štítem s vodorovnou rýhou uprostřed. Drápy na přední končetině jsou přeměněny v miniaturní rýče. Třetí a čtvrtý prst na přední končetině je značně zvětšený a je opatřen velikým drápem trojúhelníkového tvaru. Nezdá se však, že by byli syndaktilní.

   Zuby vakokrtů jsou jakoby zakrnělé. Jsou spíše plně polyprodontní než diprotodontní. Vak (marsupium) je malý, ale dobře vyvinutý. Vakové kosti jsou zakrnělé. Posledních pět krčních obratlů je spojených jakousi přezkou, která zpevňuje krk při tlačení hlavou proti písčité půdě. Vakokrti nežijí ve stabilních norách. Prolézají, či spíš "plavou" pod povrchem písku, který kde hledají např. larvy bezobratlých. Jsou aktivní ve dne i v noci a občas se živí i na povrchu.

   Fylogenetické vztahy vakokrtů zůstávají stále nejasné. Biochemicky se totiž nezdá, že by byli blízce příbuzní ostatním vačnatým. Podle zubů byl dříve řazen do kunovcovitých. V současnosti jsou známy jen dva druhy, přičemž postavení vakokrta západního (Notoryctes caurinus) je nejisté a někteří autoři ho neuvádějí.


řádčeleď
Notoryctemorphia
Vakokrti
   Notoryctidae - vakokrtovití

  Čeleď: vakokrtovití (Notoryctidae) - Marsupial Moles
Kategorie IUCN:  endangered - ohrožený;
Kategorie IUCN na této stránce byly revidovány v roce 2004. Nezaručujeme, že jsou zohledněny všechny novější změny v zařazení.
  nahoru

Savci.upol.cz « Kunovci | Redakce | Teorie | Systém | Galerie | Dotazy | Literatura | Bandikuti » Savci.upol.cz
Copyright © Tomáš Matyáštík & Marek Bryl, 2001–2005 aktualizováno