Savci.upol.cz « Vakokrti | Redakce | Teorie | Systém | Galerie | Dotazy | Literatura | Dvojitozubci » Savci.upol.cz

Peramelemorphia - Bandikuti - Bandicoots

(21 druhů, 2 čeledi)
   Zástupci řádu Peramelemorphia (syn. Peramelia) jsou široce rozšířeni v různých biotopech v Austrálii a na Nové Guinei. Jsou to suchozemští živočichové malého až středního vzrůstu. Přední končetiny jsou krátké a adaptovány k hrabání v zemi. Jsou zakončeny delšími chodidly a silnými drápy na druhém, třetím a čtvrtém prstu. Druhý a třetí prst na zadní noze srůstá. Bandikuti se obvykle pohybují poskakováním. Normálně stojí na všech čtyřech a dopředu skočí prudkým odrazem dlouhých zadních nohou.

   Bandikuti mají 4 - 5 horních řezáků a 3 dolní. Mají dobře vyvinuté špičáky, po třech třenových zubech a po čtyřech stoličkách v obou polovinách čelistí. Třetí horní třenový zub je větší než druhý. Stoličky jsou naopak trojhrané nebo čtvercové. Neobvyklým rysem bandikutů je přítomnost chorioalantoidální placenty. Ta se odlišuje od stejného typu placenty některých placentálů tím, že u bandikutů nemá klky a kontakt mezi plodem a matkou není tak těsný. Břišní vak je přítomen a otevírá se dozadu. Potrava bandikutů se skládá většinou z hmyzu, ale konzumují také rostliny a někdy i ještěrky a hlodavce. Většina druhů se živí rytím a vyhledáváním potravy v půdě.

   Starší klasifikace dělila bandikuty do dvou čeledí - vakojezevcovití (Thylacomyidae) a bandikutovití (Peramelidae). Molekulární analýzy dnes podporují spojení těchto skupin do jedné čeledi Peramelidae a vyčlenění některých bandikutů (rody Echympera, Peroryctes a Microperoryctes) do nové samostatné čeledi bandikutcovití (Peroryctidae).


řádnadčeleďčeleď
Peramelemorphia
Bandikuti
† Yaraloidea
   Perameloidea
† Yaralidae
   Peramelidae - bandikutovití
   Peroryctidae - bandikutcovití
Pozn.: Systém není ustálený a zařazení zejména vyhynulých skupin, se u různých autorů liší.

  Čeleď: bandikutovití (Peramelidae) - Australian Bandicoots
  Čeleď: bandikutcovití (Peroryctidae) - New Guinea Bandicoots (syn. Rainforest Bandicoots)
Kategorie IUCN:  extinct - vyhynulý, vyhubený,  criticaly endangered - kriticky ohrožený,  endangered - ohrožený,  vulnerable - zranitelný,  lower risk - nižší nebezpečí,  data deficient - nedostatečné údaje;
Kategorie IUCN na této stránce byly revidovány v roce 2004. Nezaručujeme, že jsou zohledněny všechny novější změny v zařazení.
  nahoru

Savci.upol.cz « Vakokrti | Redakce | Teorie | Systém | Galerie | Dotazy | Literatura | Dvojitozubci » Savci.upol.cz
Copyright © Tomáš Matyáštík & Marek Bryl, 2001–2005 aktualizováno