Savci.upol.cz « Bandikuti | Redakce | Teorie | Systém | Galerie | Dotazy | Literatura | Chudozubí » Savci.upol.cz

Diprotodontia - Dvojitozubci - Diprotodonts

(120 - 134 druhů, 10 čeledí)
   Dvojitozubci jsou nejpočetnějším řádem nadřádu vačnatých (Metatheria). Zástupci tohoto řádu mají druhý a třetí prst na předních končetinách zcela srostlý, tj. jsou syndaktilní. Chrup mají diprodontní, což znamená, že na spodní čelisti se nachází pouze jeden pár řezáků (někdy může být přítomen i druhý pár těchto zubů). V horní čelisti má většina dvojitozubců tři páry řezáků. U čeledi vombatovitých (Vombatidae) je tento počet redukován na jeden pár. Horní špičáky jsou přítomny. Bývají ale různého tvaru, od nízkých a rovných až po zahnuté s několika ostrými hranami. Dolní špičáky zcela chybějí všem druhům.

   Většina dvojitozubců je býložravá. Některé druhy se druhotně vrátili k původní hmyzožravosti, jiní se zase specializovali na olizování mízy a nektaru. Mnoho druhů je ekonomicky využívána jako zdroj masa a kožešin. Na druhou stranu ale někteří z nich konkurují domácím zvířatům spásáním trávy a i přesto, že jsou mnohdy chráněni, lidé je stále pronásledují.


řádpodřádnadčeleďčeleď
Diprodontia
Dvojitozubci
 
 
 
 
Vombatiformes
 
 
 
Phalangeriformes
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tarsipedioidea
 
 
 
Phascolarctoidea
Vombatoidea
 
 
Burramyoidea
Phalangeroidea
 
 
 
Petauroidea
 
 
Macropodoidea
 
   Tarsipedidae - medovcovití
† Palorchestidae
† Wynyardiidae
† Thylacoleonidae
   Phascolarctidae - koalovití
† Ilariidae
† Diprotodontidae
   Vombatidae - vombatovití
   Burramyidae - vakoplchovití
   Phalangeridae - kuskusovití
† Pilkipildridae
† Ectopodontidae
† Miralinidae
   Acrobatidae - vakoplšíkovití
   Pseudocheiridae - possumovití
   Petauridae - vakoveverkovití
   Potoroidae - klokánkovití
   Macropodidae - klokanovití
Pozn.: Systém není ustálený a zařazení zejména vyhynulých skupin, se u různých autorů liší.

  Čeleď: medovcovití (Tarsipedidae) - Honey Possums
  Čeleď: koalovití (Phascolarctidae) - Koalas
  Čeleď: vombatovití (Vombatidae) - Wombats
  Čeleď: vakoplchovití (Burramyidae) - Pygmy Possums
  Čeleď: kuskusovití (Phalangeridae) - Brushtail Possums, Cuscuses
  Čeleď: vakoplšíkovití (Acrobatidae, syn. Burramyidae) - Pygmy Gliders
  Čeleď: possumovití (Pseudocheiridae) - Ringtailed Possums
  Čeleď: vakoveverkovití (Petauridae) - Gliders, Leadbeater's or Striped Possums
  Čeleď: klokánkovití (Potoroidae) - Rat-kangaroos
  Čeleď: klokanovití (Macropodidae) - Kangaroos and Wallabies
Kategorie IUCN:  vulnerable - zranitelný;
Kategorie IUCN na této stránce byly revidovány v roce 2004. Nezaručujeme, že jsou zohledněny všechny novější změny v zařazení.
  nahoru

Savci.upol.cz « Bandikuti | Redakce | Teorie | Systém | Galerie | Dotazy | Literatura | Chudozubí » Savci.upol.cz
Copyright © Tomáš Matyáštík & Marek Bryl, 2001–2005 aktualizováno