Savci.upol.cz « Kolokolové | Redakce | Teorie | Systém | Galerie | Dotazy | Literatura | Vakokrti » Savci.upol.cz

Dasyuromorphia - Kunovci - Dasyuroid marsupials

(66 druhů, 3 čeledi)
   Tento řád zahrnuje tři recentní čeledi. Jedna je pravděpodobně vyhynulá - vakovlkovití (Thylacinidae), druhá čeleď mravencojedovití (Myrmecobiidae) je reprezentována jen jedním druhem a třetí čeleď - kunovcovití (Dasyuridae), je naopak velmi početná a představuje přes 60 druhů. Kunovcovití jsou hmyzožraví a masožraví vačnatí velikosti myši až psa. Lze říci, že kunovci reprezentují moderní vačnaté ze skupiny australských vačic. Z nich vznikly ostatní australské čeledi. Tento řád vačnatých zastává v přírodě ekologicky místo placentálních šelem a hmyzožravců.

   Kunovci mají osrstěný a nechápavý ocas. Chrup je polyprodontní. Přední nohy mají pět volných prstů, u některých druhů chybí jeden prst na zadních končetinách. Mezi kunovci najdeme druhy noční i denní, pozemní i stromové, hmyzožravé i dravé. Většinou mají dobře vyvinutý vak s otvorem dozadu. Kunovcům se dříve říkalo šlakolové.


řádnadčeleďčeleď
Dasyuromorphia
Kunovci
Dasyuroidea Thylacinidae - vakovlkovití
   Myrmecobiidae - mravencojedovití
   Dasyuridae - kunovcovití
Pozn.: Systém není ustálený a zařazení zejména vyhynulých skupin, se u různých autorů liší.

  † Čeleď: vakovlkovití (Thylacinidae) - Thylacines
  Čeleď: mravencojedovití (Myrmecobiidae) - Numbats
  Čeleď: kunovcovití (Dasyuridae) - Dasyurids; Marsupial Mice, Marsupial Cats etc.

     Podčeleď: (Muricinae)


     Podčeleď: (Phascolosoricinae)
     Podčeleď: (Phascogalinae)
     Podčeleď: (Sminthopsinae)
     Podčeleď: (Dasyurinae)
Kategorie IUCN:  extinct - vyhynulý, vyhubený,  endangered - ohrožený,  vulnerable - zranitelný,  lower risk - nižší nebezpečí,  data deficient - nedostatečné údaje;
Kategorie IUCN na této stránce byly revidovány v roce 2004. Nezaručujeme, že jsou zohledněny všechny novější změny v zařazení.
  nahoru

Savci.upol.cz « Kolokolové | Redakce | Teorie | Systém | Galerie | Dotazy | Literatura | Vakokrti » Savci.upol.cz
Copyright © Tomáš Matyáštík & Marek Bryl, 2001–2005 aktualizováno