Savci.upol.cz « Hmyzožravci | Redakce | Teorie | Systém | Galerie | Dotazy | Literatura | Letouni » Savci.upol.cz

Scandentia - Tany - Tree shrews

(19 druhů, 1 čeleď)
   Tany jsou malí, v přírodě nenápaní, savci. Mají směsici různých primitivních i pokročilých znaků, díky kterým bývají při prvním spatření považovány za hlodavce. V systémech byly nejprve řazeny k hmyzožravcům, poté k primátům. Zvažovala se i možnost příbuznosti k bércounům. Nakonec se nejlepším řešením ukázalo zařadit je do samostatného řádu Scandentia, který se dříve označoval Tupaioidea.

   Tany mají dlouhé štíhlé tělo, dlouhý osrstěný ocas, zřetelné boltce, velké černé oči a všechny končetiny stejně dlouhé, opatřené lysými chodidly a pěti prsty se zakřivenými drápky. Tany dovedou brát potravu do předních tlapek, ty zručnější jimi dokonce chytají i létající hmyz. Hlava má protažený lysý čenich bez delších hmatových vousů a připomíná hlavu rejsků. Tany mají poměrně velkou mozkovnu, uzavřené očnice, pohyblivé boltce a vyvinutý podjazyk.

   Tany jsou fylogeneticky velmi starou skupinou savců. Nejsou sice přechodovou skupinou mezi hmyzožravci a primáty, ale jsou dobrým modelovým příkladem, jak tito předci vypadali. Dnes známe 19 druhů tan žijících v jihovýchodní Asii. V rámci jedné čeledi rozlišujeme dvě podčeledi: tany pravé (Tupaiinae) a tany péroocasé (Ptilocercinae).


řádčeleďpodčeleď
Scandentia
Tany
† Purgatoriidae
† Anagalidae
   Tupaiidae - tanovití


Ptilocercinae - tany péroocasé
Tupaiinae - tany pravé
Pozn.: Systém není ustálený a zařazení zejména vyhynulých skupin, se u různých autorů liší.

  Čeleď: tanovití (Tupaiidae) - Tree Shrews

     Podčeleď: tany péroocasé (Ptilocercinae) - Pen-tailed Tree Shrews


     Podčeleď: tany pravé (Tupaiinae) - Tree Shrews
Kategorie IUCN:  endangered - ohrožený,  vulnerable - zranitelný,  lower risk - nižší nebezpečí;
Kategorie IUCN na této stránce byly revidovány v roce 2004. Nezaručujeme, že jsou zohledněny všechny novější změny v zařazení.
  nahoru

Savci.upol.cz « Hmyzožravci | Redakce | Teorie | Systém | Galerie | Dotazy | Literatura | Letouni » Savci.upol.cz
Copyright © Tomáš Matyáštík & Marek Bryl, 1999–2005 aktualizováno