Tany | Hlavní stránka | Teorie | Systém | Galerie | Dotazy | Literatura | Primáti
Chiroptera - Letouni - Bats

(930 druhů v 17 čeldích)

   Letouni, jak už i jejich název prozrazuje, jsou jedinými savci schopnými aktivního letu a to za pomoci předních končetin přeměněných v křídla. Křídlo tvoří dlouhé předloktí, pažní kost a značně prodloužené záprstní kůstky a prstní články druhého až pátého prstu. Mezi nimi a dalšími částmi těla (od krku k přední končetině, mezi předloktím, tělem a zadníma nohama a u některých i k ocasu) je napnuta tenká kožovitá blána, protkaná nervovými a tenkými svalovými vlákny. Pouze první prst (palec) je volný, krátký a zakončený ostrým drápkem. Letouni mají částečně odlehčené kosti, dvojité zakloubení kosti pažní s lopatkou a silné létací svaly, které se upínají na hřeben hrudní kosti. Zadní končetiny, které slouží především k zavěšování, jsou zakloubeny opačně než u ostatních savců. Známá je i schopnost netopýrů upadat v nepříznivých zimních podmínkách do stavu strnulosti, a to i na delší dobu.

   Hlavním orientačním smyslem letounů (zvláště pak u netopýrů) je echolokace. Vysílají krátké, setiny sekundy trvající série zvuků o frekvencích i přes 100 kHz. Tvoří je v hrtanu a vysílají je tlamou nebo nosem. Odrazy vysílaných vln vnímají citlivým sluchem. Tento způsob "ohmatávání" prostředí jim umožňuje za letu průběžně registrovat překážky nebo potravu.

   Netopýři se pravděpodobně vyvinuli ze stromových hmyzožravců, po nichž také zdědily určité adaptace a nejspíš i echolokaci. Fosilní nálezy prvních netopýrů nemáme, avšak z několika nálezů víme, že již před 55 miliony lety, tedy v eocénu, měli netopýři všechny charakteristické znaky současných letounů. Určitou nejistotu v systematickém zařazení letounů vzbuzují kaloni, kteří vykazují některé anatomické podobnosti s primáty. Jejich přímá příbuznost ale nebyla spolehlivě prokázána.
zarovnej tabulku

Chiroptera
Letouni
Megachiroptera
kaloni
Pteropodidae   kaloňovití
Microchiroptera  
netopýři
Rhinopomatidae   víkonosovití
Emballonuridae   embalonurovití
Craseonycteridae   netopýrkovití
Noctilionidae   noktilionovití

Nycteridae   nykteridovití
Megadermatidae   megadermovití
Rhinolophidae   vrápencovití
Mormoopidae   mormoopidovití
Phyllostomidae   listonosovití (vampýrovití)

Natalidae   natalovití
Furipteridae   furipterovití
Thyropteridae   tyropterovití
Myzopodidae   myzopodovití
Vespertilionidae   netopýrovití
Mystacinidae   mystacinovití
Molossidae   tadaridovití


Vzhledem k obsáhlosti tohoto řádu, je seznam rozdělen do dvou stránek. 

1. část - Kaloni

podřád: kaloni (Megachiroptera)

Čeleď: kaloni (Pteropodidae) - Fruit Bats

2. část - netopýři


nahoru


Tany | Hlavní stránka | Teorie | Systém | Galerie | Dotazy | Literatura | Primáti
Poslední aktualizace stránky: 6. 5. 2002
Marek Bryl, Tomáš Matyáštík & Rudi Haslauer © 1999 - 2002