Letouni | Hlavní stránka | Teorie | Systém | Galerie | Dotazy | Literatura | Letuchy
Primáti - Primates - Primates

(asi 233 druhů v 13 čeledích)

   Primáti, dříve nazývaní nehetnatci, tvoří širokou škálu vzhledově odlišných, převážně stromových savců. Obecně lze o primátech říci, že jsou pro ně charakteristické chápavé končetiny, obvykle pětiprsté, s palcem, který se může postavit do protistojné polohy vůči ostatním prstům. Drápky jsou zpravidla nahrazeny plochými nehty. Díky úpravě kloubů od ramene až po zápěstí a dobře vyvinutým klíčním kostem se může celá končetina volně pohybovat a ohýbat v různých směrech, což u většiny ostatních savců není samozřejmostí.

   Dalším významným znakem primátů je vysoce rozvinutý mozek, zvlášť šedá kůra mozková a mozeček, který je centrem pohybu. Čichové laloky koncového mozku se velmi zmenšily, což souvisí se zkrácením obličejové části lebky a relativně špatným čichem. Oči směřují dopředu a umožňují tak prostorové (binokulární) vidění. Většina primátů vidí barevně. Sluch není nejlepší, zato hmat je díky hmatovým polštářkům na prstech velmi dobrý. Mezi další znaky primátů patří slepé střevo, žlučový váček, dokonale vyvinuté jařmové oblouky, nízký počet prsních bradavek a nízká rozplozovací schopnost. Primáti rodí obvykle jediné mládě, s čímž souvisí i dlouhá doba mateřské péče, pozdější dospívání a dlouhověkost. Primáti většinou žijí ve společenstvech.

   Předky primátů byli zcela jistě stromoví hmyzožravci, od nichž se oddělili někdy ve svrchní křídě. Těmto předkům se morfologicky velice podobají dnešní tany, které však nejsou s primáty příbuzné.

zarovnej tabulku


Primates
primáti
Prosimiae
poloopice
Plesiadapoidea +Carpolestidae
+Paramomyidae
+Plesiadapidae
+Adapidae
Lemuroidea Daubentoniidae  ksukolovití
Indriidae  indriovití
Cheirogaleidae  makiovití
Lemuridae  lemurovití denní
Megaladapidae  lemurovití noční
+Archilemuridae
+Necrolemuridae
Lorisoidea Galagonidae  kombovití
Lorisidae  outloňovití
+Anaptomorphidae
Tarsioidea Tarsiidae  nártounovití
+Omomyidae
Anthropoidea
vyšší primáti
Ceboidea Callithricidae  kosmanovití
Cebidae  malpovití
dřv. SimiaeCercopithecoidea Cercopithecidae  kočkodanovití
Parapithecoidea +Parapithecidae
Hominoidea +Pliopithecidae
+Oreopithecidae

Hylobatidae  gibonovití
Hominidae  lidé a lidoopi

podřád: poloopice (Prosimiae)

Čeleď: makiovití, syn. polomakiové (Cheirogaleidae) - Dwarf Lemurs

Čeleď: lemurovití denní, syn. munovití (Lemuridae) - True Lemurs Čeleď: lemurovití noční (Megaladapidae) - Giant Lemurs, Sportive Lemurs Čeleď: indriovití (Indridae, syn. Indriidae) - Indris Čeleď: ksukolovití (Daubentoniidae) - Aye-ayes Čeleď: outloňovití (Loridae, syn. Lorisidae) - Lorises Čeleď: kombovití, syn. uchoši (Galagonidae, syn. Galagidae) - Galagos, Bushbabies Čeleď: nártounovití (Tarsiidae) - Tarsiers podřád: vyšší primáti (Anthropoidea, syn. Simiae)

nadčeleď: ploskonosí (Ceboidea, syn. Platyrrhina)

Čeleď: kosmanovití, syn. opice drápkaté (Callitrichidae, syn. Callithricidae) - Marmosets;
pozn.: Dělení do 2 podčeledí se dnes už nepoužívá.

Čeleď: malpovití (Cebidae) - New World Monkeys nadčeleď: úzkonosí (Cercopithecoidea)

Čeleď: kočkodanovití (Cercopithecidae) - Old World Monkeys

nadčeleď: hominoidi, syn. lidopi a lidé (Hominoidea)

Čeleď: gibonovití (Hylobatidae) - Gibbons, Lesser Apes

čeleď: lidé a lidoopi, syn. hominidi (Hominidae) - Humans, Great Apes


nahoru


Letouni | Hlavní stránka | Teorie | Systém | Galerie | Dotazy | Literatura | Letuchy
Poslední aktualizace stránky: 9. 1. 2002
Marek Bryl & Tomáš Matyáštík © 2000