Savci.upol.cz « Primáti | Redakce | Teorie | Systém | Galerie | Dotazy | Literatura | Luskouni » Savci.upol.cz

Dermoptera - Letuchy - Colugos

(2 druhy, 1 čeleď)
   Nepřehlédnutelným znakem letuch je jejich osrstěný kožní lem (Patagium), který lemuje celé tělo. Začíná na krku, pokračuje mezi končetinami a pokračuje až na konec ocasu. Dokonce je natažený i mezi prsty. Kožní lem umožňuje letuchám plachtit na poměrně velkou vzdálenost. Když letuchy skočí ze stromu, roztáhnou nohy a pomocí napnuté kožní blány mohou pomalu nehlučně přeplachtit z jednoho stromu na druhý. Délka skoku závisí na výšce stromu ze kterého skočí. Letuchy jsou schopny přeplachtit i vzdálenost 130 m se ztrátou výšky pouhých 10 m. Směr letu mění letuchy pomocí svaloviny v kožním lemu. Po dopadu k patě stromu letuchy rychle vyšplhají do koruny odkud mohou pokračovat dalším skokem. Létací blána letuch je pokryta hnědavou nebo šedou srstí s nepravidelnými skvrnami a pro nehybné letuchy přitisknuté na větvích je výborným krycím zbarvením.

   Letuchy jsou býložravé, živí se listím, pupeny, výhonky, květy i plody. Velké a dopředu namířené oči, zabezpečující dokonalé prostorové vidění a orientaci v prostoru. Tento typ očí je charakteristický pro většinu nočních živočichů. Den prospí v dutinách, přitisknuty na kmenech, nebo zavěšeny na větvích.

   Letuchy jsou vývojově blízké primátům. V současnosti známe jen dva druhy, které žijí v jihovýchodní Asii. Dříve se jim říkalo letušky či kolugové. Kolugo je domorodé označení letuchy indické. (podrobnější text...)


řádčeleď
Dermoptera
Letuchy
† Paromomyidae (? = Placentidentidae)
† Plagiomenidae
† Mixodectidae
   Cynocephalidae - letuchovití
Pozn.: Systém není ustálený a zařazení zejména vyhynulých skupin, se u různých autorů liší.


  Čeleď: letuchovití (Cynocephalidae, syn. Galeopithecidae) - Colugos (syn. Flying Lemurs)
Kategorie IUCN:  vulnerable - zranitelný;
Kategorie IUCN na této stránce byly revidovány v roce 2004. Nezaručujeme, že jsou zohledněny všechny novější změny v zařazení.
  nahoru

Savci.upol.cz « Primáti | Redakce | Teorie | Systém | Galerie | Dotazy | Literatura | Luskouni » Savci.upol.cz
Copyright © Tomáš Matyáštík & Marek Bryl, 1999–2004 aktualizováno