Savci.upol.cz « Letuchy | Redakce | Teorie | Systém | Galerie | Dotazy | Literatura | Šelmy » Savci.upol.cz

Pholidota - Luskouni - Pangolins

(7 druhů, 1 čeleď)
   Charakteristickým znakem luskounů jsou rohovité šupiny pokrývající jejich celkově protáhlé tělo. Šupiny jsou pokožkového původu (podobně jako chlupy) a vzájemně se překrývají (podobně jako šupiny jedlové šišky). Pokrývají celé tělo, chybějí pouze na čenichu, lících, hrdle, břiše a vnitřní straně končetin. Všech sedm druhů recentních luskounů má podobný tvar těla s malou protaženou hlavou a dlouhým ocasem. Přední i zadní pětiprsté končetiny luskounů jsou opatřeny silnými hrabavými drápy. Při chůzi je pokládají na stranu a našlapují tak vlastně na kotníky. Při chůzi na krátké vzdálenosti se často pohybují po zadních končetinách.

   Luskouni se živí mravenci, termity a jiným hmyzem. K tomu jim slouží dlouhý tenký a lepkavý jazyk, podobně jako mravenečníkům, s kterými ale nejsou nijak příbuzní. Luskouni nemají žádné zuby, k rozmělňování potravy slouží zadní část svalnatého žaludku s drobnými kamínky, které spolkne spolu s potravou. Přesné postavení luskounů v zoologickém systému savců je nejisté. Dříve byl jejich původ spojován s chudozubými, ale dnes je zřejmé, luskouni nejsou blízce příbuzní žádné skupiny placentálních savců a oprávněně tvoří samostatný savčí řád.


řádčeleď
Pholidota
Luskouni
Manidae - luskounovití

  Čeleď: luskounovití (Manidae) - Pangolins
Kategorie IUCN: lower risk - nižší nebezpečí;
Kategorie IUCN na této stránce byly revidovány v roce 2004. Nezaručujeme, že jsou zohledněny všechny novější změny v zařazení.
  nahoru

Savci.upol.cz « Letuchy | Redakce | Teorie | Systém | Galerie | Dotazy | Literatura | Šelmy » Savci.upol.cz
Copyright © Tomáš Matyáštík & Marek Bryl, 1999–2004 aktualizováno