Luskouni | Hlavní stránka | Teorie | Systém | Galerie | Dotazy | Literatura | Hlodavci
Carnivora - Šelmy - Carnivores

(270 druhů v 11 čeledích)

   Šelmy plní v přírodě funkci vrcholových predátorů a stojí na konci potravních řetězců. Až na několik výjimek je většina z nich přizpůsobena tělesnou stavbou, pohybovými schopnostmi a výkonností smyslových orgánů k lovu kořisti. Hlavním společným znakem šelem je válcovitý kloub dolní čelisti, který neumožňuje pohyb do stran a ani dozadu a dopředu. Díky tomu ale mohou v čelistech vyvinout velký tlak při kousání masité potravy či drcení kostí. Šelmy mají zakrnělou klíční kost, nebo ji nemají vůbec, což umožňuje velkou pohyblivost předních končetin. Dále je pro šelmy typická pásová placenta, slepé střevo chybí, nebo je zakrnělé. Vzhledem ke způsobu získávání své kořisti mají většinou dokonale vyvinuty smyslové orgány, především sluch, čich a zrak.

   V současném systému savců se řád šelem (Carnivora) dělí na dva podřády - pozemní šelmy (Fissipedia) a ploutvonožce (Pinnipedia), kteří v dřívějších systémech byly neopodstatněně postaveny jako samostatný řád. Dnes se zvažuje, zda jsou předky tuleňů lasicovití a mrožů a lachtanů medvědovití, nebo má skupina ploutvonožců jednoho společného předka z pozemních šelem. Rovněž názory na vnitřní členění podřádu pozemních šelem nejsou jednotné a proto jej na této stránce neuvažujeme.


Carnivora   
šelmy
Fissipedia
pozemní šelmy   
Canidae - psovití
Ursidae - medvědovití
Procyonidae - medvídkovití
Mustelidae - lasicovití
Viverridae - cibetkovití
Herpestidae - promykovití
Hyaenidae - hyenovití
Felidae - kočkovití
 
Pinnipedia
ploutvonožci
Odobenidae - mrožovití
Otariidae - lachtanovití
Phocidae - tuleňovití

Podřád: pozemní šelmy (Fissipedia)

Čeleď: psovití (Canidae) - Canines

Čeleď: medvědovití (Ursidae) - Bears
Čeleď: medvídkovití (Procyonidae) - raccoons, cacomistles, coatimundis, kinkajous, olingos
Čeleď: lasicovití, syn. kunovití (Mustelidae) - weasels, stoats, polecats, ferrets, mink, marten, fishers, tayras, wolverines, grisons, badgers,skunks atc...

Čeleď: cibetkovití (Viverridae) - civets, linsangs, genets, palm civets,toddy cats, binturong, fossas


Čeleď: promykovití (Herpestidae) - Mongooses, Meerkats, Suricats, Fossas
Čeleď: hyenovití (Hyaenidae) - Hyaenas
Čeleď: kočkovití (Felidae) - Cats

Podřád: ploutvonožci (Pinnipedia)

Čeleď: mrožovití (Odobenidae)

Čeleď: lachtanovití (Otariidae) - sea lions, eared seals, fur seals Čeleď: tuleňovití (Phocidae) - Earless Seals nahoru
Luskouni | Hlavní stránka | Teorie | Systém | Galerie | Dotazy | Literatura | Hlodavci
Poslední aktualizace stránky: 22. 8. 2001
Marek Bryl & Tomáš Matyáštík © 2001