Savci.upol.cz « Zajíci | Redakce | Teorie | Systém | Galerie | Dotazy | Literatura | Letouni » Savci.upol.cz

Eulipotyphla - Hmyzožravci - Insectivores

(381 druhů/451 druhů, 4 čeledi)
   Hmyzožravci jsou jedním z nejstarších řádů savců. Vznikly někdy na počátku druhohor, přibližně před 220 miliony lety. Současní hmyzožravci jsou velmi rozmanití, někteří z nich připomínají první placentální savce. Do tohoto řádu byly a jsou často odkládány skupiny savců s nejasnými vývojovými znaky, tj. zástupci s nimiž si zoologové stále nevědí příliš rady.

   Hmyzožravci jsou ploskochodci a mají většinou pětiprsté končetiny. Mezi hlavní znaky hmyzožravců patří hlava s protaženým pohyblivým čenichem, malé oči a boltce, jednoduchý mozek s velkými čichovými laloky, úplný chrup, chybějící slepé střevo či diskovitá placenta, kterou mají také netopýři a primáti. U některých skupin řádu je utvořeno společné vyústění pohlavních a vylučovacích orgánů, tedy něco jako "nepravá kloaka". Bodlíni, štětinatci a někteří rejsci mají vyvinuty podčelistní jedové žlázy.

   Hlavními smysly jsou čich a hmat. Ale ani sluch není příliš špatný, i přesto, že mají jednoduché střední ucho. Kromě zvuků slyšitelných lidským uchem, vydávají i přijímají mnozí z hmyzožravců ultrazvuky na principu jednoduché echolokace. Tato schopnost byla zatím prokázána u štětinatců, bodlínů a některých druhů ježků a rejsků.


řádpodřádnadčeleďčeleďpodčeleď
Eulipotyphla
Hmyzožravci
Erinaceomorpha
 
 
 
 
 
Soricomorpha
Erinaceoidea
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Soricoidea
 
 
 
 
 
 
 
Talpoidea
† Dormaaliidae
† Amphilemuridae
   Erinaceidae - ježkovití
 
 
 
† Micropternodontidae
† Apternodontidae
   Solenodontidae - štětinatcovití
Nesophontidae - nezofontovití
† Geolabididae
† Nyctitheriidae
† Plesiosoricidae
   Soricidae - rejskovití
 
 
 
 
† Proscalopidae
† Dimylidae
   Talpidae - krtkovití
 
 
† Tupaiodontinae
   Erinaceinae - ježkové
   Hylomyinae - srstíni
† Brachyericinae
 
 
 
 
 
 
 
† Heterosoricinae
   Crocidurinae - bělozubky
   Soricinae - rejskové
† Limnoecinae
† Allosoricinae
 
 
   Desmaninae - vychucholové
   Talpinae - krtkové
† Gaillardiinae
   Uropsilinae - krtčíci
Pozn.: Systém není ustálený a zařazení zejména vyhynulých skupin, se u různých autorů liší.

  řád: hmyzožravci (Eulipotyphla, syn. Lipotyphla, Insectivora) - Insectivores

  Čeleď: ježkovití (Erinaceidae) - Hedgehogs and Gymnures

     Podčeleď: ježkové (Erinaceinae) - Hedgehogs


     Podčeleď: srstíni (Hylomyinae, syn. Galericinae) - Moonrats, Gymnures
  Čeleď: štětinatcovití (Solenodontidae) - Solenodons (syn. Almiquis)
  † Čeleď: nezofontovití (Nesophontidae) - Nesophontids (syn. Nesophontid Insectivores)
  Pozn.: Tuto vymřelou čeleď zde uvádíme také, jelikož byla vyhubena až v historické době, v 16. století.
  Čeleď: rejskovití (Soricidae) - Shrews

     Podčeleď: bělozubky (Crocidurinae) - White-toothed Shrews


     Podčeleď: rejskové (Soricinae) - Red-toothed shrews
  Čeleď: krtkovití (Talpidae) - Moles and Desmans

     Podčeleď: vychucholové (Desmaninae) - Desmans


     Podčeleď: krtkové (Talpinae) - Moles
     Podčeleď: krtčíci (Uropsilinae) - Shrew-moles
Kategorie IUCN:  extinct - vyhynulý, vyhubený,  criticaly endangered - kriticky ohrožený,  endangered - ohrožený,  vulnerable - zranitelný,  lower risk - nižší nebezpečí,  data deficient - nedostatečné údaje;
Kategorie IUCN na této stránce byly revidovány v roce 2006. Nezaručujeme, že jsou zohledněny všechny novější změny v zařazení.
  nahoru

Savci.upol.cz « Zajíci | Redakce | Teorie | Systém | Galerie | Dotazy | Literatura | Letouni » Savci.upol.cz
Copyright © Tomáš Matyáštík & Marek Bryl, 1999–2006 aktualizováno