Savci.upol.cz « Vačice | Redakce | Teorie | Systém | Galerie | Dotazy | Literatura | Kolokolové » Savci.upol.cz

Paucituberculata - Vačíci - Shrew Opossums

(5 druhů, 1 čeleď)
   Současní vačíci jsou malí, rejsky připomínající živočichové s malýma očima. Mají hustou, šedou nebo šedohnědou srst. Ocas vačíků je dlouhý, ale není chápavý. Končetiny nejsou syndaktilní. Samice těchto vačnatců nemají v dospělosti vak, u mláďat se přechodně objevuje. Okraj horního rtu je přerušený zvláštní chlopní z kůže, tlamička je dlouhá a zašpičatělá. Lebka vačíků je kulatá, jařmové oblouky jsou tenké. Na spodní čelisti mají dva velké řezáky, které vystupují dopředu (diprodontní). Za nimi následuje 6 - 7 malých a jednoduchých řezáků, špičáky a třenových zubů, které jsou navzájem oddělené mezerami. Horní špičáky jsou velké a šídlovité.

   Vačíci žerou většinou hmyz, ale byli pozorováni i jedinci, kteří nepohrdli mláďaty hlodavců. Potravu hledají na zemi v husté vegetaci chladných a vlhkých lesích a spíše ve vyšších nadmořských výškách And nebo podél jižního pobřeží Chile.

   Dnes je tento řád vačnatých savců reprezentován pouze jednou, druhově málo početnou čeledí. Všichni vačíkovití žijí v západní části Jižní Ameriky. V oligocénu a pliocénu řád zahrnoval ohromující, hlodavcům podobnou čeleď Argyrolagidae a několik dalších čeledí. První druhy řádu vačíků se objevili v oligocénu Jižní Ameriky. K diverzifikaci u nich došlo v oligocénu a miocénu.


řádnadčeleďčeleď
Paucituberculata
Vačíci
   Caenolestoidea
† Polydolopoidea† Simpsonitheria
† Argyrolagoidea


† Caroloameghinioidea
† Sternbergiidae
   Caenolestidae - vačíkovití
† Abderitidae
† Palaeothentidae

† Sillustaniidae
† Polydolopidae
† Prepidolopidae
† Bonabartheriidae
† Gashterniidae (?)
† Argyrolagidae
† Patagonidae
† Groeberiidae
† Glasbiidae
† Caroloameghiidae
Pozn.: Systém není ustálený a zařazení zejména vyhynulých skupin, se u různých autorů liší.

  Čeleď: vačíkovití (Caenolestidae) - Shrew Opossums
Kategorie IUCN:  vulnerable - zranitelný;
Kategorie IUCN na této stránce byly revidovány v roce 2004. Nezaručujeme, že jsou zohledněny všechny novější změny v zařazení.
  nahoru

Savci.upol.cz « Vačice | Redakce | Teorie | Systém | Galerie | Dotazy | Literatura | Kolokolové » Savci.upol.cz
Copyright © Tomáš Matyáštík & Marek Bryl, 2001–2005 aktualizováno