Savci.upol.cz « Hrabáči | Redakce | Teorie | Systém | Galerie | Dotazy | Literatura | Damani » Savci.upol.cz

Perissodactyla - Lichokopytníci - Odd-toed Ungulates

(18 druhů, 3 čeledi)
   Pro tento řád savců jsou typičtí velcí a středně velcí býložravci. Většina váhy jejich těla spočívá obvykle na třetím - prostředním prstu, jímž zpravidla prochází i osa končetiny. Původně pětiprsté končetiny byly během evoluce postupně redukovány. Krátký poslední prstní článek je rozšířen a na povrchu je kryt rohovinovým kopytem. Tapíři mají na předních nohách čtyři prsty, na zadních tři. Končetiny nosorožců jsou zakončeny třemi prsty a koňovití (koně, zebry, osli) mají jeden prst přeměněn v dokonalé kopyto. Za povšimnutí stojí u lichokopytníků i celková úprava délky a zakloubení jednotlivých kostí končetin, které jsou uzpůsobeny k rychlému běhu.

   Býložravému způsobu obživy odpovídá protáhlá obličejová část lebky s mohutným chrupem. Výrazné jsou ostré řezáky a velké žvýkací zuby. Třenové zuby i stoličky si jsou podobné, mají vysoké korunky s hrboly spojenými do příčných lišt. Tvoří tak jednolitou účinnou skusnou plochu. Špičáky jsou malé, chybějí nebo jsou skryty v dásni.

   Lichokopytníci jsou dnes druhově málo početným řádem býložravců, zastoupeným třemi morfologicky odlišnými skupinami - tapíry, nosorožci a koňmi. Ve srovnání s třetihorní rozmanitosti druhů a čeledí tohoto řádu představují recentní skupiny pouze malou část (viz přehled níže). Řád zahrnuje 18 recentních druhů. Systematické třídění rodu Equus není přesně ustáleno, a proto se lze setkat systémy popisující v rámci tohoto rodu jen 6 druhů.


řádpodřádnadčeleďčeleď
Perissodactyla
Lichokopytníci
Ceratomorpha
 
 
 
 
 
 
 
Hippomorpha
 
 
 
 
Ancylopoda
 
 
   Tapiroidea
 
 
 
 
   Rhinocerotoidea
 
 
   Equoidea
 
† Brontotheroidea
 
 
† Lophiodontoidea
† Chalicotheroidea
 
† Isectolophidae
† Deperetellidae
† Lophialetidae
† Helaletidae (?)
   Tapiridae - tapírovití
† Amynodontidae
† Hyracodontidae
   Rhinocerotidae - nosorožcovití
† Palaeotheriidae
   Equidae - koňovití
† Anchilopidae (?)
† Lambdotheriidae
† Brontotheriidae
† Lophiodontidae (?)
† Eomoropidae (?)
† Chalicotheriidae
Pozn.: Systém není ustálený a zařazení zejména vyhynulých skupin, se u různých autorů liší.

  Čeleď: tapírovití (Tapiridae) - Tapirs
  Čeleď: nosorožcovití (Rhinocerotidae) - Rhinoceroses
  Čeleď: koňovití (Equidae) - Horses
Kategorie IUCN:  extinct - vyhynulý, vyhubený,  extinct in the wild - vyhubený v přírodě,  criticaly endangered - kriticky ohrožený,  endangered - ohrožený,  vulnerable - zranitelný,  lower risk - nižší nebezpečí,  data deficient - nedostatečné údaje;
Kategorie IUCN na této stránce byly revidovány v roce 2004. Nezaručujeme, že jsou zohledněny všechny novější změny v zařazení.
  nahoru

Savci.upol.cz « Hrabáči | Redakce | Teorie | Systém | Galerie | Dotazy | Literatura | Damani » Savci.upol.cz
Copyright © Tomáš Matyáštík & Marek Bryl, 1999–2004 aktualizováno