Úvod | Redakce | Teorie | Systém | Galerie | Dotazy | Literatura

Nejvzácnější savci


Nejvzácnější savci

   Nejvzácnějším savcem světa je jednorohý nosorožec jávský (Rhinoceros sondaicus). V kohoutku je vysoký asi 1,5 m a váží 1,4 tun. Populace, tohoto dříve běžně rozšířeného druhu, klesla koncem 20. st. ve volné přírodě na 50 - 70 jedinců. Existují dvě hlavní příčiny tohoto jevu. První z nich je především nelegální lov nosorožců, a to hlavně pro rohy. Roh se totiž často využíval v tradiční orientální medicíně a také se věřilo (a někdo tomu věří i dnes), že přípravky z rohů nosorožců působí jako afrodiziakum. Tato mylná představa o prodlužování potence pravděpodobně vznikla z pozorování nosorožců při jejich dlouhotrvajícím páření. Druhou příčinou úbytku populace je také rychlé ničení původních biotopů druhu. Současná ochrana druhu je obtížná také proto, že se dnes nechová v zajetí ani jeden jedinec.

   Začátkem 70. let byl ve volné přírodě vyhuben vlk rudohnědý (Canis rufus), který původně žil na jihovýchodě USA. Dnes zda ale žije asi 130 jedinců, kteří však nemají původní genetickou výbavu. O tyto vlky zde pečují US Fish a Wildlife Service. V červnu 1988 bylo oznámeno, že v Severní Karolíně byly v rámci záchranného programu do volné přírody vypuštěny dva páry, které se začaly s úspěchem rozmnožovat.

   Tchoř černonohý (Mustela nigripes) ze severní části USA byl rovněž ve volné přírodě vyhuben. V roce 1988 však došlo k více než zdvojnásobení populace 25 jedinců ve speciálním cetru v Cheyenne (Wyoming), když se podařilo odchovat 38 mláďat. V současnosti žije v zajetí více než 300 jedinců a od počátku 90. let dochází k reintrodukcím tchořů černonohých do volné přírody.

   V roce 1991 byl v Brazílii po 20 letech, kdy byl již považován za vyhubeného, znovu objeven pásovec třípásý (Tolypeutes tricinctus). Pásovec je schopen se při obraně svinout do klubíčka. Velice špatně se zahrabává, a proto jej domorodci snadno chytají. Rapidní snížení stavu bylo impulsem pro zahájení záchranného programu.

nahoru


Nejvzácnější savci světa - World's Rarest Mammals

   V následujícím seznamu uvádíme volně žijící druhy savců, jejichž populace byly odhadnuty na 1 000 a méně jedinců. Nejsou zde druhy, u nichž není velikost populace známa. Mohou mezi nimi být i kriticky ohrožené druhy. Upozorňujeme, že některé odhady nemusí být zcela přesné. Druhy jsou seřazeny od nejvzácnějšího.

  - Lipotes vexillifer - Baiji (Yangtze River Dolphin) - pravděpodobně jen několk desítek jedinců Reeves et al. 2003
  - Marmota vancouverensis - Vancouver (Island) Marmot - přinejmenším 24 jedinců Bryant 2002
  - Coleura seychellensis - Seychelles Sheath-tailed Bat - 50 -100 jedinců IUCN 2004
  - Rhinoceros sondaicus - Javan Rhino - méně než 60 jedinců Intl. Rhino Found. 2002
  - Caprolagus hispidus - Hispid Hare - 110 jedinců Kavitha 2001
  - Lasiorhinus krefftii - Northern Hairy-nosed Wombat - 113 jedinců Queensland Parks Wildl. Serv. 2003
  - Bubalus bubalis - Tamaraw - celková populace se odhaduje na 30 - 400 jedinců IUCN 2003
  - Lynx pardinus - Iberian Lynx - 135 jedinců Oryx 2004
  - Canis rufus - Red Wolf - méně než 150 reintrodukovaných jedinců IUCN 2004
  - Pseudois schaeferi - Dwarf Blue Sheep - průměrně asi 200 jedinců Wang et al. 2000
  - Lagothrix flavicauda - Yellow-tailed Woolly Monkey - méně než 250 jedinců IUCN 2003
  - Bos sauveli - Kouprey - obecně se předpokládá něco méně než 250 jedinců IUCN 2003
  - Bunolagus monticularis - Riverine Rabbit - méně než 250 dospělých jedinců Collins et al./IUCN 2003
  - Viverra civettina - Malabar Large Spotted Civet - přežívá méně než 250 dospělých jedinců Nowak 1999
  - Pygathrix avunculus - Tonkin Snub-nosed Monkey - méně než 300 jedinců IUCN 2003
  - Dicerorhinus sumatrensis - Sumatran Rhino - populaci tvoří do 300 jedinců Intl. Rhino Found. 2002
  - Brachyteles arachnoides - Northern Muriqui - méně než 300 jedinců IUCN 2003
  - Cervus mariannus - Philippine (Spotted) Deer - několik stovek jedinců Heaney and Regalado 1998
  - Pseudoryx nghetinhensis - Saola - odhaduje se několik stovek jedinců WCMC/WWF 1997
  - Damaliscus hunteri - Hirola - do roku 1995 poklesl stav na 300 jedinců Kingdon 1997
  - Addax nasomaculatus - Addax - populace nepřekračuje několik stovek jedinců Mallon & Kingswood 2001
  - ........... - North Atlantic Right Whale - okolo 350 kusů Focus 2004
  - Leontopithecus caissara - Black-faced Lion Tamarin - počet nepřekračuje 400 kusů Natl. Zoo Cons. Sci. 2004
  - Canis simensis - Ethiopian Wolf - v šesti izolovaných subpopulacích žije nejméně 442 jedinců Sillero-Zubiri & Marino 2004
  -
  Mustela nigripes - Black-footed Ferret - okolo 500 jedinců ve volné přírodě Focus 2005
  * Vaquita (*P) - ...less than 600... (Oryx 2004d)
  - Monachus monachus - Mediterranean Monk Seal - pouze 500 jedinců přežívá ve Středozemním moři Karamanlidis et al. 2004
  - Equus asinus - African Wild Ass - méně než 570 jedinců Moehlman 2002
  - Oryx leucoryx - Arabian Oryx - přibližně 886 reintrodukovaných jedinců ve volné přírodě IUCN 2004
  * Bactrian Camel (*P) - ...approximately 950... (IUCN 2003a)
  - Allocebus trichotis - Hairy-eared Dwarf Lemur - odhaduje se 100 - 1000 kusů IUCN 2002
  * Southern Muriqui (Woolly Spider Monkey) (*P) - ...does not exceed 1000... (IUCN 2003a)
  * Golden Bamboo Lemur (*P) - ...about 1000 individuals... (IUCN 2002)
  * Greater Bamboo Lemur (*P) - ...1000 individuals... (IUCN 2003a)
  - Platanista minor - Indus River Dolphin - pravděpodobně méně než 1000 jedinců Focus/WWF 2001
  - Leontopithecus chrysopygus - Golden-rumped Lion Tamarin - pravděpodobně méně než 1000 jedinců Natl. Zoo Cons. Sci. 2004
  - Bos grunniens - Wild Yak - několik set jedinců
  - Pteropus livingstonei - Comoro Black Flying Fox - jsou známy pouze dvě populace o celkovém počtu 400 kaloňů
  - Leontopithecus rosalia - Golden Lion Tamarin - průměrně 700 divoce žijících jedinců
  - Ailuropoda melanoleuca - Giant Panda, Great Panda, Bamboo bear - okolo (600) 1000 jedinců; jihozápadní Čína a několik pohoří v provin Š-čchuan a pohoří Qinling v provincii Šan-si.

  Zdroj: http://www.animalinfo.org/rarest.htm

nahoru


Nejohroženější savci Evropské unie

   Za nejohroženějšího volně žijícího živočicha Evropské unie vyhlásilo WWF International tuleně středomořského (Monachus monachus). Původní areál tvořilo celé středozemní moře a tuleň zasahoval i do Atlantského oceánu až po Madeiru a Kanárské ostrovy. Drastický pokles populace nastal v 50. letech 20. stol. Koncem 70. let byla odhadnuta populace asi na 1 000 jedinců, kteří převážně (600 ks) žili u pobřeží řeckých Egejských ostrovů, kde je i dnes nejsilnější skupina (několik tuleňů snad přežívá u Sardinie). Dnes známe jen tři kolonie těchto ploutvonožců, ve kterých je sdruženo asi 500 jedinců. Maximální velikost populace se odhaduje na 600 - 1 000 zvířat.
   Druhým nejohroženějším druhem EU je rys pardálový (Lynx pardinus), který se vyskytuje jen v některých oblastech Iberského poloostrova. Ve Španělsku žije asi 515 - 620 jedinců a v portugalská populace čítá jen 40 - 50 zvířat.
   Dalším savcem (a třetím nejohroženějším živočichem vůbec) je medvěd hnědý (Ursus arctos). V zemích EU žije 2 050 - 2 250 medvědů. Nejpočetnější jsou populace ve Švédsku (1 000 ks) a ve Finsku (800 - 900 ks). Zbylých 250 - 350 zvířat žije ve víceméně 8 oddělených subpopulacích (např. v Pyrenejích 11 ks). Nutno však dodat, že v případě medvěda hnědého je stav jeho celoevropské populace mnohem lepší, neboť v oblasti stř. a vých. Evropy jsou jejich stavy mnohem vyšší.
   Mezi deset nejohroženějších druhů EU patří ještě sviňucha obecná (Phocaena phocaena), která obývá evropské vody Atlantského oceánu a zasahuje i do Středozemního a Černého moře.

nahoru


Nejvzácnější savci České republiky

   V následujícím seznamu jsou uvedeny nejvzácnější druhy saců vyskytující se trvale na území České republiky. Podle IUCN jsou všechny druhy řazeny do kategorie vulnerable (VU) = zranitelný. Druhy jsou uvedeny od nejvzácnějšího.

- Myotis bechsteini - netopýr velkouchý - Bechstein's Bat
- Lutra lutra - vydra říční - Eurasian Otter
- Spermophilus citellus - sysel obecný - European Squirrel
- Glis quercinus - plch zahradní - Garden Dormouse
- Myotis emarginatus - netopýr brvitý - Geoffroy's Bat
- Rhinolophus hipposideros - vrápenec malý - Lesser Horseshoe Bat
- Myotis dasycneme - netopýr pobřežní - Pond Bat
- Barbastella barbastellus - netopýr černý - Western Barbastelle

nahoru


Nejvzácnější kočkovitý savec

   Kočka bengálská (Prionailurus bengalensis) omezená výskytem na malý ostrov Iriomoto (180 km2) patřící k Japonsku. Byla objevena v roce 1967 a od té doby poklesla populace na 80 m jedinců. Kočka bengálská je noční živočich, je velká asi jako kočka domácí. Je přísně chráněna japonskými zákony a byla prohlášena za národní bohatství.

   Celá populace tygrů (Panthera tigris), která byla v roce 1900 odhadována na milión jedinců poklesla koncem 20. století na 7 000 jedinců. Z celkem osmi poddruhů zůstalo zachováno pouze pět, tři poddruhy (tygr balijský, javánský a turanský) byly již vyhubeny. V roce 1990 bylo známo pouze posledních sedm jedinců tygra javánského (Panthera tigris sondaica). Populace poddruhu tygra ussurijského (Panthera tigris altaica) čítá údajně jen 200 jedinců.

nahoru


Copyright © Marek Bryl & Tomáš Matyáštík, 2001–2005
Poslední aktualizace: 8. 5. 2005