Savci.upol.cz « Sirény | Redakce | Teorie | Systém | Galerie | Dotazy | Literatura | Kytovci » Savci.upol.cz

Proboscidea - Chobotnatci - Elephants

(3 druhy, 1 čeleď)
   Z tohoto kdysi tak bohatého řádu dodnes přežívají jen tři druhy. Chobotnatci, často označováni podle recentního rodu slony, jsou dnes největší suchozemští savci na světě. Jejich nejvýraznějším znakem je chobot. Je to všestranně užitečný a velmi citlivý uchopovací orgán, který vznikl srůstem silně prodlouženého nosu s horním pyskem. Na bázi je vyztužen chrupavkou a je složen z mnoha svalů, pojivových tkání a je prostoupen hustou sítí nervových vláken. Je zakončen 1 - 2 uchopovacími prstíky. Chobot slouží k uchopování předmětů a podávání potravy, k péči o povrch těla, k dýchání, ale i ke komunikaci. Pomocí chobotu sloni také nabírají vodu, kterou si vstřikují do úst. Chobotem však v žádném případě nepijí!

   Sloni, ačkoliv to není na první pohled patrné, patří mezi ungulatní savce - kopytníky. Na končetinách mají pět srostlých prstů, na jejichž špičky zakončené nehtovitými kopýtky došlapují. Noha je však podložena vazivovitými polštářky, takže měkce došlapuje celou plochou chodidla. Tělo kryje silná, ale velmi citlivá kůže s množstvím potních a mazových žláz, která je velmi řídce porostlá tuhými chlupy. Před cizopasníky a ultrafialovým zářením je téměř lysá kůže chráněna vrstvou zaschlého bahna nebo prachu.

   Výrazným znakem chobotnatců je jejich chrup. Nápadné velké kly jsou u slonovitých přeměněné horní řezáky (nikoliv špičáky). Slouží nejčastěji při loupání kůry stromů a hrabání v zemi. Žvýkací zuby mají širokou lamelovitou plochu. V každé polovině čelisti je jen jeden funkční zub, který po opotřebení vypadne a je odzadu nahrazen novým. Po vypadnutí posledního šestého zubu již další nevyroste, a proto staří jedinci strádají hlady a hynou. Sloni se mohou za příhodných podmínek dožívat až 70 let.


řádpodřádčeleď
Proboscidea
Chobotnatci
Moeritherioidea
Barytherioidea
Deinotherioidea
Mastodontoidea
 
   Elephantoidea
† Moeritheriidae
† Barytheriidae
† Deinotheriidae
† Trilophodontidae
† Mastodontidae
† Stegodontidae
   Elephantidae - slonovití
Pozn.: Systém není ustálený a zařazení zejména vyhynulých skupin, se u různých autorů liší.

  Čeleď: slonovití (Elephantidae) - Elephants
Kategorie IUCN: endangered - ohrožený;
Kategorie IUCN na této stránce byly revidovány v roce 2004. Nezaručujeme, že jsou zohledněny všechny novější změny v zařazení.
  nahoru

Savci.upol.cz « Sirény | Redakce | Teorie | Systém | Galerie | Dotazy | Literatura | Kytovci » Savci.upol.cz
Copyright © Tomáš Matyáštík & Marek Bryl, 1999–2004 aktualizováno