Kytovci | Hlavní stránka | Teorie | Systém | Galerie | Dotazy | Literatura
Artiodactyla - Sudokopytníci - Even-toed ungulates

(asi 220 druhů v 10 čeledích)

   Sudokopytníci jsou velice rozmanitou a úspěšnou skupinou kopytníků. Našlapují na třetí a čtvrtý prst, mezi nimiž prochází osa končetiny. Některé skupiny mají jen tyto dva prsty, jiné mají ještě zachován prst druhý a pátý. Ty jsou ale mnohem slabší a jsou posunuty výše na zadní straně nohy. Říká se jim paspárky a pomáhají některým druhům při chůzi v měkkém terénu. Také ostatní kosti končetin jsou upraveny nebo srostly tak, aby končetiny byly v dolní části dostatečně pevné a ohebné. Klíční kosti buď zcela chybí, nebo jsou silně redukované.

   S rozdílným způsobem života a obživy souvisí také rozdílná stavba chrupu a také trávicí soustavy. U nepřežvýkavců může být žaludek jednoduchý (dvoukomorový), u přežvýkavců složený (čtyřkomorový). Případně různé přechody mezi těmito variantami. Slepé střevo chybí sudokopytníkům úplně.

   Předky sudokopytníků jsou prakopytníci (Condylarthra). Sudokopytníci se z této skupiny vydělili počátkem třetihor (paleocén/eocén) a jejich rozmanitost od té doby neustále vzrůstá. A to i přes to, že více jak polovina čeledí (zejména starších) postupně vyhynula. Tento řád je velice úspěšný a osídlil, kromě Antarktidy a Austrálie (tam byl vysazen lidmi), všechny kontinenty a rozmanitá životní prostředí a stal se silným konkurentem ostatních řádů kopytníků.


Artiodactyla
sudokopytníci   
Nonruminantia
  nepřežvýkaví
  (syn. Suiformes)
Suidae - prasatovití
Tayassuidae - pekariovití
Hippopotamidae - hrochovití
 
Tylopoda
velbloudi (mozolnatci)
Camelidae - velbloudovití
Ruminantia
  přežvýkaví
Giraffidae - žirafovití
Tragulidae - kančilovití
Moschidae - kabarovití
Cervidae - jelenovití
Antilocapridae - vidlorohovití
Bovidae - turovití

Čeleď: prasatovití (Suidae) - pigs and hogs

Čeleď: pekariovití (Tayassuidae) Čeleď: hrochovití (Hippopotamidae) Čeleď: velbloudovití (Camelidae) Čeleď: žirafovití (Giraffidae) Čeleď: kančilovití (Tragulidae) Čeleď: kabarovití (Moschidae); dříve (Moschinae) jako podčeleď jelenovitých (Cervidae) Čeleď: jelenovití (Cervidae) Čeleď: vidlorohovití (Antilocapridae) Čeleď: turovití (Bovidae) nahoru
Kytovci | Hlavní stránka | Teorie | Systém | Galerie | Dotazy | Literatura
Poslední aktualizace stránky: 6. 5. 2002
Marek Bryl, Lucie Pírková & Tomáš Matyáštík © 2000 - 2002