Internetová encyklopedie savců - SAVCI.UPOL.CZ

 BRYL M. & MATYÁŠTÍK T.


   Mnoho zoologů v dnešní době stále častěji využívá pro vyhledání třeba i základních informací Internet. Ten je v podstatě již nedílnou součástí přípravy a publikování vědecké práce. Mnozí jistě znají, např. při přípravě článku nebo přednášky, aktuální potřebu si zjistit, jaký je vlastně platný odborný název toho kterého druhu, znění citace jistého článku, nebo celého textu. Snadnou a rychlou pomoc mu nabízejí internetové vyhledávače. Studenti již také stále častěji dávají přednost vyhledávání informací na internetu před pročítáním svazků knih v knihovnách. Výsledek jejich hledání však záleží na tom, zda je příslušná informace vůbec elektronicky publikována, zda je věcně správně a zda není omezena placeným přístupem.

   Na serveru Univerzity Palackého jsou v současnosti umístěny stránky věnované savcům (www.savci.upol.cz). Stránky jsou veřejně přístupné všem zájemcům a cílem jejich autorů je vytvoření rozsáhlé české encyklopedie o savcích. Projekt vznikl před 3 lety a byl nejprve zaměřen pouze na vytvoření trojstranné verze latinsko-česko-anglického přehledu názvosloví. S potřebami výuky a také na četné dotazy a přání jejich uživatelů je rozšiřován a postupně doplňován. Dnes jsou stránky rozděleny do 6 základních sekcí. Pod heslem „Redakce" nalezne čtenář obecné informace o projektu, informace o webu po organizační stránce, o autorských právech, o autorech, přehled aktualizací, návštěvnosti a nebo také  návod jak se na stránkách lépe orientovat.

   Stěžejními prvky projektu jsou sekce „Teorie" a „Systém". První si klade za cíl vytvořit elektronickou verzi populárněvědecké publikace o savcích (morfologie, anatomie, charakteristiky řádů, zoogeografie apod.), druhá se snaží podávat kompletní trojjazyčný systematický přehled jednotlivých savčích taxonů. Protože stránky o savcích by byly poněkud neúplné bez jejich fotografií a obrázků, byla zavedena sekce „Galerie", která je zřejmě nejvíce navštěvována.

  Sekce „Dotazy" vychází vstříc uživatelům širokého okruhu a její obsah odpovídá v podstatě stránkám FAQ. Odpovědi na dotazy naleznete v rubrice „Dotazy z klokaní kapsy". Kromě toho je zde k dispozici např. výkladový slovník a rozsáhlý přehled rekordů ze světa savců. Poslední částí je sekce „Literatura", kde kromě přehledu tematický rozdělených literárních zdrojů, jsou  také odkazy na jiné internetové stránky s relevantním obsahem.

   Využívání cenného obsahu prezentovaných www stránek však vyžaduje jistou etiku a respektování autorských práv. Naše internetová encyklopedie savců chce být dynamickým pomocníkem všem, kteří se zajímají o savce. Ať už jsou to profesionálové, nebo jen nadšenci, kterým učarovala tato skupina obratlovců. Autoři rádi přivítají jakoukoliv nabídku pomoci a spolupráce odborníků při rozvoji projektu.

 

Bryl M., Matyastik T.: WWW.SAVCI.UPOL.CZ - Internetová encyklopedie savců - Savci.upol.cz.
Abstrakta referátu z konference Zoologické dny, Brno 14.-15. února 2002, 149 - 150. (upraveno)