Encyklopedie savců - www.savci.upol.cz
autoři: Marek Bryl a Tomáš Matyáštík


   Vzhledem k tomu, že jsme na českém internetu postrádali stránky věnující se komplexněji savcům, rozhodli jsme se založit takové stránky sami. Snažíme se zde vytvořit kompletní seznam druhů, stručný popis jednotlivých skupin a systému recentních savců. Chceme se věnovat také vyhynulým skupinám, o nichž nemá veřejnost téměř žádné povědomí.

   Stránky jsou určeny zájemcům o tuto skupinu živočichů, a to nejen odborné, ale i laické veřejnosti, studentům středních i vysokých škol, chovatelům, překladatelům apod. Autoři mají zájem na případné odborné spolupráci. Jakékoli připomínky jsou nám vítány. Pomozte nám vytvořit důstojné a užitečné stránky o savcích s vysokou odbornou úrovní.

   Základ stránek tvoří především trojstranný (latinsko-česko- anglický) systematický přehled druhů. Přehledně uspořádaný úplný systém recentních druhů, obsahující známá synonyma a starší, již neplatné názvy, může být užitečnou pomůckou pro mnohé přírodovědce.

   Na našich stránkách najdete také přehledný seznam použité a doporučené literatury a odkazy na některé jiné internetové stránky a servery se zajímavým a relevantním obsahem.

   Stránky o savcích by jistě byly poněkud neúplné bez jejich fotografií a obrázků. A kde jinde byste je měli hledat, než v naší Galerii savců. Shromáždili jsme zde pro Vás již několik stovek fotografií uspořádaných přehledně podle řádů.

   Aby naše stránky mohly být dobrou a ucelenou encyklopedií o savcích, nesmí chybět teoretické stránky z disciplín jako je fylogeneze, morfologie, anatomie, fyziologie, zoogeografie,  ekologie, apod. Ty slouží především studentům.

   V informativní části jsou návštěvníci pravidelně informováni o proběhlých aktualizacích, návštěvnosti a je zde také stručný popis webu po technické a organizační stránce. A samozřejmě je zde i něco o autorech a všech, kdo nám pomáhají vytvářet tyto stránky.
 
 
   Návštěvníci se nás ptají na věci, které mohou zajímat více lidí. Proto jsme se rozhodli tyto dotazy a odpovědi na otázky zveřejňovat. Často se jedná o dotazy poněkud úsměvné. Cílem rubriky, kterou je nazvána „Dotazy z klokaní kapsy“, je také napravit a objasnit některé zažité mýty a dohady o savcích.

   V sekci FAQ můžete také najít podrobný výkladový slovník a cizojazyčné názvoslovné slovníky, seznam savců žijících v Evropě a České republice. Zajímavé kapitoly jsou Rekordy a zajímavosti ze světa savců a Nejvzácnější a nejohroženější savci světa.


Naše stránky najdete na adrese http://www.savci.upol.cz,  e-mail: ; Copyright © Marek Bryl a Tomáš Matyáštík, 2002