Savci.upol.cz Anketní soutěž - "Nej kniha o savcích"  Savci.upol.cz
 
Vyberte "Nej knihu o savcích"

  U příležitosti pátého výročí provozování internetové encyklopedie Savci jsme pro Vás uspořádali anketní soutěž "Nej kniha o savcích". Chtěli jsme zjistit, které knížky o savcích znáte, jaké čtete a které máte nejraději. V závěru anketní soutěže proběhlo slosování o zajímavé  knižní ceny. Hlavní cenu do soutěže věnovalo pedagogické nakladatelství Scientia.

Co znamená přívlastek "Nej"?
  To záleží jen na Vás. Takovou knihou může být Vaše nejoblíbenější či nejmilejší, nebo ta o které si myslíte, že je prostě nejlepší, nejkvalitnější, nejpodrobnější, nejpřínosnější, nejčtivější, nejpoučnější, nejvýznamnější nebo třeba nejhezčí. Může to být kniha, která Vás nejvíc ovlivnila, nebo kterou byste doporučili kamarádům.

Byl výběr nějak omezen?
  Soutěž nebyla omezena jen na knížky věnující se výhradně savcům. Mohli jste zařadit i učebnice, cestopisy, atlasy, či beletrii. Savci však museli být dominantním tématem knihy (jako celek nebo i jen skupina), a nebo museli být velmi podrobně zpracováni. Soutěže byla omezena jen na knížky vydané v češtině, příp. ve slovenštině.

Kdy soutěž probíhala?
  Soutěž probíhala od 1. dubna do 21. června 2004. Hlasování tedy skončilo a zbývá již jen vyhlášení výsledků a vyhodnocení. Musíme upozornit, že došlý počet hlasů, ač nás mile překvapil svým počtem, není přeci jen statisticky příliš významný natolik, aby bylo možno brát tyto výsledky jako obecně platné.

Anketní soutěž „Nej kniha o savcích“
 
Výsledky a vyhodnocení

      

  Toto jsou oficiální výsledky této soutěže. Jako „Nej knihu o savcích" jste určili publikaci Zvíře (Burnie, D.; 2002), kterou těsně následuje encyklopedie Svět zvířat I - III. Savci (Anděra, M.; 1997 - 2000). Další knížky následovaly již s větším odstupem. Jak si ty které knížky u Vás vedly znázorňuje výše uvedený graf. A pro pořádek ještě uvádíme celkové pořadí nejlépe umístěných publikací:

  Zvíře (Burnie, D.; 2002)
  Svět zvířat I - III. Savci 1 - 3 (Anděra, M.; 1997 - 2000)
  Chováme se jako zvířata? (Veselovský, Z.; 1992)
  Evoluce obratlovců (Roček, Z.; 1985)
  Ohrožená zvířata (Anděra, M. & Zadražil, V.; 1998)
  Kytovci. Zvířata celého světa 12 (Mazák, V.; 1988)
  Velké kočky a gepardi. Zvířata celého světa 7 (Mazák, V.; 1980)
  Afrika. Ráj a peklo zvířat - Od Atlasu na jih (Vágner, J.; 1990)
  Světem zvířat I. Savci (Hanzák, J. & Veselovský, Z.; 1965)
  Savci (Reichholf, J.; 1996)
  Atlas savců České a Slovenské republiky (Dungel, J. & Gaisler, J.; 2002)
  Opilý prales (Durrel, G.)
  Říše zvířat (Veselovský, Z.)
  Koně, osli a zebry. Zvířata celého světa 2 (Volf, J.; 1977)
  Savci (Gaisler, J. & Zejda, J.; 1997)
  Savci střední Evropy (Dungel, J.; 1993)
  Migrace zvířat (Cloudsley-Thompson, J.; 1988)
  České názvy živočichů II. Savci (Anděra, M.; 1999)
  Velká kniha o pravěku (Špinar, Z., Burian, Z.; 2000)
  Přehled biologie (Rosypal, S. a kol.; 1994)
  Poloopice a opice. Zvířata celého světa 5 (Dobroruka, L. J.; 1979)
  Sloni a jejich příbuzní. Zvířata celého světa 1 (Veselovský, Z.; 1977)
  Výlet do třetihor (Veselovský, Z.; 1986)
  Velký obrazový atlas zvířat (Staněk, V. J.; 1973)
  Rok mezi gorilami (Schaller, G. B.; 1969)
  Vznik, vývoj a vymírání savců (Musil, R.; 1987)
  Velká kniha pro chovatele savců (Kořínek, M.; 2000)
  Pribeh levhartice Penny (Adamsova, J.)
  Tanec amazonských delfínů (Montgomeryová, S.)
  Velryby a delfíni, kytovci celého světa (Kiefner, R.)
  Historie obratlovců (Roček, Z.; 2002)
  Dějiny planety Země (Gould, S. J.; 1993)
  Otisky času (Záruba, B., Burian, Z.; 1997)
  Kronika Země

  Soutěž vyhrála encyklopedie Zvíře (jen tak na okraj by nás zajímalo, kdo ji skutečně četl a koho ovlivnila reklama). Zde přívlastek "nej" znamená asi "nejznámější". Na druhém místě se umístil titul Savci (1,2,3), což jsou první tři díly dvanáctidílného cyklu Svět zvířat. Tuto encyklopedii lze považovat za následovníka kdysi tolik oblíbené knížky Savci, ze série Světem zvířat. Ta získala též větší množství hlasů a jak z vašich dopisů víme, mnozí z Vás na ní doslova vyrostli.

  Výborné umístění publikací ze série Zvířata celého světa ukazuje na to, jak kvalitně a precizně byly tyto knížky zpracovány. Osobně bychom byli velmi rádi, kdyby se jednotlivé monografie dočkaly nového přepracování a doplnění ve světle nových vědeckých poznatků. Mezi neúspěšnější se zařadily díly Kytovci (12), Velké kočky a gepardi (7)
a Koně, osli a zebry (2).

  
Nelze si nevšimnout, že autory nejvíce úspěšných českých knížek jsou legendy české zoologie, pánové Zdeněk Veselovský, Miloš Anděra
a Vratislav Mazák. Těm všem se sluší veřejně poděkovat za jejich neúnavnou a kvalitní publikační a popularizační práci. Ze zahraničních autorů jste si oblíbili zejména Geralda Durrella. Pánové, skláníme se a děkujeme. A děkujeme také Vám, našim čtenářům, že jste se této soutěže zúčastnili.

 

partneři projektu:

          Shamanovy ?elmy   www.osel.cz

  Zbývá již jen oznámit výherce. Platným výhercem může být pouze občan ČR (místo doručení výhry tamtéž), který uvedl pravdivé údaje (jméno, příjmení, kontaktní adresu nebo e-mail) a alespoň jeden jeho knižní tip splňoval podmínky přijetí do soutěže.

  Jména výherců: Lenka Kadlíková, Eva Krásová a Zdeněk Borovka
 


Hlavní cena anketní soutěže

  Hlavní cenu do naší soutěže věnovalo pedagogické nakladatelství Scientia. Jedná se o nádhernou publikaci "Nový přehled biologie". Určitě si pamatujete, nebo možná máte doma některé z vydání původního "Přehledu Biologie". Ten se stal velmi oblíbený, zejména mezi studenty připravující se na maturitu, nebo na přijímací zkoušky na VŠ. Nový přehled je od základu přestavěn a jde vlastně o úplně novou, moderní a velmi povedenou publikaci. Jeden výtisk na jednoho z Vás už čeká. Následuje oficiální anotace "Nového přehledu".


Nový přehled biologie
Autor: Rosypal S. a kolektiv

  Trojí vydání titulu Přehled biologie během 11 let svědčilo o nesporném zájmu veřejnosti o tento typ knihy. Protože ve čtvrtém vydání by bylo možné text pouze drobně upravovat a nepatrně doplňovat o moderní poznatky, popř. odstraňovat nedostatky v tvrzeních, rozhodli jsme se předložit nově koncipovaný přehled oživený výkladem nových spoluautorů, znovu jej celý pečlivě lektorovat, vše v souladu a s důrazem na současný stav poznání. Při přípravě Nového přehledu biologie jsme měli na zřeteli, že připravujeme knihu, která bude nejen přehledem středoškolské látky, ale která by měla být i studijní pomůckou při přípravě absolventa gymnázia na přijímací zkoušky na vysokou školu a zároveň mu být nápomocná také v začátcích studia vysokoškolské látky z biologie.

  Autory bylo navrženo nové členění do těchto celků: úvod do biologie, buňka, bakterie, archea, eukarya (protozoa, chromista, rostliny, houby, živočichové), člověk, viry a subvirové částice, dědičnost a proměnlivost, organizmy ve vztahu k prostředí, evoluční biologie. Obecné souvislosti mezi charakteristikami hlavních skupin jsou zajišťovány kapitolami o buňce, dědičnosti organizmů, vztazích mezi organizmy a o molekulárních základech života a jeho vzniku. Jednotlivé kapitoly (bakterie, archea, eukarya) jsou pojaty jako globální charakteristika (strukturální, morfologická, fyziologická a systematická) uvedených skupin organizmů.

Kontakt: Scientia, spol. s r. o., pedagogické nakladatelství, Radimova 37/50, 169 00 Praha 6; obchod a marketing tel.: 233 350 201, fax: 220 510 274, e-mail: obchod@scientia.cz; sekretariát a redakce tel.: 233 084 111, fax: 220 513 511, e-mail: o.necacka@scientia.cz; www.scientia.cz


© Savci.upol.cz 2004