Časopis Živa, 3/2001, str. XLIII, Recenze
Ivan Vergner, Ing. Tomáš Peš

Milan Kořínek: Velká kniha pro chovatele savců. - Rubico, Olomouc 2000, 326 s., 23 kreseb, 40 černobílých snímků, 8 křídových tabulí s 50 barevnými snímky, 27 tabulek; 295 x 210 mm, omyvatelná vazba, na titulní straně s 6 barevnými snímky; ISBN 80-85839-52-0; cena: 499 Kč.

Jak název knihy napovídá, jde skutečně o hluboce propracované dílo s širokým záběrem různých aspektů chovu především exotických savců v profesionálním i zájmovém chovu. Obsahuje zatím u nás nejucelenější soubor doporučení a informací pro celou tuto chovatelskou oblast. Tento více než kilogramový svazek má na počátku rozbor důvodů k chovu exotických savců, za nímž následuje rozsáhlá kapitola o výživě a krmení zvířat. Ta se zabývá výběrem a kvalitou krmiv, krmnými přísadami, problematikou vitamínů a minerálií, napájecí vody a chovy krmných živočichů od žížal a hmyzu po ptáky a savce. Další kapitola se podrobně zabývá rozmnožováním savců a odchovem mláďat z fyziologického i chovatelského hlediska, podrobně potom příčinám a metodice umělých odchovů mláďat a problematikou složení náhradního mléka. Velká pozornost je věnována kapitole o konstrukci a provozu chovatelských zařízení, klecí a terárií, a to z hlediska potřeb zvířat i optimálních pozorovacích možností pro chovatele. Součástí této kapitoly je i problematika vytápění, osvětlení, UV-záření a ventilace. 
Rozsáhlá kapitola je věnována veterinárním problémům v chovu savců, včetně nejdůležitějších onemocnění a způsobů jejich léčení. Samostatně jsou podrobně popsány metody bezkontaktní imobilizace zvířat a značkování zvířat. Velmi užitečnou je též kapitola o stanovování pohlaví u různých savců, doplněná množstvím názorných snímků. V speciální části je jednotným systémem popsán chov necelé 100 druhů savců ze 45 čeledí počínaje vačnatci a konče některými sudokopytníky. U každého druhu je uveden základní popis, rozšíření, metodiku chovu včetně rozmnožování a krmení. Za každou skupinou druhů, případně z několika čeledí, následuje tabulka druhů s údaji o velikosti (samci, samice, mláďata), délce života, počtu vrhů za rok, délce březosti, věku při dosažení pohlavní dospělosti a počtu mláďat ve vrhu. Nesmírně cenné jsou podrobné údaje o rozmnožování, pohlavních rozdílech a složení mléka různých savců, o složení a použití různých vitamínových, minerálních, podpůrných a léčebných přípravků, neocenitelné jsou bohaté zkušenosti, které autor načerpal během svého mnohaletého působení v ZOO Olomouc.
Obsáhlá část je věnována právní problematice chovu savců. Jde o bohatě komentované výtahy ze zákona č. 16/1997 Sb. a vyhlášek o CITES (s přehledem druhů zařazených do příloh), souvisejícího zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny s příslušnou vyhláškou a přehledem druhů podle stupně ohrožení, zákona č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání s vyhláškou o nebezpečných druzích zvířat a zákon č. 166/1999 Sb. o veterinární péči s prováděcí vyhláškou. Knihu uzavírá slovník latinských, anglických a německých názvů všech probíraných čeledí a druhů, seznam použité a doporučené literatury (88 titulů) a obsah. Kniha má neobvykle široký rozsah, redakci je však třeba vytknout velmi povrchní jazykovou korekturu. Také by si takto rozsáhlá kniha zasloužila rejstřík. Z hlediska věcného obsahu lze v knize nalézt jen minimum drobných chyb, které nesnižují odbornou kvalitu knihy. Čtenář hledající jakékoli informace o chovu zvířat a savců speciálně bude touto knihou po všech stránkách uspokojen. 

Ing. Tomáš Peš Zoologická a botanická zahrada města Plzně, Na vinicích 9, 323 73 Plzeň 
Ing. Ivan Vergner 285 65 Zbýšov v Čechách 33, e-mail: ivan.vergner@iol.cz