20. Jaký je rozdíl tzv. malými a velkými kočkami?
   Je několik rozdílů mezi dvěmi podčeleděmi kočkovitých Pantherinae (velké kočky) a Felinae (malé kočky). Jedním z nich je tvar zornice. Zornice velkých šelem jsou kulaté, malé kočky mají štěrbinovitou zornici. Ale např. rys (malé kočky) má zornici kulatou. Dalším pomocným rozlišovacím znakem je jejich velikost. Velké kočky jsou obecně větší než malé kočky. Ani tento znak ale není jednoznačný, protože např. puma (malé kočky) může být větší i těžší (až 100 kg) než např. levhart (velké kočky). Velké kočky také mají jen malou neosrstěnou plošku na špičce čenichu (rhinarium) a ušní boltce mají vždy bez koncových štětiček z delších chlupů.

   Hlavním rozlišovacím znakem tzv. malých a velkých koček je jazylka. Velké kočky mají jazylku nedokonale zkostnatěnou a také pohyblivý hrtan, a proto mohou hlasitě řvát. Ale příst mohou pouze při výdechu. Zatímco malé kočky mají jazylku zcela zkostnatělou a tím i málo pohyblivý hrtan. To znamená, že nemohou vydávat příliš hlasité zvuky, ale při mohou příst při vdechu i výdechu, tedy nepřerušovaně. Hlasitějších projevů však nejsou schopny a mohou pouze vydávat syčivé zvuky a nebo mňoukají. Předení a mňoukání kočky domácí je tak v podstatě tišší obdobou lvího řevu. Domácí kocour svým mňoukáním označuje, stejně jako lev řevem, své teritorium, které si brání vůči jiným kocourům. Dalšími znaky v rozdílu malých a velkých koček je jsou jejich etologické projevy. Malé kočky, narozdíl od velkých, mají při žraní potravy přední končetiny skrčeny pod sebou a při odpočinku obtáčejí ocas kolem těla.

-Mat-, -Mrk-