19. Má ptakopysk ptačí zobák?
   Ne, nemá. Útvar na ptakopyskově hlavě, který částečně připomíná kachní zobák má zcela odlišnou stavbu i vývoj. Ptáci mají zobák tvrdý a pevný, zatímco u ptakopyska je tvořen dvěma tenkými a ohebnými kůstkami, mezi kterými je napnutá měkká a pružná kůže s nozdrami na jeho konci. Vzhledem ke způsobu získávání potravy nepřekvapuje, že kůže na zobákovitém útvaru obsahuje velké množství hmatových buněk. Na zobáku ptakopyska se ale také nachází velké množství buněk citlivých na slabé elektrické pole. Čelisti spojuje s mozkem téměř milión nervových vláken, což je srovnatelné s počtem zrakových vláken lidského oka. S pomocí elektrocitlivého smyslu je ptakopysk schopen registrovat pohyb drobných vodních živočichů. Podobný, ale jednodušší orgán mají i ježury.
Mrk-, -Mat-