17. Ve výčtu savců evropy se vyskytuje i klokan. Není to chyba?
   Klokan rudokrký patří skutečně mezi zástupce evropské fauny. Není však (jak mnozí správně předpokládají) jejím původním druhem. Klokanovití (Macropodidae) žijí původně pouze v Austrálii. Tento druh však byl v minulosti s úspěchem vysazen na jižní ostrov Nového Zélandu, ve Velké Británii a na území dnešního Polska (dříve patřící k Německu). Nejprve byl chován v oborách, avšak velmi snadno se uchytil i ve volné přírodě. V Polsku žil od 20. do 50. let 20. století, poté zde byla populace klokana rudokrkého zdecimována. V současné Evropě žije ve Velké Británii několik rozmnožování schopných populací tohoto vačnatce.
   Vzhledem k tomu, že tito klokani žijí v Evropě ve volné přírodě soběstačně a od 70. let 20. století tvoří 6 stabilních populací (4 na britském ostrově, jedna na ostrově Man, a jedna na Channel Isles), řadíme k druhům evropské fauny, a to i přesto, že je nepůvodní. Stejně tak jako klokana řadíme k evropské fauně i jiné nepůvodní, ale volně žijící druhy, např. norka amerického, psíka mývalovitého, ondatru pižmovou a další.

-Mat-