14. Žili sloni v Americe?
   Žádný z dnešních druhů slonů v Severní nebo Jižní Americe nežil. Řád chobotnatců byl však v obou Amerikách zastoupen mnoha druhy, zejména z vyhynulé čeledi mastodontů Mammutidae (dříve jako Mastodontidae). Mastodont Mammut americanus žil v Severní Americe od miocénu do konce pleistocénu. V Jižní Americe žilo také několik rodů mastdontů. Podle některých pramenů přežili mastodonti až do dob historických. Známí mamuti rodu Mammuthus, z modernější čeledi slonovití (Elephantidae) žili v Severní Americe v několika druzích. Poslední z nich přežili také až do konce pleistocénu.

   První chobotnatci se vyvinuli z prakopytníků. Nejbližšími příbuznými chobotnatců jsou sirény a damani. Vývojové centrum celé této skupiny řádů, kam patří ještě vyhynulí desmostyli a embritopodi, bylo v Africe již koncem paleocénu. Chobotnatci se rozšířili v mnoha čeledích na všechny kontinenty mimo izolovanou Austrálii a Antarktidu. Je tak trochu záhadou, proč je takto dříve rozšířený řád v současnosti se svými třemi druhy na pokraji svého zániku.

-Mat-