13. Jak a kdy se dostali koně do Ameriky?
   Jistě snad každý ví co je to mustang a nedovede si bez koní představit žádný western nebo indiánku. Koně se skutečně stali jedním ze symbolů dobývání a osidlování Ameriky. Ne každý ovšem ví, že před příchodem Evropanů koně na Americkém kontinentu nežili. Do obou Amerik se koně poprvé dostali až se Španělskými dobyvateli v 16. stol. Zdivočelí koně pak dali základ velkým populacím již zmíněných mustangů v Severní  Americe a cimmaronů v Jižní Americe. Podobně tomu bylo později v Austrálii, kde jsou divocí koně nazýváni brumbies (brumbiové). Několik divokých populací koní žije i v Africe. Známí jsou např. koně žijící v nehostinných podmínkách jihozápadní Afriky.

   Zdá se tedy, že koně jsou v Americe novým, nepůvodním a nepatřičným druhem. Pro nezasvěcené je proto překvapivé zjištění, že Amerika byla vlastně kolébkou koní. Zde se také odehrála podstatná část jejich vývoje. Před 2,5 mil lety se blízcí příbuzní již dnešních koní, zeber a oslů dostali přes Beringovu úžinu do Asie, Afriky a Evropy. V Americe poslední koně vyhynuli až koncem pleistocénu s poslední dobou ledovou.

-Mrk-