10.b Je zebra bílá s černými pruhy, nebo černá s bílými?
   Tak tato otázka trápí mnoho zvídavých lidí. Je zajímavé, že Afričané považují zebru za černé zvíře s bílými pruhy, zatímco Evropané si myslí, že zebry jsou bílé a mají pruhy černé.

   Zebra má bílé břicho a odtud se směrem ke hřbetu rozšiřují černé pruhy. Jenže bílé pruhy jsou často přerušované, někdy dokonce vytvářejí jen nepravidelné skvrny na černém podkladě. Z toho by se mohlo zdát, že základní zbarvení zebry je černé s bílou kresbou. Jenže třeba na břišní straně a končetinách je tomu obráceně. V bílé ploše jsou tmavé proužky a nebo jen skvrnky.

   Někteří vědci se kloní k jedné variantě, druzí prosazují druhou. Chvíli se myslelo, že spor se může vyřešit, když se zkříží kůň a zebra. Tyto dva druhy se totiž v zajetí mohou křížit. Takový potomek, nazývaný zebroid, je neplodný. Tělesnou stavbu má jako kůň. Ale zajímavé je jeho zbarvení. Bude mít černé nebo bílé pruhy na "koňském" zbarvení? Jenže ani tento pokus nic průkazného nepřinesl, nanejvýš může být chápán jako popření teorie bílých pruhů. Zebroidi mají totiž většinou světle hnědé základní zbarvení srsti s lehce tmavším pruhováním.

   Jak tedy spor rozřešit? Možná, že celý tento spor je nesmyslný. Zebry mají bílé až krémové zbarvení s hnědými, šedými nebo černými pruhy. Mezi tmavými širšími pruhy občas vyvstávají i tenčí a světlejší pruhy. Typ a způsob pruhování se liší u jednotlivých poddruhů, ale v zásadě lze vysledovat, že hřbetní část mají tmavší a břišní světlejší, což vlastně odpovídá obecnému schématu zbarvení stepní zvěře. Podívejme se, co se stane, když pruhy zprůměrujeme. Nevypadá pak zebra jako osel? Není to ve skutečnosti tak, že došlo ke zhuštění a zředění pigmentu tak, že se na srsti vytvořily zároveň světlé a tmavé pruhy? Tak, že vlastně žádné základní zbarvení nemá, nebo lépe řečeno, toto zbarvení je průměrem celkového zbarvení?

   Proč se u zeber pruhy vytvořily je jiná otázka (je zajímavé že i ostatní koňovití mají sklon vytvářet pruh na hřbetě, někteří osli zde mají "kříž" v oblasti kohoutku a někteří z nich mají pruhy na nohou), ale zdá se mi absurdní považovat zebru za černou, na které jsou navíc "natřeny" bílé pruhy a nebo naopak.

-Mrk-