10.a Proč je zebra pruhovaná?
   Toto je nejčastější otázka týkající se zeber, ale nikdo na ni dosud nedokázal uspokojivě odpovědět. Díváme-li se na zebry v zoologických zahradách, jsou jejich pruhy velmi nápadné a na zvíře spíše upozorňují než aby je maskovaly. Dlouho se myslelo, že jde o přizpůsobení životu v prostředí s ostrými přechody světla a stínu. Ale zebry se mnohem častěji zdržují v otevřené krajině, kde se žádné světlo a stíny nestřídají, takže tato domněnka je neopodstatněná.

   Jedna teorie hovoří o tom, že v savanách, kde je teplo a dochází zde k jevu zvanému "tetelení vzduchu", působí zebří pruhování jako optický klam. Pokud je zebra ve stádu, pak celé stádo působí jako jeden celek a jednotlivé kusy nelze téměř rozlišit. Navíc pruhy rozruší celkový tvar a obrys jednotlivého zvířete, které se tak zdá být i větší. Jejich průběh je mimoto velice rafinovaný - uprostřed hřbetu se pruhy často náhle větví a opticky tak rozdělují zvíře na dvě poloviny. Kresby jednotlivých zvířat nahloučených těsně na sebe pak splývají a vzájemně se prolínají.

   Další teorie hovoří o tom, že kresba slouží i k tomu, že se podle ní jednotlivá zvířata ve skupině navzájem poznávají a mohou spolu komunikovat. Nenajdeme totiž dvě zvířata, která by měla shodnou kresbu. Zebry se skutečně vzájemně rozpoznávají zrakem a jedinci, kteří mají pruhy uspořádané nějak nezvykle, bývají ostatními zvířaty zcela přehlíženi. Podle pruhů se zebry poznávají i na dálku a v případě náhlého ohrožení usnadňuje nápadné zbarvení zvířatům roztroušeným v savaně rychlou orientaci a shluknutí se do stáda, v němž jsou mnohem bezpečnější.

   Další zajímavá studie se snaží dát do souvislosti hustotu a výraznost pruhování s výskytem mouchy Tse-tse. Všímá si, že v oblastech, kde je výskyt much největší, je pruhování nejvýraznější a s klesajícím výskytem much pruhování řídne, ztrácí se a objevují se více odstíny hnědé. Pro tuto teorii může hovořit i fakt, že domorodci chrání svůj dobytek před mouchami tak, že ho natírají na pruhovano. (Mouchám zřejmě dělá kontrastní pruhování optické potíže a nechtějí na takový kus usednout, nebo ho nevidí :-) )

   Vidíme tedy, že teorií, proč jsou zebry pruhované je několik. Pravděpodobně ta platná teorie nebude jen jedna z nich, ale budou platit asi všechny souhrnně.

-Mrk-, -Mat-